Meest gestemde posts
#geloof
18Jan2019
Je kunt in van alles geloven
Marjolein

Geloven… een woord dat door christenen eigen is gemaakt. Tenminste, zo ervaar ik dat. Daardoor heeft het voor mij een negatieve bijklank gekregen, maar daar probeer ik ook weer een beetje van af te komen, overheen te stappen, zeg maar. Want wat is geloven eigenlijk? Als het over geloven gaat in iets dat niet zichtbaar is, zijn er natuurlijk heel veel meer smaken dan de traditioneel christelijke. Geloven in een god die je beoordeelt op hoe je je hier op aarde hebt gedragen, een god die meekijkt en naar je gebeden luistert en ze wel of niet verhoort. Een god die je door het leven loodst, die je kracht geeft als je het moeilijk hebt. Natuurlijk is niet te bewijzen dat die kracht ook echt van een god, of een goddelijk wezen, komt. Misschien zit het gewoon alleen maar in jezelf. Maar, maakt dat eigenlijk uit? Het gaat er maar om dat je die kracht ervaart, de kracht om door te gaan, er weer bovenop te komen. Als je in iets anders gelooft dan de bijbelse god, wordt het al gauw ‘spiritueel’ genoemd. Veel mensen geloven wel dat er ‘meer’ is tussen hemel en aarde, maar wat? Dat is bijna per persoon verschillend in te vullen. Je kunt geloven in engelen, dat ieder zijn eigen beschermengel heeft, of misschien wel een paar. Sommige mensen redden het misschien niet met maar één engel en hebben een heel team nodig! Misschien zijn er meer en/of andere goden. Ik weet niet of ik in engelen geloof, het is mij al weer wat te aards, te concreet wellicht. Als ik aan het ‘Al’ denk, denk ik meer in energieën. Je kunt een wens het universum insturen en die kan daar aan energie winnen, en zomaar uitkomen. Let wel op wat je wenst, voor je het weet komt hij uit! Zorg dat er in je wens niet het woordje ‘niet’ of ‘geen’ voorkomt, want dat begrijpt het universum niet. Zoals mijn dochter vroeger klaagde dat ze altijd knoeide op haar nieuwe kleren, ze wilde geen vlekken in haar nieuwe jurk! Dus zei ik haar te wensen dat haar nieuwe jurk schoon bleef en niet dat ze geen vlekken wilde. Dat begrijpt het universum niet, die woorden worden eruit gehaald en dan wens je dus … vlekken! Ik geloof ook dat je meerdere levens doormaakt op de aarde. Ik denk dat je op aarde komt met een missie, met lessen die je te leren hebt, die je van tevoren uitkiest, een soort vakkenpakket dus dat je op aarde uitwerkt. Dat kan te maken hebben met verlies, met voor jezelf leren opkomen, met beperkingen, noem maar op. Alle thema's die je kunt verzinnen. Het is altijd de bedoeling dat je je op het positieve richt, op het licht, en dat je oog hebt voor anderen, anderen liefdevol en positief behandelt. Als een les voldoende is uitgewerkt, hoef je die een volgend leven niet meer te doen, dan ben je daarvoor geslaagd. Als je al vaak op aarde bent geweest en dus heel ver bent in het uitwerken van alle ‘vakken’ die er zijn, word je wellicht herkend als een oude ziel. En als je helemaal klaar bent, hoef je niet meer terug naar die kille, koude aarde en wie weet worden we dan toch wel engelen! Ik denk dat dat zo werkt. Daar ‘geloof’ ik in.  Lees meer Het verschil tussen 'vacation' en 'holiday' De kerken lopen echt leeg Door Yoors verdiep ik me meer in verschillende onderwerpen

