Meest gestemde posts
#vrijheid
17Aug2019
Easy Rider acteur Peter Fonda overleden
Hans

Easy Rider is een film uit 1969 van Dennis Hopper met in de hoofdrollen Dennis Hopper, Peter Fonda, Jack Nicholson en Karen Black. De film is gebaseerd op een scenario van Hopper en Fonda en heeft een grote cultstatus. Bij het uitkomen van Easy Rider werden alle bezoekerrecords gebroken. Het was de eerste film afkomstig uit de protestcultuur van de hippie-beweging, en daarmee de eerste film die inging op deze jeugdcultuur. De soundtrack bestond volledig uit popmuziek met nummers van vooral The Byrds, maar ook The Band, Jimi Hendrix en Steppenwolf. Centraal in de film staan de tegenstellingen tussen jeugd en de oudere generaties en het platteland en de stad. Maar vooral is Easy Rider een ode aan de vrijheid en het weidse Amerikaanse landschap. In 1998 werd de film vanwege het historische, esthetische en culturele belang opgenomen in het National Film Registry van de Amerikaanse Library of Congress.Bron: WikipediaPeter Fonda New York, 23 februari 1940 - Los Angeles, 16 augustus 2019

#vertrutten
15May2019
We zijn aan het vertrutten
Marjolein

In de krant: in de staat Alabama (USA) mag alleen nog abortus gepleegd worden als de gezondheid van de moeder in gevaar is. In de staten Iowa en Georgia is of wordt abortus verboden zodra er een hartslag is, dat is bij een zwangerschap vanaf ongeveer 10 weken het geval.  Dit terwijl in 1973 het hooggerechtshof oordeelde dat vrouwen recht hebben op abortus. 1973, het klinkt voor de 50-plussers onder ons misschien nog niet zo ver weg, maar dat is dus 46 jaar geleden!! Alle vooruitgang die sindsdien is geboekt, wordt in één keer om zeep geholpen. Zomaar 50 jaar terug in de tijd. Ook in Nederland is er een sterke anti-abortuslobby. De christelijke pro-life beweging die op agressieve wijze bezoekers van abortuscentra op andere gedachten proberen te brengen, is al meerdere keren in het nieuws geweest. Het past in het plaatje van verbieden en verplichten dat we steeds vaker zien. De verharde vaccinatiediscussie waarin niemand meer open staat voor elkaars denkbeelden is daar ook een voorbeeld van. De recente Nashville verklaring tegen anders-geaarden is een andere. Ook de overheid is er goed in ons in bepaalde richtingen te duwen. Meestal wordt er dan gewaarschuwd voor ‘gevaar’, zinspelen op angst is een beproefd middel om de kudde uit een bepaalde hoek weg te houden. Nederland was ooit een tolerant land, een land waar alles kon, waar ruimte was voor iedereen, voor ieder denkbeeld. We liepen voorop om het homo huwelijk te legaliseren. Vrijheid van meningsuiting was een groot goed, ieder mocht zijn mening hebben. Wat is er toch gebeurd? En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Waarom is er ineens die drang om je eigen mening boven die van de ander te stellen? Waarom moet iedereen hetzelfde vinden en moet de minderheid verplicht worden de meerderheid te volgen? Waar zijn we bang voor? Komt het door social media? De discussies op bijvoorbeeld facebook nemen af en toe verschrikkelijke proporties aan. Als je een andere mening hebt, word