Meest gestemde posts
#upvote
09Oct2018
Wat is upvoten en hoe werkt dat?
Ingrid Tips en meer

Naast het delen van een post, kun je een post ook meer in de kijker zetten, door deze te upvoten. Wat is upvoten? Eigenlijk gaf ik het antwoord al: je zorgt dat deze meer gezien word. Letterlijk betekent het omhoogstemmen. Want als je upvote, komt deze post (tijdelijk) op de homepage in de feed “Trending” te staan. Daar is ook te zien hoeveel ‘upvotes’ die post al heeft. Een post die op dat moment de meeste upvotes heeft, staat vooraan. Met daarbij het aantal door leden geïnvesteerde YP's. Wat kun je upvoten? Zowel posts als vragen als antwoorden vragen. Zowel van anderen als van jezelf. Meerdere keren zelfs. Waarom zou je willen upvoten? Omdat je die post waardevol vind om onder de aandacht te brengen. Hoe werkt upvoten? Klik op de groene pijl. Die staat zowel onderaan elke post als achteraan een reactie op een vraag (als je daar aanwijst); Vervolgens kun je investeerder (sponsor) van de post worden, door 1 of meer YP te investeren.Bepaal het aantal YP’s dat je wilt investeren in die post. LET OP: De maker ontvangt royalties. Zie post die onderaan gelinkt staat.Nog een voordeel voor de maker is dat er in zijn/haar post geïnvesteerd is, waardoor deze voor meer mensen zichtbaar(der) word en meer kans op views heeft. En views kun je YP mee verdienen. Mede afhankelijk van het aantal investeerders kun je die aantal YP bijna dubbel terugverdienen. Als iemand na jou heeft geboden, verdien je de punten bijna dubbel terug, mits er voldoende punten zijn geïnvesteerd. Zie uitleg over royalties. Aangezien je meerdere keren mag investeren, zou je bijvoorbeeld de yp’s die je verdiende met de eerste upvote, opnieuw kunnen inzetten. Hoe meer YP’s er in een post worden geïnvesteerd, hoe hoger de ‘ranking’ ofwel positie in de feed “Trending” op de hoofdpagina. Hoe meer kans dat (veel) yoorsleden deze zullen zien staan. De volgorde van sponsoren wordt weergegeven op basis van aantal gesponsorde YP’s. Iemand die 10 YP sponsort staat meer naar rechts (of misschien wel achteraan) dan iemand die 100 YP’s heeft geïnvesteerd. Dus het is niet in volgorde van het investeermoment. Uitkeren gebeurt in volgorde van investeerders. Als er al is uitgekeerd op het moment dat je investeert, dan zit er dus weinig in de pot. Althans, minder dan je zou denken. Dus het totaal aantal geïnvesteerde YP's zegt niets over de inhoud van de pot. De melding: "Je bent de eerste in een wachtrij". Heeft niets te maken met of je als eerste hebt geïnvesteerd. Ook al zou dat zo zijn. Er is dan al eerder uit de pot uitgekeerd, aan eerdere investeerders. Ad. 1. en 2. Als je op de groene pijl klikt zie je dit. Daar voer je het aantal Yp's in dat je wilt investeren. In het voorbeeld rechts ben ik de eerste sponsor van een bepaalde post.Uit mijn YP-log blijkt in de bovenste regel, dat ik die investering heb terugverdiend: De onderste regel betrof een andere post. Daar heb ik dus 200 YP geïnvesteerd (en inmiddels ook dubbel terug ontvangen. Yay)! Zijn alle upvotes zichtbaar? Ja. Welke leden hoeveel YP's investeerden is te zien. Zowel bij de groene pijl als onder de knop "statistieken".(Voorheen stond daar hoeveel views er door wie gegenereerd zijn, vanaf 10 views.) Kan iedereen upvoten? Om te kunnen upvoten moet je lid zijn van Yoors. En een toereikend YP-saldo hebben. Als je 1.000 yp in je saldo hebt staan, kun je er geen 2.000 investeren. Logisch. Het feedback systeem is hiermee komen te vervallen. Die uitleg staat dan ook niet meer online. Bijgewerkt 24-12-2018 Vanaf nu ontvang je per upvote 10% royalties als maker. Lees meer Handleiding voor verstandig upvoten Lees meer Upvote: hoe kun je zien wanneer je krijgt uitbetaald? Lees meer Uitleg Yoors Inhoudsopgave Lees meer

#upvote
13Oct2018
Upvote: hoe kun je zien wanneer je krijgt uitbetaald?
Dewaputra

