#nos


NOS: Steeds vaker billen afvegen op z'n Japans: met water in plaats van papier.