je al snel voor van alles en nog wat uitgemaakt. Is de ik-maatschappij zo ver doorgeslagen dat men denkt dat je de ander jouw wil op kan leggen? Waarom laten we elkaar niet vrij? Waarom mag een ander geen andere mening hebben over wat dan ook? De anti-abortuslobby vindt dat ze moeten opkomen voor de ongeboren vrucht en dat ze een leven redden als ze iemand van abortus af kunnen houden. Is dat wel zo? Wat als je vijftien bent en per ongeluk zwanger bent geraakt van je vriendje. Ik denk dat er zich veel emoties hebben afgespeeld voordat je bij die abortuskliniek staat en dan nog. Het blijft een beslissing die je je leven lang mee moet dragen, die ontzettend pijn doet, maar na afwegingen de beste oplossing is op dat moment. Ondanks wat je hebt meegemaakt kun je verder met je leven, een puber zijn en bouwen aan je eigen leven, uitgaan met vriendinnen en hangen op de bank. Wat als dit meisje ineens tegen haar zin dat kind op de wereld moet zetten? De pro-life beweging zegt dat ze weleens een jaar lang de luiers betalen. Nou zeg, alsof dat de enige kosten zijn!? Maar nog los van dat, terug naar dat 15-jarige meisje. De kans dat de relatie met haar vriendje stand houdt, is heel klein. Met een beetje geluk kan ze school blijven volgen en past familie op haar baby. Ze kan dan een opleiding volgen, maar heeft ook 24/7 de zorg over haar kindje. Financiën? Dat zal voor een flink deel op de grootouders neerkomen, denk ik zo. Wellicht heeft ze naast school een baantje, maar dan moet er weer iemand op haar kind passen. Met iets meer pech komt ze met een bijstandsuitkering op een flatje en heeft ze moeite haar kind op te voeden en het een veilig thuis te bieden, wellicht wordt ze depressief en verwaarloost ze het kind. Heb je dan een leven gered of twee levens kapot gemaakt? Wat als je een kind moet grootbrengen dat het product is van een verkrachting? Mensen kunnen meer dan er gedacht wordt. Iedereen kan zelf nadenken en afwegingen maken. Geef de mensen toegang tot alle informatie en laat ze hun eigen beslissingen maken. En nee, niet iedereen zal tot dezelfde keuze komen. Dat kan gewoon en dat is niet erg. Er hoeft niks verplicht of verboden te worden. Laat mensen beslissen over hun eigen leven, hun eigen keuzes maken en hun eigen leven inrichten. Mijn inziens kun je ook niemand iets verbieden of verplichten als diegene later niet bij jou verhaal kan komen halen voor de consequenties. Kan dat meisje haar kind inleveren bij de pro-life activisten die haar wilden verplichten het kind op de wereld te zetten als ze het echt niet aankan? Wat zou dat in psychisch opzicht doen met het meisje en haar kind? Is abortus dan niet een veel betere oplossing? Laten we weer zo tolerant worden als we ooit geweest zijn of in ieder geval waar we ooit bekend om stonden. Dat zijn de ouderwetse normen en waarden die ik terug zou willen zien! Verbieden en verplichten Lees meer De roep om verplichten Lees meer Over een vrij land en verplichte vaccinaties Lees meer We willen het zo graag geloven Lees meer Lees meer Inenten en enten Een krantenbericht uit het verleden Je bent zomaar een complotdenker