Het UPVOTE systeem dat door Yoors op 8 oktober 2018 werd geïntroduceerd, wordt door steeds meer gebruikers omarmd.  Met het UPVOTE systeem kun je posts die je goed vindt met eigen Yp's opwaarderen (upvoten) waardoor ze onder Trending en (bij voldoende upvote Yps) onder Populair worden opgenomen, wat de maker van de post extra views zal opleveren. Daarnaast kun je de Yp's die je in een post hebt gestopt, dubbel terugverdienen als er na jou voldoende Yp's door anderen in die post worden gestopt.  STOP!  Hier begint voor velen de verwarring. Want hoeveel is dat, "voldoende" Yp's? Hoe kun je dat zien? Als je dat niet precies weet dan is UPVOTE  een goksysteem, waarbij je er maar het beste van moet hopen. Wie voorzichtig is, zet 5 Yp in. Wie optimistisch is en zich rijk rekent, zet honderden Yp's in. Maar zowel de pessimist als de optimist blijft het een gok.   De Upvote Formule laat zien wanneer je uitbetaald krijgt Je kunt vrij eenvoudig van te voren uitrekenen hoeveel Yp er nog in een post geïnvesteerd moet worden voordat jij je inzet verdubbeld terug krijgt. Dat kun je berekenen met behulp van deze formule:  De Yp's  met het pijltje omhoog, links in de formule, is het aantal Yp's dat op dit moment in de post is geïnvesteerd. In het voorbeeld onder de formule is dat 135 Yp, welke door drie personen gezamelijk zijn geïnvesteerd. ( Het aantal personen, de juiste volgorde van die personen en het precieze bedrag dat elk heeft geïnvesteerd, doet er bij het begrijpen van deze formule niet toe. Evenmin of er op dit moment al iemand dubbel uitbetaald heeft gekregen. Niet over nadenken dus. ) De formule verklaard:  (135 Yp x 2) , het eerste deel van de formule. Zodra er in totaal 270 Yp in de post is geïnvesteerd, hebben de personen in het voorbeeld alle drie hun investering verdubbeld terug gekregen. (20 Yp x 2), het middelste deel van de formule. Stel dat jij als vierde investeerder 20 Yp wilt investeren. Dan is het bedrag dat je uitbetaald kunt krijgen 40Yp. Jouw uitbetalingsmoment, het laatste deel van de formule. Het moment dat je uitbetaald krijgt, wordt bepaald door het derde deel van de formule, dat achter het '=' teken staat. Jij krijgt uitbetaald zodra er in totaal (135 Yp x 2) + (20 Yp x 2) [ =270+40 ] = 310 Yp in de post is geïnvesteerd. Op dit moment is er 135 Yp in de post geïnvesteerd.  Na jou moet er dus nog   (310 Yp - 135 Yp  = ) 175 Yp door anderen worden geinvesteerd om uitbetaald te krijgen. Of dat haalbaar is, kun je in deze handleiding lezen: Handleiding voor verstandig upvoten Lees meer

