Meest gestemde posts
#bewustzijn
25Jun2019
Sociaal overbodigen? Wat een akelig woord!
Quinta Ansem

Via via kwam ik het artikel “Relationeel werken: Trouw zijn aan sociaal overbodigen” tegen. Een slotartikel als laatste in de serie van 6 over “relationeel werken” uit de hand van Presentiegrondlegger Andries Baart.In het stuk staat het volgende: “Het gaat over de ervaring van sociale overbodigheid. Dat is het gevoel dat er voor jou maar één boodschap geldt: je doet er niet toe, je situatie niet, je kennis niet, je brieven en klachten niet, je toekomst niet. Zonder jou en jouw type gaat het met ons allemaal een stuk beter: dimmen dus of oprotten.” en een stukje verder staat: “Zo doet het geleefde leven zich aan bepaalde mensen voor – los van de vraag of dat objectief gestaafd kan worden.”Vanuit de Past Reality Integration0p (PRI) Theorie zou je dit fenomeen van waarnemen en op een bepaalde manier denken te worden waargenomen, Primaire Afweer (PA) kunnen noemen. Een verschijnsel wat iedereen kan overkomen, omdat het één van de 5 afweren is die we als mens onbewust inzetten als ‘iets’ in onze huidige context onbewust herinnert aan iets uit onze kwetsbare, tijdloze, afhankelijke ‘kleintje’ tijd. Dat ‘iets’ kan iets zijn wat al ‘in utero’ speelde, of rondom de geboorte of dingen uit de kwetsbare jaren daarna. Want een kind ontwikkelt zo rond de 6 a 7 jaar pas een beginnend tijdsbesef. Daarvoor komt alles binnen in een eeuwigheidsbewustzijn. Wat zo ‘treffend’ is in deze beschrijving is dat ook PA (wanneer geactiveerd) gewoon er is en de waarneming van de wereld, voor deze mens in PA, bepaalt en ook de wijze waarop hij/zij denkt door de wereld te worden waargenomen, los van de vraag of dat objectief gestaafd kan worden.Het zou mooi zijn als deze beweging naar de relatie (weer) centraal te stellen binnen het professioneel handelen, ondersteund zou kunnen worden door het vergroten van je bewustzijn over je ‘eigen professionele denken en doen’ via het PRI verklaringsmodel van gedrag. Met mijn boek Zonder Reflectie Geen Connectie, de Reflecteren Nieuwe Stijl methode, wil ik hier een bijdrage aan leveren (bij mij op te vragen). Ik ben erachter gekomen dat het eerst gaat om het leren herkennen van die momenten waarin je niet meer in contact ben, en dat dan jouw reactie eigenlijk over jezelf gaat. En als je dat herkent, dit ‘denken en doen’ zelf te kunnen reguleren (zonder communicatie trucs) naar weer ‘nabij’ en authentiek in contact kunnen gaan met de ander, jouw cliënten/klanten/patiënten/inwoners/bewoners/et cetera. PRI als basisbewustzijnslaag om daar vanuit ‘echte presentie’ duurzaam te kunnen realiseren.Waarom is dat zo belangrijk? Wel.. om de valkuil van de collectieve Valse Macht te verkleinen. En wat is dat dan? hoor ik u bijna denken.Wel… een ander uit de 5 afweren is Valse Macht. Een vorm van ‘jezelf tegen oude pijn’ beschermen die als basis gedachten heeft dat het allemaal aan de ander ligt dat het niet goed gaat. Dat die ander zou moeten veranderen, dan komt alles goed.In mijn thesisonderzoek met klantmanagers van sociale zaken, ben ik deze vorm van collectief denken en handelen op 3 niveaus tegen gekomen. Het niveau van wetgeving, zoals de Participatiewet, die zegt, de klant moet ‘iets terug doen’ en dus een tegenprestatie leveren, en dus in beweging komen en veranderen; het niveau van interventies en methodieken, waarin de ‘klant’ in beweging moet komen, die moet veranderen en op het niveau van het denken en doen van de klantmanagers die, ondersteund vanuit de wetgeving, en de bijpassende interventies en methodieken, ook vinden dat wat er mis is met de klant wel aan de klant zelf moet liggen, of in ieder geval ligt het aan de klant dat hij/zij niet uit de ‘shit’ situatie weet te komen.En weet je wat deze vorm van ‘benaderen’ doet met de ander, de klant? Juist!Buiten het feit dat er steeds op onbewust niveau ‘bevestigd’ wordt dat er iets mis is met de ander, de klant, voelt deze zich niet gezien en niet gehoord en denkt en voelt dan: je doet er niet toe, je situatie niet, je kennis niet, je brieven en klachten niet, je toekomst niet. Zonder jou en jouw type gaat het met ons allemaal een stuk beter: dimmen dus of oprotten.en deze klant gaat dan in weerstand, trekt zich terug, reageert niet meer, doet niet wat er van hem of haar verwacht wordt… en zo ziet de klantmanager weer een bevestiging van dat de klant het dus echt zelf doet, de shit situatie in stand houden…..Uit het thesis onderzoek is gebleken dat de PRI theorie het succesvolste verander ingerdient is en deze kennis eigen maken al zorgt voor meer begrip, milder kijken en voelen naar de ander en jeZelf en er meer gekeken kan worden naar: wat heb jij nodig in jouw leven? Wat blijkt uit dit onderzoek, maar ook uit mijn eigen 8 jaar PRI emperie, de PRI theorie en het gedragsverklaringsmodel onschuldigt iedereen. Klantmanager, klant, of wie dan ook. Hierdoor ontstaat ruimte waardoor makkelijker de stap gemaakt kan worden naar de vraag, ‘hoe dan anders?’ en de relatie komt hierdoor automatisch weer centraal te staan.NB- Ik ben dyslectisch en ondanks meerdere malen ’n taalcheck is het bij mij vrij normaal dat er toch nog fouten in blijven staan. Ik hoop dat u daar aan voorbij kan kijken en dat de inhoud voor zichzelf mag spreken.Afbeelding: Berend Vonk