#mindset
04Dec2019
Moonfeelings
#verbinding
23Jan2019
Tolerantie, gelijkheid, vrijheid en de gelijke rechten van vrouwen zijn de bouwstenen van onze Nederlandse maatschappij.
EliseNijmegen

Gelukkig genieten we in ons mooie, nu witte Nederland van heel veel mooie dingen. We zijn een actief en tolerant land waarin we proberen iedereen te accepteren zoals hij of zij is. Een land waar iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn en waar gelijkheid een vaste waarde is. Net zoals de vrijheid van meningsuiting, die ook in onze grondwet staat. De vrijheid van meningsuiting die nu ineens niet meer gewaardeerd wordt door de politiek, in opdracht van de EU en de VN, en een aantal Nederlanders die net als de politiek globalistisch gedachtengoed promoten zonder mijns inziens goed na te denken over de lange termijn consequenties. De consequenties die in elk “open grenzen” land al duidelijk zichtbaar zijn en die door het politieke kartel elke keer opnieuw genegeerd worden. In elk land dat door de EU is overstroomd met islamitische immigranten stijgt het aantal mes gerelateerde misdrijven, stijgt het aantal berovingen, stijgt het aantal verkrachtingen en laten we het aantal autobranden, de daklozen en de armoede niet vergeten. Deze veel voorkomende en door het politieke kartel als incidenten beschreven misdrijven staan als jihadpraktijken/ opdrachten in de koran. Het handboek van de moslims dat ze opdraagt hoe ze moeten leven en wat erbij komt kijken om uiteindelijk 77 maagden te krijgen… We zijn een land waar vrouwen dezelfde rechten hebben en waar het normaal is dat vrouwen, mits ze daarvoor kiezen, een vrij en onafhankelijk leven kunnen leiden. Nu “onze” regering de islam promoot, stimuleert en lid blijft van de Verenigde Naties die een aanhanger is van het sharia gedachtengoed blijft de vraag bestaan waarom de Nederlandse regering deze middeleeuwse ideologie die zich voordoet als een geloof in Nederland laat groeien… Want bij de islam zijn vrouwen niet gelijk aan mannen en die gedachtes worden ook opvoedkundig aan hun kinderen geleerd, wat we terugzien in asociaal gedrag in onze maatschappij tegen leraressen, verpleegsters en vrouwelijke gezagdragers. De Rutte-kabinetten hebben een anti-Nederlands, pro- islamitisch/ globalistisch beleid gevoerd en doen dat nog steeds. Er wordt ons gevraagd om ons te verbinden met mensen die zich over het algemeen niet willen verbinden met mensen die de westerse samenleving waarderen en willen behouden. En als datzelfde politieke kartel over vluchtelingen begint, die zijn gestrand ergens in de zee dan lijkt het me inderdaad een goede zaak om ze te helpen. Zet ze op een boot en vaar ze terug naar hun geboorteland! Probleem opgelost! Samen kunnen we als Nederlanders die vrijheid, gelijkheid en de vrijheid van meningsuiting willen behouden in onze Nederlandse maatschappij een positieve verandering teweegbrengen. Als we allemaal gaan stemmen. Samen kunnen we ze wegstemmen en zorgen dat de belangrijke bouwstenen van onze maatschappij blijven bestaan. Wat u ook stemt, stem niet op de partijen die meer EU, meer immigranten, meer globalisering en meer islam willen. Want dat is een serieuze bedreiging voor de toekomst van onze kinderen.

#vrijheid
09May2019
Innerlijke vrijheid
Shodo

De wijsheid en kracht wordt geput uit de erkenning en aanvaarding van je eigen natuur als mens. Hoe meer inzicht er is over wat voor een wezen jij bent, welke neigingen, angsten en talenten je hebt, hoe meer je begint te blinken als een edelsteen. Het is een pijnlijk slijpproces dat ieder van ons moet ondergaan, en wij hebben elk een uniek gesteente gekregen om ermee te werken. Vandaag de dag proberen we al te vaak te zijn zoals de anderen, communicabel, succesvol en welvarend en vergeten wie we echt zijn. Om tot volle wasdom te komen van jouw innerlijke genie, is het levensnoodzakelijk om je eigen weg te volgen en vooral luisteren naar het subtiele innerlijke stem van intuïtie. Ik heb lange tijd nagedacht over een Einsteins quote maar nooit echt begrepen waar hij het over had. Nu bijna dertig, denk ik dat het eindelijk tot mij is doorgedrongen: “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live Its whole life believing that it is stupid.” Volg niet het sjabloon van de maatschappij die je telkens bijsnijdt om in haar beperkte kader te doen passen. Gebruik de vrijheid van wie jij bent om dat sjabloon uit te bereiden om jou in te sluiten. In dat proces maak je ook de weg vrij voor het volgende generatie die in dat gemanifesteerde vrijheid kan opgroeien. § Shodo 9 mei 2019

#vrijheid
02Jul2019
De lijnen op mijn gezicht
Mayke Muller

Het zonlicht wat door de gordijnen schijnt Laat de lijnen zien op mijn gezichtVan de lachrimpelsDe gelukzaligheid En bezorgdheid Ik zie mijn leven terug in de op en neerDeinende golven en het schuim van het water wat plaats maakt voor schittering. De zwarte grote vleugels van de aalscholvers drogen in het warme licht,Net als mijn tranen als de parels van de zee. Het zonlicht wat door de gordijnen schijnt Laat deze lijnen aan elkaar rijmen En de woorden op papier verschijnenDe krullen om mijn mond De kraaienpootjes Het kuiltje in mijn wangZeggen mij dat het inademen van de zuurstof van de bomen. Het bewonderen van het azuurblauwe water. Het krijsen van de zeemeeuw. De vogels die als een v-vormVan vrijheid naar de volgende plaats vertrekken. Mij naar de volgende bestemming leiden. Auteur: Mayke Muller @ downandbeautiful.com

#terreur
12Dec2018
Minne van A. 👄
#dodenherdenking
04May2017
Waarom dodenherdenking belangrijk is.
DidI'Ms world