#god
03May2019
Hoe ik God zie
Roodkapje

Hoe ik God zie Een stelling, waar iedereen anders over denkt, maar waar men met respect dient om te gaan!   Jou mening, mijn mening   Iedereen heeft een mening, gelukkig maar, anders werd het wel heel erg eentonig! We geloven in een God, of niet, zo simpel is dat. En hoe je het ook wendt of keert, iedereen zal er zijn eigen mening over hebben. Maar stiekem, zullen er toch mensen zijn, die hopen, dat er toch iets is, ook al geloven ze niet. Religie is persoonsgebonden. Niemand kan kijken in de ziel van een ander. Je kunt ontkennen dat je gelooft, maar stiekem toch bidden. Je kunt zeggen dat je gelovig bent, maar toch niet naar de normen van een gelovige handelen. Geloven is iets van jezelf, je kunt niemand dwingen om te geloven, je kunt wel mensen indoctrineren, zoals bij sommige sekten en kerken gebeurt, maar je bepaalt normaal gesproken zelf of je gelooft of niet. Ik geloof   Daar kom ik gewoon voor uit, ik geloof in God. Wat ik zie, is niets, want ik heb geen idee hoe Hij eruit ziet. Mensen hebben Hem stoffelijk gemaakt, zodat ze een voorstelling hebben van God, of Jezus of Maria, maar geloof mij, er bestonden toen nog geen fotocamera's, toen Jezus aan het kruis stierf, dus we maken ons een voorstelling van iets wat gebeurd moet zijn. Net zoals je een verfilming hebt van een boek. Lees je het boek, dan heb je een voorstelling van wat de schrijver bedoelde. Maar wanneer iemand anders datzelfde boek leest, dan ziet die het geheel anders voor zich. Neem nou het boek "Komt een vrouw bij de dokter", door velen gelezen, maar ook door velen in de bioscoop of op tv gezien. Als je het boek hebt gelezen en je ziet daarna de film, dan merk je dat je een hele andere voorstelling had, van wat er gebeurde, hoe mensen eruit zagen en de hele film lijkt in jouw ogen helemaal niet meer op het boek wat jij gelezen hebt. Zo is het ook met de Bijbel, de filmmakers, hebben er hun eigen draai aan gegeven, toen ze "Komt een vrouw bij de dokter", op film zetten. Zo ook de leiders van de kerken er hun draai aan geven hoe we de Bijbel moeten interpreteren. Wij hebben een eigen voorstelling, maar die wordt ons afgepakt door de theoloog, die beter weet, hij heeft ervoor gestudeerd! De Bijbel   Als ik de Bijbel lees, dan voel ik steeds meer de hand van mensen in het boek en steeds minder de hand van God. God is liefde, maar in de Bijbel staan gruwelijke dingen. Er wordt gesproken over satan, over het kastijden van kinderen en eert uw vader en uw moeder. Ja lekker, als je jaren gekastijd bent! Dat gaat me te ver, maar ik denk dus heel anders, daarom lees ik heel anders. Natuurlijk kastijd je je kinderen niet en eer je je ouders niet als je misbruikt en mishandeld bent, je mag wel gek zijn. En dat zou God van ons willen? Nee, al de apostelen, die hebben geschreven, waren niet God zelf, zij schreven uit Zijn Naam. Al de mensen die weer een nieuwe vertaling moesten maken, vertaalden het weer op hun manier. Ja, je kunt het vergelijken met het Engelse spreekwoord "Its raining cats and dogs", nou als het hier katten en honden zou gaan regenen, dan was het niet best! Zo we nu denken, dachten ze vroeger niet, zo we nu vertalen, deden ze vroeger niet. Je kunt letterlijk vertalen, maar je kunt ook vertalen in figuurlijke zin. Mijns inziens is er hier dus wel het één en ander fout gegaan. Mijn beeld van God   Een beeld heb ik niet van Hem, maar ik heb Hem wel ervaren. Hij heeft me geholpen, steeds weer een stukje verder, alle vervelende, nare dingen op mijn pad, zijn door Hem draaglijk gemaakt. Steeds weer, al was ik soms radeloos, kwam op het laatste moment een oplossing. Je kunt het aan toeval toewijzen, maar ik geloof niet dat het allemaal toeval is geweest. Dat wij nu hier wonen, dat we dit bereikt hebben, dat is niet ons werk. We zijn gestimuleerd, dat zeker, maar we hebben er wel hard voor moeten knokken. Hij geeft geen cadeautjes, daar vraag ik ook niet om, ik vraag om hulp, om Zijn kracht en die geeft Hij mij.  Satan en gebedsgenezing   Iemand zei eens tegen mij, dat het paranormale het werk van satan is. Iemand vertelde mij dat ook over gebedsgenezingen. Ik houd me met beide niet bezig. In zoverre, ik geloof er niet in. Dus draag ik mijn ziekten, ga niet naar iemand die paranormaal begaafd is om hulp. Ooit heb ik me daartoe laten verleiden, om naar een aureoloog te gaan, dat heeft me heel veel geld gekost en mijn zoon werd er niet beter van. Degene die mij ertoe verleidde, is er jarenlang naartoe geweest, is een kapitaal kwijt geraakt aan geld en is nooit ook maar iets beter geworden! Bij gebedsgenezing heb ik precies hetzelfde, daar geloof ik niet in, ik bid zelf en als het God behaagt, zal Hij me wel genezen of me een goede arts tegen laten komen.  Elkaar respecteren   Laten we elkaar respecteren, wie ook wat gelooft, het mag toch in ons land? Ik hoef niet zo nodig op mijn vingers getikt te worden, ik hoef niet te leven naar de maatstaf van de kerk. Ik woon in dit land en ik moet me houden aan de wet. Verder ben ik vrij in mijn geloof. Ik zal het niemand opdringen, maar wens ook niets opgedrongen te krijgen. Je moet niet vragen naar de bekende weg. Wat me wel is opgevallen, dat het vaak mensen zijn, die weinig hebben meegemaakt, of juist mensen die vrij labiel zijn, die je met Bijbelteksten om de oren slaan, terwijl ze zelf amper zichzelf kunnen verweren als ze alleen staan en de kerk niet met zich mee hebben. Want de kerk is een machtig iets, terwijl het door mensen geleidt wordt, allang niet meer het huis van God is, maar een marktplaats, een plaats waar exposities gehouden worden en waar geld verdiend wordt als water.