#bewustzijn
04Nov2019
Uw en mijn gedachten... (1)
Marc

Marc, jij hebt nogal een andere kijk op de wereld, wat denk jij dat er gaande is? Moet altijd een beetje lachen om een dergelijke vraag, ik denk al snel: een andere kijk, je bedoelt vast iets anders, of heb je zin in humor? Wat wel interessant is is, de vraag wat denk jij wat er gaande is. Dat geeft aan dan “men”, de vraagsteller, toch wel de indruk heeft dat er iets gaande is. Als ik die vraag dan stel komt het antwoordt; “de wereld is onrustig, de mensen beginnen zich te roeren". Nu dat klopt natuurlijk ook. In vele landen heerst grote onrust, meer dan de Main Stream Media u laat zien. Dat onrustige gevoel onder de mensen komt natuurlijk ergens vandaan, wereldwijd voelt men dat er iets gaande is, iets groots, iets bijna ongrijpbaars. Wat ook interessant is, is dat het wereldwijd is. Een soort globalistisch gevoel. Dat alleen al is niet alleen zorgelijk, maar ook een bewijs van onderlinge verbondenheid. Voor dat ik ga proberen het e.e.a te verduidelijken, laat ik duidelijk maken dat ik niet geloof dat de wereld morgen vergaat, of dat er morgen een derde wereldoorlog uitbreekt, misschien hier en daar een burgeroorlog, dat zou kunnen en als de wereld wel vergaat, gaan we met z’n allen en gaan we er misschien zelfs wel op vooruit als liefdevolle zielen wat we allemaal zijn. Dat laatste is dan weer een mooie ezeltjebruggtje, want alle liefdevolle zielen op deze planeet hebben één ding gemeen; zij willen geen oorlog, toch? Ik persoonlijk ken geen mensen die oorlog willen, in het geheel niet. Toch is dat waar we als mens continu inzitten, altijd maar oorlog. Niet alleen de oorlog met de bekende bommen en ander wapentuig, maar ook de oorlog om uw geld, en zelfs de oorlog om uw gedachten. En, beste mensen, dat laatste is een keiharde oorlog welke nog maar net begonnen is. Het vreemde van dit alles is, is dat u en ik, wij allen deze oorlogen voeden en steunen. We laten het toe en geven daarmee toestemming. Dat deze toestemming door ons word gegeven door angst, willen of kunnen we niet zien. We zijn daarvoor blind gemaakt, angst is iets wat we niet meer kennen. Ik spreek niet over de angst voor een bekeuring of iemand beledigen, dat zijn lage vibraties die u vooral op dat lage niveau houden en weten te houden, afleiding van uw zijn/werkelijkheid- zijn. Ik spreek over uw onzichtbare angst, bijna onvoelbare angst. De angst welke zo gewoon is geworden dat u het bijna niet meer ziet en/of voelt. Toch voelen velen op een bepaalde manier die angst wel en verschuilen zich achter het gevoel van: “ik wil rust”. Veel mensen zijn druk bezig op zoek naar rust. Hoe ironisch! Altijd maar op zoek naar rust, wat een drukte! Het op zoek zijn naar rust geeft aan dat u eigenlijk onrustig bent, waarom anders op zoek naar rust? Eigenlijk wil u helemaal niet bezig zijn met zaken die u onrustig maken. Eigenlijk willen we helemaal niet nadenken over