Dodenherdenking. Ook wel bekend als 4 mei. Waarom hoor en lees ik de afgelopen jaren zoveel over mensen die het maar "onzin" vinden en vinden dat er een statement gemaakt moet worden tegen dodenherdenking of die “er iets aan toe willen voegen” en van 4 mei een vergaarbak van alle doden willen maken? Ik heb geloof ik het waarom gemist. In de katholieke kerk kennen ze ook een dodenherdenking al noemen ze dat meestal Allerzielen: Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Het wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. De nabestaanden plaatsen dan bloemen op het graf. Allerzielen is een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur. Ik neem aan dat ook in andere religies een dag bestaat die in het teken staat van “de doden”, waarop overleden familieleden, kennissen, vreemden etc. herdacht kunnen worden. Komt het door de naam "dodenherdenking"? Is dit een naam die veel mensen niks meer zegt omdat de doden geen deel meer uitmaken van ons leven in onze cultuur? Misschien moeten we het dan maar "dode soldatenherdenking" gaan noemen maar eigenlijk is dit ook wel een beetje simpel toch ……… maar blijkbaar weten heel veel mensen niet meer waarom we dodenherdenking op 4 mei in het leven hebben geroepen. Laat staan dat ze weten waarom het zo belangrijk is om dit in stand te houden. Even een lesje ( met hulp van Willem Wever): Lang, lang geleden werd Nederland ingenomen door de het leger van een meneer die Adolf Hitler heette. Deze meneer had hele gekke ideetjes voor de wereld en Nederland en de Nederlanders raakten hun vrijheid kwijt. Er was oorlog in Europa en het lukte de Nederlanders niet om zichzelf te bevrijden van Hitler en de nazi's. Maar toen ................ "Nederland werd officieel bevrijd op 5 mei 1945. De regering besloot toen dat het eerste nationale bevrijdingsfeest zou worden gehouden op de verjaardag van koningin Wilhelmina, op 31 augustus. Een jaar later werd er ook een feest georganiseerd op 5 mei om de bevrijding te vieren. Voordat het zover was, besloten leden van voormalige verzetsgroepen en nabestaanden aan de vooravond van die feestdag op verschillende plaatsen in het land stille tochten te houden naar de plaatsen waar hun dierbaren tijdens de oorlog overleden zijn." Dus de dag voordat wij de bevrijding vieren herdenken wij de mensen die ervoor gezorgd hebben dat wij überhaupt iets te vieren hebben. " In de oorspronkelijke opzet ging het hierbij uitsluitend om de Nederlandse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog, maar sinds 1961 wordt officieel een ruimere definitie gehanteerd die alle oorlogsslachtoffers of omgekomenen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog omvat." Alle vrijheden die wij kennen hebben wij mede te danken aan deze mensen. Alle vrijheden die vandaag de dag bedreigt worden hebben we te danken aan deze mannen en vrouwen. Alle mensen die in Nederland wonen profiteren van deze vrijheid of ze nu oorspronkelijk uit Nederland komen of uit Duitsland of uit Turkije of uit ............ vul maar een land in. Besef dat zonder de mensen die toen vochten en stierven ver van hun geliefden, gestorven zijn zodat jij en ik hier in vrijheid kunnen leven. En besef dat wij deze vrijheid moeten koesteren en indien nodig dienen te verdedigen. Als je dit niet kunt waarderen dan verdien je deze vrijheid misschien ook niet. Ik hoop van harte dat we meer dan 70 jaar na dato nog steeds deze mensen het respect geven dat ze verdienen. Pas als we dat doen dan hebben we morgen het recht om onze bevrijding te vieren. Ik dank deze mensen uit de grond van mijn hart en vanavond zal ik stil zijn. Vandaag zal ik ze eren. En ik zal er vandaag nog eens extra met mijn kinderen bij stil staan. D-day, de dag dat zoveel mannen onwetend wat hen te wachten stond de stranden bestormden om de bezetter te verjagen en te bestrijden voor ons. De dag dat de standen rood kleurden. De dagen, weken en maanden van ontberingen en afscheid nemen van het leven voor mensen die zij niet kenden. En zo ziet het er nu uit............ niet te geloven dat meer dan 70 jaar geleden hier vele mannen het leven lieten voor onze vrijheid. Zo vredig als het nu is zo dramatisch was het toen. Maar het simpele feit dat wij er nu een vlieger in vrijheid kunnen oplaten hebben wij aan hen te danken en DAT mogen wij nooit vergeten. Laten wij straks om 20:00 uur eens twee minuten stil staan en stil zijn, voor alle mannen ( en vrouwen ) van welke religie dan ook die voor ons naar het front trokken wetende dat zij misschien nooit meer hun moeder zouden knuffelen, hun vrouw zouden zoenen en hun kind in de armen zouden houden. Voor alle mensen die geleden hebben, voor alle mensen die ooit niet wetende dat ik (en jij) ooit geboren zou worden en kinderen zou krijgen vochten voor mijn (en jouw) vrijheid.  Ik ben ze uit de grond van mijn hart dankbaar, elke dag opnieuw maar vandaag hoop ik dat de stilte die wij vandaag in acht nemen de hemel zal bereiken en ik hoop dat ze weten en voelen dat wij ze niet vergeten zijn, de vele namen die wij niet eens kennen: "Ik dank jullie" .................... RIP. Reageer vooral op mijn verhaal. Dat kan door lid te worden van yoors. Lid worden is gratis. Je hoeft je alleen aan te melden. Aanmelden Bevrijdingsdag: tolerantie en het übermensch zijn vieren. Lees meer Voor mij geen 4 mei Lees meer