#hekserij
16Apr2019
Opdracht van de Godin en de God
Saar

In hedendaagse hekserij, oftewel Wicca, staan de Godin en de God centraal. Hoewel ik zelf dit pad reeds verlaten heb voor een vrijere interpretatie van hekserij wil ik wel graag volgende doelstellingen met jullie delen. Deze vond ik terug in mijn documentatiemap, je zou het een Boek der Schaduwen kunnen noemen, waarin ik als tiener al mijn verkregen kennis bijhield. Opdracht van de Godin Wanneer je ergens behoefte aan hebt, zoek mij dan op bij de volle maan op een geheime plek waar je – samen of alleen – de Geest van Mij zal aanbidden, de koningin der heksen. Daar zullen jullie samenkomen die ernaar verlangen alle toverij te leren, maar de diepste geheimen nog niet kennen. Hen zal ik leren wat nu nog onbekend is en vrij zijn van slaverij in lichaam en geest. Als teken dat je werkelijk vrij bent, kun je ervoor kiezen naakt te zijn met de rituelen, maar bovenal zul je dansen en zingen, feesten, muziek maken en liefde uitsturen; allemaal ter ere van Mij. Want van Mij komt de extase van de Geesten, en van Mij komen alle vreugden op de aarde, want mijn wet is liefde voor alle wezens. Houdt je hoogste ideaal zuiver. Streef er naar ten allen tijde en laat niets je tegenhouden of op een zijspoor brengen. In mij schuilt het geheim dat de deur naar jeugd opent en van Mij is ook de kelk van de wijn des levens die de ketel van Cerridwen is en de Heilige graal van onsterfelijkheid. Ik ben de genadige Godin die de gave van blijdschap geeft aan het hart van de mensen. Op aarde geef ik bekendheid met de Eeuwige Geest. Na de dood geef ik vrede en vrijheid en hereniging met hen die eerder zijn gegaan. Ik Eis geen offergaven. Ik ben immer de Moeder van alles wat leeft en mijn liefde wordt uitgestort over de hele Aarde. Luister naar deze woorden van de Grote Moeder, die van oudsher door de mensen vele namen kreeg.   Opdracht van de God Luister naar de woorden van de Grote Vader, die van oudsher werd aangeroepen met vele namen. Zeus, Pan, Thor, Lugh, Osiris, en vele andere. Mijn wet is harmonie met alle dingen. Van Mij is het geheim dat de levenspoort ontsluit. En van Mij is het zout der Aarde. Ik ben de zon die die de dagenraad brengt en zo de eeuwige circel van wedergeboorte. Ik ben de Gever van Levenswijsheid tijdens het aardse bestaan en de belofte van wedergeboorte en vernieuwing na de dood. Ik ben de Meester van de Jacht, de kracht van het licht en de kracht van het vuur. Hoor de woorden van de dansende God, de muziek van zijn emotie, en deel in Zijn tijd, wiens stem benaamt wordt als de seizoenen. Ik ben de kracht van de Aarde en alles wat daarop leeft. Door mij zal alles sterven en dor mij zal alles opnieuw geboren worden. Laat iedere ziel en lichaam mij eren, want zie, alle wilskracht en zijn mijn creaties. Laat er daarom verlangenen verlegenheid zijn, maar ook kwaadheid en zwakheid, net als vreugde en vrede samen met schaamte en droefheid. Want ik ben degene die de balans eerbiedigd. Zoek naar je innerlijn verlangen  en vindt deze mysterieuze balans in jezelf en in Mij. Want alle begin heeft een einde en alle einde een nieuw begin.   Vond je deze blog interessant? Geef dan je score via de groene pijlAnd remember: sharing=caring!Zie ook mijn andere blogs Hekserij Lees meer Heksencredo Lees meer Mind over matter Lees meer Zelf ook een boodschap. Deel ze op Yoors! Inloggen