het feit dat wij als mens het helemaal fout doen en vooral niet eerlijk zijn jegens onszelf. En we hebben al helemaal niet de bereidheid meer om te luisteren naar elkaar, misschien nog wel om een antwoordt te kunnen geven, maar niet om te begrijpen. Wij als mensen oordelen maar wat en schreeuwen om respect en aandacht voor onze zieligheid en kinderachtigheid, de ene groep nog harder dan de andere. Over respect en zieligheid heb ik al genoeg geschreven. Het is niet anders dan een schreeuw om aandacht, en door het te vragen, kun je het niet meer verdienen en voelen, en daarmee wordt het ooit zo mooie gevoelige respect een uiting van de eeuwige niet te stillen ego honger. Wederom, hangen in een lage vibratie! Fysieke oorlogen zijn momenteel overal aan de gang in de wereld. Ondanks dat de mensen het niet willen steunen wij als mens onze regering in de oorlog in het midden oosten. We vinden het goed dat onze bommen vallen en mensen doden. Dat blijkt wel uit het feit dat we als bevolking er niks tegen doen. Overal zijn brandhaarden die vooralsnog niet geblust, maar gevoed worden. Dit alles met de steun van de bevolking. Best vreemd, de mensen in de straat willen geen oorlog, echter steunen we wel de oorlog die ook onze regering voert. Ook een oorlog die word gevoerd, is de oorlog om uw gedachten. Vele onder ons denken dat ze zelf hun gedachte bepalen en een mening vormen. Iets wat volledig onjuist is. Vraag u zich eerst maar eens af waarom gedachten in hoofd komen. Waarom en waarop u een bepaalde mening vormt. Als u daar lang maar vooral diep over nadenkt/voelt zult u erachter komen dat ze helemaal niet van u zijn. De hele dag door word uw geest aangevallen met allerlei informatie die feitelijk onnodig en overbodig is. Deze informatie gaat via u bewustzijn naar het onderbewustzijn, en wordt opgeslagen op uw grote interne schijf. Jammer genoeg is dat vrijwel allemaal onnodige informatie. Deze opgeslagen informatie komt tevoorschijn als u in een situatie zit dat deze nodig is. U zal dan niet handelen vanuit uw ziel of zijn, maar vanuit de opgeslagen informatie. Zo is het u geleerd dat u sommige oorlogen goedkeurt, omdat het u beschermd tegen bijvoorbeeld terroristische aanvallen. Dat is wat u onderbewustzijn verteld als u erover nadenkt. Maar het is geen zuivere informatie, het is verzamelde informatie welke u ontvangen heeft in de hoos van leugens en onzin welke 24/7 over u wordt uitgestrooid. U zijn/ziel heeft namelijk een hele andere mening/gevoel. De grootmeesters van deze wereld weten dit al jaren, decennia ’s en wellicht al eeuwen. Met deze kennis bespelen ze de bevolking, wereldwijd. Vrijwel niet één gedachte is van uzelf! Probeer daar eens bewust van te zijn, probeer eens af te vragen waarom u een bepaalde gedachte heeft waarom die gedachte op dat moment bij u binnenkomt. Tot zover, deel 2 volgt laterOch, moet nog een hashtag toevoegen, ehu... doe maar #bewustzijn :-) 