#upvote
08Nov2018
Evaluatie: Upvote resultaten na een maand
Dewaputra

UPVOTE  Op 8 oktober 2018 werd het UPVOTE systeem op Yoors geïntroduceerd. We zijn nu precies een maand verder, wat een mooi tijdstip is voor een eerste persoonlijke evaluatie. UPVOTE in het kort UPVOTE is een middel om zowel blogs van anderen als eigen blogs in de schijnwerpers te zetten waardoor deze blogs meer pageviews kunnen genereren. UPVOTE biedt tevens een beleggingsmogelijkheid waarmee zowel de auteur als de upvoter extra YP's kunnen verdienen. Met het UPVOTE systeem heeft bloggen op Yoors een nieuwe dimensie gekregen.  Voor wie nog niet (goed) bekend is met UPVOTE, in deze blogs kun je meer informatie vinden over dit systeem: Wat is upvoten en hoe werkt dat? Lees meer Handleiding voor verstandig upvoten Lees meer   EVALUATIE In het begin was het nog even zoeken naar een juiste balans. Het UPVOTE systeem was nog gloednieuw en de ervaring met een dergelijk systeem ontbrak. Uiteraard maak je zonder de nodige ervaring inschattingsfouten, maar met relatief voorzichtige inzetten heb ik de schade op dat vlak beperkt weten te houden.  Het was een kwestie om goed te leren in te schatten welke posts goed lopen en welke minder. Dit is in eerste instantie bepalend voor de hoogte van je Yp inzet op een post. Daarnaast is van belang hoeveel mensen er voor jou al hebben ingezet, en hoeveel. In het algemeen kun je stellen dat je kans op rendement afneemt naarmate er meer beleggers voor je zijn. Je belegging behoort in dit opzicht een berekend risico te zijn. En dat blijkt zeer goed te doen! Als je berekend risico aangeeft dat het lastig zal worden om je inzet verdubbeld te zien, hou je er dus al rekening mee dat je je inzet 'kwijt' bent. Dat heb ik tussen aanhalingstekens gezet. Want als je een post goed vindt, dan ontvangt de auteur van die post Royalty Yps van jouw inzet, dus een 'verloren' inzet blijft in dit opzicht een bewuste keuze. In deze persoonlijke evaluatie kijken we naar Upvote Yp's, Royalty Yp's, Pageview Yp's en het totale dagsaldo, effectief per dag en gemiddeld per dag over de afgelopen maand genomen. Ik heb vanaf de introductiedag van UPVOTE alle bij- en afschrijvingen in een Excel sheetje bijgehouden. De onderstaande grafieken en toelichtingen zijn hiervan afgeleid. UPVOTE YP's Over de afgelopen maand heb ik gemiddeld 13x per dag een post ge-upvoted. Van die 13 upvotes behaalden 8 upvotes een rendement, 5 upvotes bleven zonder rendement. In totaal heb ik deze maand 3606 Yps met upvoten verdiend. Het grootste 'verlies' was 646 Yp op 11 oktober, toen ik mijn post "Handleiding voor verstandig upvoten" achteraf met 800Yp heb geupvoted om deze hoog in populair te laten scoren. De filosofie hierachter was dat die 'verloren' investering zich op termijn met Pageview Yp's zou terugbetalen. De grootste winst was 319 Yp, op 29 oktober,In Yp's uitgedrukt heb ik gemiddeld per dag 127 Yp's verloren tegen 243 Yps die werden uitgekeerd, wat een gemiddeld winst saldo van 116 Yps per dag opleverde, oftwel 11,6 eurocent per dag.  Dat is ongeveer 3600 Yp inkomsten aan Upvote Yps per maand, oftewel Eur 3,60. Rijk wordt je er dus niet van, maar het is zeker wel een leuk beleggingsspel om te spelen. ROYALTY YP's De Royalty Yp's zijn pas op 25 oktober gestart, maar neem ik toch mee in deze evaluatie. De afgelopen 14 dagen heb ik in totaal 758 Royalty Yps ontvangen, dat is gemiddeld 54 Yps per dag.Topdag was 29 oktober met 110 Royalty Yp's, het laagste aantal was 15Yps op 4 november. PAGE VIEW YP's Bij dit overzicht dien ik allereerst op te merken dat ik het voornamelijk moet hebben van pageviews binnen Yoors. Ik ben niet actief aanwezig op de (overige) sociale media, dus ik ontvang dan ook nauwelijks Yps uit posts die elders gedeeld worden. Ook ben ik geen 'commercieële' schrijver. Nochtans merk ik dat ik nu meer pageviews krijg dan voor de introductie van het Upvote systeem. Ik schat in dat ik de afgelopen 30 dagen tussen de 2 a 3 x meer pageviews per dag heb gekregen dan voorheen. Mijn voorzichtige conclusie is dan ook dat UPVOTE wel degelijk een positieve invloed heeft op het aantal pageviews, in elk geval binnen Yoors. De afgelopen dagen kreeg ik 5500 Pageview Yp's bijgeschreven, dat is gemiddeld 178 Yp's per dag.  TOTAAL DAGSALDO Zoals uit de eerdere grafieken al was af te leiden, is mijn totale dagsaldo ook in de plus geëindigd. Slechts twee keer een negatief dagsaldo in de afgelopen 30 dagen: -422 Yp op 11 oktober en -8 Yp op 20 oktober. Het hoogste positieve dagsaldo was 724 Yp op 10 oktober. Totaal aantal Yps over de afgelopen dagen was iets minder dan 9900 Yp's, (Eur 9,90), dus ongeveer 10 Euro per maand. Gemiddeld per dag was de opbrengst 318 Yp (een kleine 32 Eurocent). CONCLUSIE Ondanks het feit dat ik geen commercieële schrijver ben en niet actief ben op de overige sociale media, is Yoors met haar UPVOTE systeem  een uitstekend platform om een klein zakcentje bij te verdienen.  Wie wel op de overige sociale media actief is en daar regelmatig posts deelt, zal zeker meer dan een klein zakcentje met Yoors en UPVOTE kunnen verdienen. Kortom: met vlag en wimpel geslaagd!