#Geloven
14Jan2018
Geloof
Stieny Koopmans

Wat is geloof Wat ik je beloof Of wat anderen vertellen Mensen die uit Gods naam regels stellen? Wat is geloof Als ik je beroof Van je eigen gewoonten en mening Je leven beïnvloed met een regeling? Wat is geloof Als ik het vuur bij je doof Van liefde en genegenheid voor elkaar Maar aanzet tot oorlog, sla elkaar maar? Wat is geloof Ben je dan doof Of ben je blind voor wat er zich afspeelt Dat niemand meer liefde en genegenheid deelt? Geloof zit in jezelf, je eigen ik Ik geloof geen enkel ogenblik Dat ook maar iemand echt weet Of de Bijbel, Koran of Torah het woord van God heet Daarom blijf ik gewoon geloven in de liefde van God Maar niet in een kerks gebod Immers mensen maken de regels  En innen de pegels? Hij vraagt van ons wat hij ons geeft Dat is waarom je leeft En waarom we sterven Zodat onze kinderen de wereld erven Hieronder kunnen je vrienden zich aanmelden. Jullie krijgen beiden gelijk een beloning van 125 Yp. Je kunt het helemaal bewerken en op maat maken.Weghalen is ook heel eenvoudig met het rode kruisje als je er met je muis op gaat staan. Word lid en beloon de maker en jezelf! Aanmelden

#Saadi
15Nov2019
Raaz (Shah)

Quote of #Saadi liked by Shah #God #loved #rich #humility #poor #magnanimity

#duivel
30Mar2017
Duivelskind
Katrien

Vergeef me mijn zonden, de duivel heeft me verslonden. En ik bid tot U, o Heer, ik weet het, de zoveelste keer. Ik kon er heus niet aan doen, hij maakte van mij een kapoen. Ik probeerde me te verzetten, prevelde de tien geboden, Uw wetten. Maar Satan wou het niet horen, en zei: je bent als duivel geboren. Misschien verdien ik geen genade meer, misschien nooit meer, ook niet een volgende keer. Heer, ik ben van U gaan houden, oprecht. Geen plaats meer voor de duivel, hij is slecht. Laat er nog plaats zijn in Uw hart zo groot, de duivel zal sterven, hij is bijna dood. © Katrien Dierick