#individuatie
27Apr2019
Ben jij voldoende geindividueerd?
ellesvandenbroek

Individueren In de psychologie is Individuatie een begrip dat beschreven wordt door Jung. Volgens Jung gaat het hier om het proces van ontwikkeling van het bewustzijn van je eigen uniekheid, een groeiproces dat je door maakt als je volwassen wordt. Je individueert en differentieert je van andere personen. Door dat proces ontstaat dus je "IK" of je "EGO". Het doel van het doormaken van dit proces, is dat je jezelf ' verwerkelijkt', en je je bewustzijn verruimt, wat zeer belangrijk is voor de ontwikkeling van je eigen persoonlijkheid! Volgens JUNG is Individuatie het zo volledig mogelijk verwerkelijken van wat er in je zit, en dat is het belangrijkste doel in ons leven. Deze informatieve tekst heb ik geschreven aan de hand van informatie op Wikipedia Quote "Dit individuatieproces beantwoordt eigenlijk aan de natuurlijke loop van het leven, waarin het individu datgene wordt, wat het altijd al was." C.G. Jung Nu blijkt dus dat mijn eigen individuatieproces niet goed verlopen is, en ik dit bewustzijn van eigenheid niet voldoende heb. Eigenlijk iets dat ik al wel 'wist' of 'voelde', maar wat nog nooit op deze manier aan mij is uitgelegd. Dat proces mag ik dus gaan doormaken, en dat schijnt tijd nodig te hebben (ik ben nu 44 ;-) ). Dat is iets moois, iets spannends. Het maakt me nieuwsgierig, maar ook een beetje bang … wordt vervolgd … 

#lichaamswijsheid
08May2019
Laat jij je leiden door je hoofd of je lichaam
Liesbet Selleslags

Probeer jij ook soms om met je hoofd een verklaring te zoeken waarom iets niet loopt zoals je wil of waarom je je niet goed voelt. Heb je misschien iets verkeerd gegeten? Komt het omwille van wat iemand je gezegd heeft? Is het de invloed van de maan- of je menstruatiecyclus? Is het een herinnering aan iets dat in het verleden gebeurd is?Je overloopt de voorgaande dagen, neemt er eventueel je dagboek bij omdat je het toch zo graag een reden waarom wil kennen. Je hoofd draait overuren & blijft mogelijk in cirkels ronddraaien.Je wil het zo graag met je hoofd begrijpen & oplossen waardoor je vergeet dat je ook nog een lichaam hebt. Je hoofd (denken) en je lichaam (voelen) gaan hand in hand & horen gewoon samen. Wanneer je enkel aan de slag gaat met je denken, vergeet je de kracht van je lichaam, je gevoelens, je levensenergie.Al jouw wijsheid & antwoorden zitten opgeslagen in je lichaam. Het heeft een heel eigen geheugen & weet precies wat je nodig hebt. Misschien zijn sommige delen van je lichaam minder toegankelijk geworden omwille van vastgezette emoties, blokkades, trauma’s. Hierdoor kan je je lichaam niet meer volledig bewonen, je levensenergie kan er niet meer doorstromen. Vergelijk het met een huis waar de elektriciteit gedeeltelijk werd afgesloten.Wanneer je je aandacht & bewustzijn naar je lichaam, je emoties & gevoelens brengt, geef je zuurstof & creëer je meer ruimte in je lichaam. Via je ademhaling & beweging ga je op een veilige manier op ontdekkingsreis in jezelf. Je onderzoekt je gevoelens & emoties door ze in beweging te brengen. Op deze manier krijg je vaak heel verrassende inzichten die je onmiddellijk kan verankeren in je lichaam.Volg me op Facebook voor meer inspiratie.

#duurzaam leven
17Mar2019
Win het kleurrijke Groene ABC !
Renate

Doe mee en win het kleurrijke "Groene ABC boek" voor jong en oud!Omdat Stichting Droomwevers trots is op dit boek, zijn er nu twee exemplaren te winnen door eenvoudig onderstaande vraag te beantwoorden:"Met ons koopgedrag kunnen we een groene bijdrage leveren aan het milieu. Noem 3 voorbeelden en leg uit waarom."Het antwoord kun je voor 15 april a.s. onder deze post zetten.Na deze datum zullen wij onderaan deze post en in een persoonlijk bericht de twee winnaars bekend maken !Het boek gaat over even met zorg en aandacht voor het milieu: kinderen kunnen er niet vroeg genoeg mee beginnen. Hoe sneller ze beseffen dat Moeder Aarde schoon moet blijven om haar gezond te houden, hoe beter.Om kinderen duidelijk te maken waarom het zo belangrijk is om het ecosysteem in evenwicht te houden, heeft Stichting Culturele Droomwevers het Groene ABC ontwikkeld. Het Groene ABC is een kleurrijk boek met cd waarin aan de hand van zesentwintig gedichten, illustraties, liedjes en essays op speelse wijze wordt uitgelegd wat bijvoorbeeld de ozonlaag is en wat er wordt bedoeld met klimaatverandering en duurzaamheid.Door de liedjes en de teksten worden kinderen geïnspireerd om na te denken over wat zij zelf kunnen doen met betrekking tot recycling en het gebruik van alternatieve energie. Zo leren de kids ‘groen’ te denken wat natuurlijk niet alleen positief is voor de planeet, maar ook voor zichzelf: zij zijn immers degenen die het langst rond zullen lopen op deze aardbol en dus het meest profiteren van een gezond milieu.Met ‘‘Het Groene ABC’’ wil Stichting Culturele Droomwevers een zaadje planten dat hopelijk ontkiemt tot een groot milieubewustzijn onder de hedendaagse jeugd.