#systeemdenken
17Mar2019
Ken het systeem
Miranda Tabor

Nou wil ik helemaal niet beweren dat ik het systeem van Yoors ken, integendeel. Ik denk dat ik tot dat groepje behoor die er juist bitter weinig van begrijpt. Graag laat ik dat aan de deskundige over. Ieder heeft zo zijn talenten, of, zoals ik, juist niet op dit gebied. Maar ik kan wel redelijk observeren en heb iets ontdekt, dat trouwens ook te lezen valt in de uitleg daarover, dus het klopt. Misschien ben ik een erg berekend persoon, maar ja....dat klopt.  Mensen die mij volgen of die ik regelmatig upvote, vroegen het zich misschien al eens af. Waarom ik altijd 11, 21, 31 intik. Nou in eerste instantie deed ik dat dus uit luiheid, omdat die 1 er al staat en mijn cursor vóór die 1. Ik ben gewoon te lui hem weg te halen.  Maar.....door de stemmen die ik dan ook weer kreeg viel mij iets op en dat zoekt Miranda dan natuurlijk wel even uit.  Alles wordt naar boven afgerond. Dus bij 11 krijgt de schrijver van het blog 2 Royalty Yps. Terwijl bij 10 krijgt hij er maar 1. Hetzelfde geldt natuurlijk bij 21, dan krijgt hij 3 yps. Aangezien ik nog steeds van mening ben dat de meeste yps naar de maker dienen te gaan, doe ik dit dus standaard, waardoor ik maximaal de blogger beloon.   Ter aanvulling ontdek ik, net vandaag dit. Geef je 1 yp dan kan die niet gedeeld worden en krijgt de maker (blogger) deze toch als Royalty yp. Je staat dan wel niet in de lijst van investeerders. Maar zo kun je, als je nog erg weinig punten hebt, toch je favoriete blogs een puntje geven.        Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen, want ik zie nog veel mensen, die het, denk ik, niet weten.    

