Meest gestemde posts
#ik ben
14Sep2019
en hoe is het voor jou?
Je weet wel...Karin!

Van elke mens,die ik in mijn leven ben tegengekomen,heb ik mogen leren.Ik verdien respect en waarderingvan de ander te ontvangenen geef dit zelf ook.Ik verwacht niets van een ander.Ze kunnen alleen maar zijn wie ze zijnen niet wat ik denkdat ze zouden moeten zijn.Ik gun de ander de ruimte enneem tijd voor de mijne.Zelf heb ik dit nodig,om stilletjes te mediteren,mij te bezinnen,contact te leggen met mijn hogere bewustzijn,voor zelfonderzoekDe eenzaamheid is mijn vrienden heel belangrijk,waardoor ik geholpen word iemand te wordendie binnen een spirituele relatie leeften meer kan geven dan nemenen met blijdschap kan genieten en ontvangen.Het kan zijn, dat er mensen afvallen,daar zij mij niet accepteren in mijn zijn.Er zullen altijd nieuwe en betere komen- of anderen,om iets van te leren.Elkaar de ruimte gevenis voor mij iets heel bijzondershaast heilig.In een relatie geeft diteen enorme mogelijkheid tot groeien bloeit deze op.Soms is dit voor anderen niet goed te begrijpenals zij uit liefde komenkrijgen zij inzicht in mijn gevoel.Dit hoeven ze niet te begrijpenof te volgen,maar zullen mij respecteren,zoals ik ben of wil zijn.Ieder mens is een eigen iken mag op zijn beurt,zijn eigen gevoel volgen.Sluiten wij niet op elkaar aan,dan is dit mogelijk en gaat ieder zijn eigen weg. Ik houd erg veel van mensen,ondanks dat er enkelen waren,die mijn vertrouwenhebben beschaamd en misbruikt.Ook dit heb ik zelf in stand gehouden.Ik ben niet boos op die anderenheb het ze ook vergeven,omdat ik ervan heb mogen leren.Het leven is net zo mooi als dat ik dat zelf wil zien,voelen en genieten.Ik werk aan vrijheid in en met mijzelf.Des te sneller zal ik helen!!!Ik ben weer bereid tot een compromisen geef zelf aan,waar mijn grens ligt.Toch wil ik ook nog steeds inde gedachten van anderen kruipenom een beetje te begrijpenhoe zij denken en daardoorde band met hen verstevigen.en ik leef nu.U ?sta en leefin het NU.

#ik ben
25Dec2018
Dat Christus in ons geboren mag worden!
Je weet wel...Karin!

De geboorte van Jezus is een historische gebeurtenis geweest van het allergrootste belang. Maar als het voldoende was dat Jezus tweeduizend jaar geleden geboren werd, waarom is het koninkrijk van God dan nog niet op aarde gekomen? Oorlogen, ellende, ziekten, dat alles zou verdwenen moeten zijn…De ware leerling weet dat op Kerstnacht de Christus in de wereld geboren wordt in de vorm van licht, warmte en leven, en hij bereidt gunstige omstandigheden voor opdat het goddelijk Kind ook in hem geboren zou worden.Ja, want we zouden de geschiedenis van de geboorte van Jezus zo vaak kunnen lezen als we willen en zingen: ‘Het is geboren, het goddelijk Kind’, zolang Christus niet in ons geboren wordt, zal dat nergens toe dienen. Nu is het aan ieder van ons om die wens te hebben de Christus geboren te laten worden in zijn ziel en te worden zoals hij, zodat de aarde bevolkt zal worden door Christussen! Dát vroeg Jezus toen hij zei: ‘Wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat.’( Joh.14:12) Wel, waar zijn die werken, groter dan die van Jezus? Toon ze mij…Voor enkelen is de Christus al geboren, en voor sommigen zal hij binnenkort worden geboren… Alles draait om het voorbereiden van de omstandigheden. ☼ Omraam Mikhaël Aïvanhov Zijn wij allen niet gemaakt naar Zijn evenbeeld? dan is het hoog tijd om ons meer bewust te worden!!!