#lente
27Apr2019
Leve de Lente
Yvonne Coppens

  Bij het streven naar kennis Wordt elke dag iets toegevoegd Bij het uitoefenen van de Tao, Wordt elke dag iets weggelaten. Steeds minder zul je moeten,Tot je uiteindelijk het niet-doen bereikt.Als er niets is gedaan,Blijft niets ongedaan.Het ware meesterschap kun je verkrijgenDoor de dingen hun eigen weg te laten gaan.Het kan niet door inmenging verkregen worden Ontwikkeling Meer en meer ontdek ik dat het leven gewoon zijn gang gaat en dat ik mag meebewegen met de stroom. Zoals bij zaadjes die je in de grond stopt als vanzelf de wortels naar beneden gaan groeien en de  stengel naar boven naar de zon. Natuurlijk moet het door de beschermende laag van de buitenkant breken, en bij een walnoot is die laag dikker dan bij een papaverzaadje. Maar het gebeurt, en dan zie je plotseling allemaal groene puntjes tevoorschijn komen.  Wonderbaarlijk, dat zo een klein zaadje, schijnbaar als vanzelf, de weg door die donkere aarde heeft gevonden. En nog wonderbaarlijker is het als je soms ziet dat er een grassprietje is die zomaar door een dikke laag asfalt breekt en gewoon gaat groeien en bloeien.Elk nieuw bloemetje of blaadje heeft een beschermlaag waar het eerst doorheen gaat. Als dat is doorgebroken ontstaat er een prachtige bloem of blad. Vrij dansend in het licht en de ruimte.Het enige wat de bloem doet is naar het licht groeien, vanzelf.En zo zou je ook je eigen leven kunnen zien. Jouw hart is de wegwijzer naar je ziel, jouw zon, licht en vrij. Je denken is een beschermlaag, noodzakelijk. Zolang er een goede balans tussen denken en voelen is zal het leven als vanzelf zijn loop volgen, je bent dan in de flow, om het zo maar uit te drukken.                                                                 Leef vanuit je hart, met wijsheid.Tijdens een vipassana retraite (een 10 daagse stilte retraite) een aantal jaren geleden had ik een  moment van inzicht;Het leven wordt door mij heen geleefd.! Dat was een grote bevrijding. Jehoeft niets te doen, alleen maar te observeren wat er gebeurt en dan kan je meebewegen met stroom van het leven.Het licht scheen een beetje door de beschermende laag.Dat is natuurlijk prachtig zo’n inzicht maar als je later thuis bent krijg je weer je gewone leventje en je dagelijkse beslommeringen. Je ergert je aan de rondslingerende tassen en schoenen van je huisgenoot, vervelende collega’s of  verplichtingen.  Misschien raak je verdrietig omdat er iemand uit je naaste omgeving ernstig ziek wordt, of gedeprimeerd omdat je plannen niet doorgaan, er gebeurt van alles  waardoor we de rust en de ontspanning van ons bewust ‘zijn’ kwijtraken en gaan struggelen, worstelen, ploeteren. Het is dan zaak het onderscheid te maken of  de ‘weerstand’ een beschermende functie heeft of dat het je belemmert te groeien en te bloeien.Het pad van yoga leert je onderscheidingsvermogen te ontwikkelen. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is opmerkzaam zijn. Hoe reageert mijn lichaam op dat wat er gebeurt in mijn leven. Ontspant het zich of trekt het samen. Het is mijn passie jouw te begeleiden op je persoonlijke pad. Heb je interesse neem dat contact op om een afspraak te maken.