#upvote
10Oct2018
Handleiding voor verstandig upvoten
Dewaputra

INLEIDING Er bestaan nog veel misverstanden over upvoten, over het nut ervan, en over de vermeende gevolgen ervan. Als je een verkeerde voorstelling van het begip hebt, dan mis je ook de vele goede voordelen die het te bieden heeft.  Waarom zou je een post upvoten?  Wie vaart er wel bij? Wanneer wel upvoten en wanneer niet? Hoeveel Yp kan ik het beste inzetten? Deze vragen wordt nog wel het meest gesteld. De antwoorden die ik op die vragen voorbij heb zien komen, zijn vaak door vooroordelen en onderbuikgevoelden beinvloed en geven daardoor een verkeerd of vertekend beeld van de werkelijkheid. UPVOTEN IN HET JUISTE PERSPECTIEF Waarom zou je een post van een ander upvoten? Om kort te zijn:  Omdat je die post gewoon erg goed vindt. Met jouw upvote beloon je indirect de maker.en/of Als investering voor jezelf. 1. Met jouw upvote beloon je indirect de maker   Vermelding onder Trending op de homepage van Yoors Door upvotes komt een post tijdelijk onder Trending op de homepage van Yoors te staan. Hoe hoger het aantal Yps, hoe hoger de post in de Trending lijst komt te staan.  Uiteraard levert dit de maker extra page views op die hij anders niet had gekregen. Door die extra page views kan hij zijn (lagere) page view mijlpalen sneller bereiken.  Met die vermelding onder Trending geef je de maker in feite een verdisconteerd ‘cadeautje’ (met referte aan de cadeau-knop in het oude Yoors systeem). Het enige verschil is dat de maker niet direct Yps ontvangt, maar indirect, in latere instantie - hij bereikt nu immers eerder zijn page view mijlpalen , en in een aantal gevallen ook meer (hogere) page view mijlpalen. En dat levert natuurlijk meer op dan een eenmalige schenking van een aantal Yps als cadeautje.  Royalty Yp's: 10 Procent van jouw Upvote Yps gaan naar de maker van de post.Kort na de introdcuctie van het Upvote systeem werden ook Royalty Yp's geintroduceerd. Tien procent van het aantal Yp's dat je in een post investeerd, wordt direct aan de maker van de post uitgekeerd. Alles achter de komma wordt naar boven afgerond. Leg je op een post 11Yp in, dan ontvangt de maker 2Yp. 2. Als investering voor jezelf Aansluitend bij het vorige punt, behalve een verdisconteerde beloning voor de maker is jouw upvote ook een investering voor jezelf. Je kunt je inleg namelijk verdubbeld terugkrijgen. Hierbij komt  enigszins een ‘gok-element’ om de hoek kijken. Dat heb ik met reden tussen aanhalingstekens gezet omdat, als je weet wat je doet het geen gokken is maar een berekend risico, gewoon je gezonde verstand gebruiken.Je moet namelijk inschatten of het aantal Yps dat je in een post investeert redelijkerwijs (nog) kan verdubbelen. Dat hangt af  van het totaal aantal Yps dat voor die post 'in de pot' zit. of je denkt dat er na jou nog voldoende mensen zullen upvoten om dat bedrag te verdubbelen. Voorbeeldje:   Stel dat er al drie mensen voor jou respectievelijk 25Yp, 10Yp en 5Yp in die post hebben gestopt. Dus 40Yp in totaal.  De eerste inlegger krijgt zijn inzet verdubbeld terug als  er 50 Yp in de pot zit. Die gaan dan uit de pot. De tweede inlegger krijgt verdubbeld als er 20 Yp in de pot zit. Die gaan dan uit de pot.  De derde inlegger krijgt verdubbeld als er 10 Yp in de pot zit. Die gaan dan uit de pot. Er moet in dit voorbeeld nog minstens 40Yp geinvesteerd worden om als vierde inlegger eerste in de rij te worden. Jouw inzet krijg je verdubbeld terug zodra jouw inzet x 2 door anderen na jou is geinvesteerd. Stel dat je 10 Yp zou inzetten dan moet er na jou nog 20 Yp worden geinvesteerd.   Op dit moment zit er dus pas 40 Yp in de pot. Daar moet nog 40 bij om eerste in de rij te worden. Op dat moment zit er niets in de pot. Zodra er dan weer minimaal 20 Yp wordt geinvesteerd, krijg je  jouw inzet van 10 Yp verdubbeld terug. Als de post in dit voorbeeld over een populair onderwerp gaat, dan zullen er ongetwijfeld nog meer investeerders volgen. Immers, er hebben pas drie mensen geïnvesteerd en je inzet van 10Yp is in deze context relatief laag.  Je inzet blijft weliswaar een ‘gok’ , maar dan wel eentje met een laag risico gehalte. Immers, er is maar 60 Yp van nieuwe investeerders nodig om ook uitbetaald te krijgen. Te ingewikkeld? In de onderstaande post wordt kort, aan de hand van een simpele formule, het precieze moment van uitbetalen uitgelegd:    Upvote: hoe kun je zien wanneer je krijgt uitbetaald? Lees meer   Houd er wel rekening mee dat je niet meedeelt in de pageviews die de maker krijgt. Ook hebben het aantal pageviews dat een post krijgt geen invloed op (het terugverdienen van) je investering. Wees dus voorzichtig met het inzetten van relatief hoge Yp bedragen in de posts van anderen. Waarom zou je een post van jezelf upvoten? Als je net een blog geschreven hebt, dan kun je deze direct na publiceren als eerste zelf upvoten. Waarom zou je dat doen? Als je een kwalitatief goede blog hebt geschreven over een trending, populair onderwerp, dan zullen anderen snel(ler) bereid zijn om ook met een upvote in jouw blog te investeren. Je eigen investering krijg je zo snel verdubbel terug. Maar dat hangt uiteraard mede af van het aantal Yps dat je investeert. Het is makkelijker om een investering van 100Yp terug te verdienen dan een investering van 1000Yp. Upvoten van een eigen post met een kleine of geen kans op verdubbeling. Heeft dat zin? Stel dat er op een gegeven moment 1100 Yp in je post is geïnvesteerd. Als je er nu zelf 300Yp in stopt, dan komt je post op 1400Yp te staan..... en verschijnt hij onder Populair op de homepage.  (NB: door alle upvotes is de selectie van posts onder Populair dynamisch; check daarom eerst altijd zelf even hoeveel Yp's de laagst genoteerde post onder Populair op dit moment heeft). Daardoor zal je post automatisch meer page views krijgen, waardoor je sneller je (hogere) page view mijlpalen bereikt (die je anders wellicht niet had bereikt?). En daardoor verdien je die (extra) geïnvesteerde 200 Yp uiteindelijk makkelijk terug - ook al worden ze waarschijnlijk niet meer verdubbeld door anderen na jou. Maar het levert je hoe dan ook winst op!     Misschien dat dit je ook interesseert:  De beste manier om vragen te stellen op Yoors Lees meer Als je wilt weten hoe het upvote systeem precies werkt, lees dan de Upvoten Handleiding van Ingrid Tips en Meer:  Wat is upvoten en hoe werkt dat? Lees meer

#upvote
10Aug2019
diniedezeeuw

Yeah, ik sta boven in de banner, dank je wel upvoters!!! #upvote