Meest gestemde posts
#filosofie
17Nov2018
De gouden regel van wijsheid
Dewaputra

DE GOUDEN REGEL VAN WIJSHEID Wijsheid is een overweging, een impulsief opkomende reactie tegen het licht gehouden met als doel eigen tekortkomingen erin te herkennen, waardoor de slotsom kan worden bereikt dat het soms beter is het zilver te laten voor wat het is, en toch maar niet te reageren. © Dewaputra | Buddha image: fineartamerica.com

#consumentisme
19Sep2016
Liefdeloosheid in kapitalistische tijden
Michett

Het is lang geleden dat ik een artikel onder ogen kreeg dat ervoor zorgde dat ik tranen in mijn ogen kreeg. Vanochtend was het echter weer een keertje zo ver en ik wil jullie dit schrijven dan ook zeker niet onthouden. Enkele citaten uit dit prachtstuk: Quote "De mens heeft een akker nodig waar niet direct geoogst moet worden, een speelruimte waar je je ook kan ophouden zonder winst te moeten generen" Byung-Chul Han Quote Maar wij zijn geen vrije burgers meer, want die zouden kunnen kiezen wat zij willen. We zijn consumenten die iets voorgeschoteld willen krijgen. We zitten op een dood spoor. Byung-Chul Han Quote Een keus te hebben, betekent dat je voor een andere levensvorm zou kunnen kiezen. Maar wij zijn voor het karretje van het kapitalistische systeem gespannen en er wordt ons geen alternatief geboden. We zijn knechten van het kapitaal en van de consumptie.’ Byung-Chul Han Quote  Het kapitalisme creëert behoeften die van de mens zelf lijken te zijn maar er in werkelijkheid niets mee te maken hebben. Byung-Chul Han Voor nog veel meer moois verwijs ik je graag naar het originele artikel.

#geloof
06Mar2019
Geloof het of niet
Miranda Tabor

In het verleden zou ik zeker aanstoot hebben genomen aan een dergelijke titel, maar tegenwoordig wekt het juist mijn nieuwsgierigheid. Laat ik je dus meenemen in de wondere wereld van geloof of ongeloof. Dat schept meteen al een eerste dingetje.... Betekent het dat als je niet gelooft je leidt (lijdt) aan ongeloof? Een filosofische vraag, waar ik in het geheel geen raad mee weet. Of....en dat is zoals ik, pragmatisch de boel benader, betekent niet geloven ook een vorm van geloof, je gelooft namelijk (van) niet. Als jullie mij niet meer kunnen volgen, mooi, dan heb ik toch wat volgers van mij afgeschud......(lol)  Laat het echte spel maar beginnen. Mochten jullie dingen tegenkomen over geloven of niet, plaats dan met een gerust hart een reactie, liefst natuurlijk in de vorm van een blog of foto....... Weinig kans, dat ik een spel zou komen, waarin het lachend afbluffen van mijn vrienden tot spelelement verheven, mij zou kunnen bekoren. Maar voor ieder wat wils, zullen we maar zeggen.                                                          Geloof je dat deze videoclip een half miljoen hits heeft? Alle gekheid op een stokje, het speelkwartier is voorbij. Hier komen de serieuzere zaken. Zoals; Geloof in het Gezin                                       Geloof het of niet, maar dit is een Mondriaan.                                                                    Geloof begint bij jou. luctor et emergo Lees meer Heb je vragen over het Licht in de Bijbel? Lees meer Geloof nr 1400 Lees meer

#filosofie
18Sep2019
Sterrenkind
M.J. Waal

Spreek met me in de taal voor de geboorte van woorden. Voor het ontstaan van zintuiglijke waarnemingen. Laat ons filosoferen met onze ogen, terwijl logica en gevoel samensmelten. Levenskwesties bespreken in een oneindige nacht tot het einde. Omgeven door sprankelende sterren en een oneindige kosmos. De rivieren als onze wijn en de bergen als ons brood. Onlosmakelijk verbonden buiten het bereik van tijd. Beloftes lang voor de geboorte gemaakt in het licht van onsterfelijkheid.

#filosofie
08Jul2019
Tussen het alles en niets
M.J. Waal

Na de laatste toon van muziek.Voorbij de laatste ster.Rond dwarrelend in de leegte van oneindigheid.Om te ervaren zonder het gemak van zintuigen.Waar de wetten en regels van de realiteit ombuigen.Verder dan de limieten van dualiteit.Noch licht noch duister. De taal zonder woorden en symboliek.

#filosofie
18Jul2019
Eenzame wolf
M.J. Waal

Eenzaam, maar toch niet alleen. Verspreid, maar alsnog samen. Kijkend naar het leven vanachter de ramen. Waar denken en voelen zich verbinden tot één. Een onzichtbare kloof verbonden met een brug zonder geloof. Geloof in overbrugging ligt buiten handbereik. Eén voor één en alles tegelijk. Het bereik van tijd grenst aan het niveau van materie. Voorbij die grenzen liggen de antwoorden op het mysterie.    

#filosofie
15Jul2019
Een passievol leven
M.J. Waal

Haar ogen spraken en lieten haar woorden verbleken. Haar tong was scherper dan een zwaard. Achteloos en onbevangen bewoog ze voort. De wereld, slechts een speeltuin voor haar. Geen berg te hoog, geen oceaan te diep. Als in een droom manifesteerde alles, zonder dat ze sliep. Gewend aan het gemak en geen oog voor eventueel gevaar. Tot zich nemend elke sensatie en elk woord. Tijd zorgt er helaas voor dat eenieder verjaard. In gedachten eeuwig jong, tot haar laatste weken waren verstreken.

#maatschappij
31Jul2019
Eén gedachte
M.J. Waal

Eén soort, zoveel verschillen. Tegelijk meer op elkaar lijkend dan we willen. Honger naar macht is niet te stillen. De jacht ernaar is als de grillen van een nacht. Als een schaduw voortbewegend, maar wees voorzichtig alles heeft een prijs. Gevaren om de hoek, beslagen met glad ijs. Een enkeling is wakker, maar weet niet wat zich buiten afspeelt. Eén soort en toch zo verdeeld. Een systeem nooit gemaakt om te werken. In slavernij leven zonder het te merken. Een schreeuw om één soort één gedachte.