#vrijheid
06Dec2019
Marc
#sekte
18Feb2019
Sekte.
OPA-Grendel

Fokko Oldenhuis, hoogleraar recht en religie van de RvG, oppert dat sektes aan banden moeten worden gelegd. Onze doorgeslagen tolerantie voor intolerantie zorgt ervoor dat sektes een te grote invloed en vrijheid hebben.Op zich is dit natuurlijk prima, niemand zit op gevaarlijke sektes te wachten, maar het geeft mij wel de vraag, wat bedoelen jullie met sektes? Als je het wil definiëren, is dat haast onmogelijk. Je zult naar wat kenmerken moeten kijken, en dan wordt het ineens heel interessant. Neem bijvoorbeeld de islam. Is de islam nou een religie, of een sekte? Ik laat ideologie even achterwege, want dat is het overduidelijk, maar in het sekte vraagstuk is dat wel interessant. Want waarom is de islam in Nederland een religie? Volgens mij klopt daar geen reet van. Een sekte kenmerkt zich onder andere door een afwijkende overtuiging ten opzicht van de rest van de samenleving. Ik kan meerdere opvattingen uit de islam opnoemen die wij niet alleen als barbaars zien, maar waar ook wetten voor zijn. Waarom dan een religie? Ook vraag een sekte om loyaliteit. Alles moet in het teken van het groepsdenken zijn. Binnen de denkbeelden van de sekte. Ik denk dat het wel duidelijk is, dat binnen de islam er maar één gedachte heerst, en die dient iedere volger te omarmen. Binnen een sekte bestaat er ook een sterke sociale controle. moskeeën, koffiehuizen en zelfs hele wijken zijn er onderhevig aan. Wanneer je niet regelmatig in de moskee verschijnt, wordt je er op aangesproken. Een acteur die een kerstboom twittert, kan op bedreigingen rekenen, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Er is dus een druk binnen de groep om de heersende opvattingen strikt te volgen. De kopvod is er ook zo'n mooi voorbeeld van. Sektes dulden absoluut geen kritiek, we weten wat er gebeurt met islamcritici. De sekte verlaten is haast onmogelijk, begint het te dagen? Nog een paar kenmerken, vervreemding van omgeving, verlies van eigen identiteit, ja ik kan de lijst enkel nog verder aanvullen, maar als het nu nog niet duidelijk is, dan gaat het kwartje niet meer vallen vrees ik. Islam is geen religie in het westen, maar een sekte. De islam heeft een duidelijke afwijkende opvatting ten opzichte van de rest. Het kan dus nooit een religie zijn. Een religie predikt een opvatting die grotendeels al in een maatschappij gangbaar of acceptabel is. De islam zal een religie zijn in islamitische landen, maar zeer zeker niet in het Westen. Dat lijkt me wel duidelijk.De islam wil natuurlijk wel een religie worden in het Westen, en daar zijn twee manieren voor, de eerste zint ze niet, want dat is aanpassen aan de omgeving waarin ze opereren. Een andere manier, en dat zien we dagelijks gebeuren, is dat de sekte zijn opvatting door de strot van de aanwezige bevolking drukt. We noemen dit ook wel islamisering. gescheiden zwemmen, kopvoddracht, ritueel slachten, en dan laat ik de meest weerzinwekkende dingen maar achterwege. Ze drukken hun religie zo hard door de strotten van linkse bruikbare dwazen, dat een gans er de hik van zou krijgen.Dus ik ben het helemaal met Fokko eens, sektes moeten aangepakt worden, te beginnen met de islam.Maar ik kan dit stukje over sektes natuurlijk niet afsluiten zonder de gloednieuwe sekte te benoemen, de klimaatsekte. Onder leiding van klimaatgoeroe Nijpels, gesteund door Rob EasyJetten en Yasser Bin Klaver wordt deze sekte door de strotten van de belastingbetalende Nederlander geramd. Geen middel wordt geschuwd, zelfs onze eigen kinderen willen ze als wapen inzetten. Weerwoord wordt niet getolereerd, de druk om de sekte te volgen is benauwend, want je wordt afgefikt als je ook maar een miniem woordje kritiek levert. Lees de kenmerken nog maar eens terug, en vul bij islam klimaatsekte in, je snapt dan precies wat ik bedoel.Ik zou zeggen, blijf zelf denken, wordt geen blinde volger en denk aan OPA.