#Bewustzijn
21Jan2017
Het Bewustzijn en ''IK''.
nickyaarts8688

    Het bewustzijn is iets dat elk mens bezit. Het bestaat uit twee delen namelijk het bewustzijn zelf en het onderbewustzijn. ''Het bewustzijn'': Het bewustzijn geeft ons het vermogen om te kunnen analyseren. Het is instaat om een gebeurtenis te kunnen analyseren en vervolgens hierover na te kunnen gaan denken.  Een voorbeeld is een oplossing voor een betreffend probleem vinden. De oplossing komt vaak voort uit een associatie die gemaakt wordt uit het verleden. Hier komen de beide bewustzijn bij elkaar, namelijk het lange- termijngeheugens (Die in het onderbewustzijn gelegen is)  wordt gebruikt om de associatie te kunnen maken uit het verleden waar vervolgens een oplossing uit kan ontstaan voor de problemen die in het heden plaats vinden. Verder heeft het bewustzijn ook nog het korte- termijngeheugens waar de herinneringen van kort geleden opgeslagen zijn. Dit zijn bijvoorbeeld voorstellingen die je tot voor kort gezien hebt of bijvoorbeeld bepaalde fragmenten of muziek die niet lang gelden afgespeeld zijn. Het zal pas naar het lange- termijngeheugens verplaatst worden als je het na langere tijd kan onthouden en dit gebeurt meestal pas als hetgeen dat gehoord of gezien is je intereseerd of belangrijk is voor jou als persoon.   ''Het Onderbewustzijn'': In ''Het Onderbewustzijn'' bevinden zich Emoties, Gewoontes, Verslavingen, Vaste overtuigingen, Creativiteit, Fantasie, Persoonlijke ontwikkeling en het lange- termijngeheugens. In ''Het Onderbewustzijn'' gebeurt meer dan de meeste mensen denken. Onze hersenen krijgen veel te verwerken alleen al als we simpel een telefoontje plegen gebeurt er meer in ons Onderbewustzijn dan we daadwerkelijk in de gaten hebben. Als we kijken naar de emoties die opkomen tijdens een gesprek of de associaties die we maken tijdens bepaalde woorden die we horen in dit zelfde telefoongesprek (Deze associaties komen wederom voort uit het lange- termijnsgeheugen) en we zouden hier van alles wat onze hersenen aan associaties en emoties hebben bewust van zijn zouden wij als mens helemaal gestoord worden. Onze bescherming is dan ook het Onderbewustzijn dat gecreërd is om ons niet te lang stil te laten staan bij de associaties uit het verleden en de bijbehorende emoties. Ons onderbewustzijn is ook instaat onze Fantasie zijn gang te laten gaan. Met Fantasie word bedoeld dat we in bepaalde situaties scenario`s gaan bedenken hoe de gebeurtenis kan aflopen (Goed\Fout). Het lastigste onderwerp dat in het Onderbewustzijn gelegen is zal verslaving zijn. Verslaving komt sluipend opzetten en klemt zich direct vast in het lange- termijnsgeheugen. Dit maakt het dan ook lastig om van een verslaving af te komen. Natuurlijk is het ook lastig om van de verslaving af te komen omdat het nou eenmaal in het Onderbewustzijn gelegen is. Ik voel dat je er bent, maar gek genoeg is er niemand die je kent.   Ook ik ken jou niet, toch ben jij het die me innerlijk ziet.   Je kent mijn dromen, laat het zo ver komen Tegelijkertijd kan jij mij... voor alles klaar stomen.   Jij schenkt mij gedachten, keuzes en gevoel... Maar soms begrijp je niet helemaal wat ik bedoel.   Je gaat dan je eigen weg, wat ik ook zeg. Dan heb ik pech… dan moet ik leren, jou te kunnen controleren.   Iedere dag kom ik meer over jou te weten. Ik zal je daarom welkom heten. Het zal voor mij een rust zijn. Om jou als vriend te hebben.   mijn bewustzijn.   Lees meer van mijn blogs en reageer hieronder zijn wat links om te bekijken Wat..!?? Betekent ''Emotie'' voor mij..¿? liefde op het eerste gezicht '' over mijn leven'' ''EMDR Gedicht'' Soms word het je allemaal even te veel... of lees je liever wat Quotes of bekijk je foto`s met een kleine tekst klik dan op deze links (erg leuke en diepgaande Quotes) ZONDER LIEFDE GEEN LEVEN ZONDER LEVEN GEEN LIEFDE LEEF LIEFDE LEVENDIG Houd je niet alleen bezig, Met wat aan het eind van het pad ligt. Geniet meer van de weg er naar toe.