#schrijfuitdaging april 2019
10Apr2019
Op naar de vrijheid
Hans van Gemert

Ik ben het zat. Na de zoveelste vergadering met veel oeverloos gezwam en weinig tot geen concrete resultaten heb ik besloten dat het roer om moet. Drastisch. Meteen. Weg uit de zogenaamde beschaafde wereld, die alleen maar geregeerd wordt door winstbejag, commercie en machtsspelletjes. Thuisgekomen vis ik mijn grote rugzak van de zolder en begin deze vol te stouwen met allerlei nuttige zaken. Het is niet eenvoudig goede keuzes te maken, ik wil geen groot gewicht met me mee moeten sjouwen, maar wat levensmiddelen en wat praktische dingetjes kunnen een groot verschil maken als ik wil overleven in de vrije natuur, ver van regels, wetten en mensen. Een bus beschuit is handig, want dat blijft lang goed. Ook wat blikjes groente en vlees, en uiteraard wordt een blikopener niet vergeten. Ik neem ook een hamer en wat flinke spijkers mee om mijn hangmat mee vast te maken, een luchtbed is me te groot en te onhandig. Met een stift schrijf ik een briefje, om iedereen te laten weten waar ik naar toe ben gevlucht. Ongeveer dan, ik wil niemand ongerust maken maar ik moet er niet aan denken dat ze me allemaal achterna komen. Het briefje steek ik op een opvallende plaats, bij de draaischijf van een oude telefoon die prominent en pronkend in de vitrinekast staat. Na ook wat kledingstukken voor warme en koudere dagen te hebben meegepakt trek ik de deur achter me dicht. Het voelt goed, het voelt zelfs uitstekend. Welgemoed vang ik mijn wandeling naar de vrijheid aan, terwijl ik onderweg zoveel mogelijk probeer te leven van hetgeen de natuur aanbiedt. Hoe langer ik per slot van rekening met mijn eigen voorraad toe kan, hoe beter het is. Na een fikse wandeling krijg ik eindelijk mijn eindpunt in zicht. De bergen. Ik kan daar zo van genieten, van de frisse lucht, de prachtige vergezichten. En de rust en stilte. Het wordt al laat als ik de top bereik en laat de omgeving op me inwerken. Geweldig. Ik voel me steeds beter. Omdat de schemering in begint te vallen zoek ik naar een plekje om mijn kamp op te slaan en ik haal mijn hangmat tevoorschijn. Dan zie ik toch een klein probleempje. Er is op die hele bergtop geen boom te bekennen waar ik die hangmat aan kan bevestigen… (c)2019 Hans van Gemert Eigen afbeelding Dit verhaal (met een tiental steekwoorden) past in de schrijfuitdaging van april 2019.  Schrijfuitdaging april 2019 Je kunt de hele maand meedoen! Lees meer

MEER