×

Yoors


Inloggen
×

YoorsDie nu de hoeksteen geworden is

Die nu de hoeksteen geworden is


Een aantal weken, ik denk ongeveer 20, heb ik een wekelijkse zondagoverdenking geschreven aan de hand van het Bijbelleesrooster van de kerken. Ik dacht dat het wel een aardig idee was, om dit voor mezelf een jaar te doen en mijn gedachten spinsels hier met jullie te delen.

Ook had ik een blogger.com opgezet om de links te delen, zodat ook anderen hier konden lezen en via FaceBook deelde ik hem in twee groepen.

Maar…

Het begon mij te benauwen, te benauwen in de zin van het moeten. Niet dat ik het niet wilde, maar als er dan een zondag was dat het niet kon, door omstandigheden, voelde ik mij ‘schuldig’ dat ik geen overdenking met de mensen kon delen. En schuldig is in deze zin best een zwaar woordje, want niemand zou toch verwachten dat ik dit wekelijks zou doen? Hooguit ik zelf, want dat had ik mij zo voorgenomen.

Helaas liep het toch net ietsje anders…

Ik kreeg een email, waarom ik was gestopt met het schrijven van de wekelijkse overdenking. Het raakte de persoon en ik besef nu ineens:

Daar gaan we weer!

Het is iemand die mij in het verleden al een tijd gevolgd heeft op het wereld wijde web, met name FaceBook. Iemand die ook verwachtingen had die ik niet wilde waarmaken. Verwachte gewoon (liefst elke dag) een korte overdenking, een stukje onderwijs of iets dergelijks op grond van de Bijbel. En die verwachtingen wil en kan ik niet waarmaken!

Alsof…

Het is alsof de dominee op zondagmorgen, vijf minuten voor de samenkomst een bericht stuurt aan de gemeente:

‘Lieve gemeente,

Helaas moet ik u mededelen dat ik vanmorgen verhinderd ben door een opkomende verkoudheid, een openstaande brug en een lekke band, die mij heeft doen besluiten terug te keren naar huis en mijn bed op te zoeken. Ik voel mij lamlendig en miserabel. Helaas zult u het deze week zonder mijn woordverkondiging moeten doen.

Een gezegende zondag,

Domi’

Paniek in de tent…

Man, man, wat een paniek in de tent. Hoe is dat dan toch gebeurd! Het is toch ongekend en ongehoord dat Domi deze zondag niet op het kansel staat en dat wij geen Woord verkondiging hebben deze zondagmorgen. Hoe bestaat het dat een mens ziek kan worden en dat nog wel 5 minuten voor de dienst op zondagmorgen?

Er wordt niet stilgestaan bij het feit dat ‘Domi’ ook maar een mens is van vlees en bloed, dat ook hij of zij te maken heeft met de grillen van het aardse bestaan, de wind en regen van de aardkloot, om het zo maar even uit te drukken.

Maar nu…

Ik heb gereageerd op de email en ik heb geprobeerd dit vooral liefdevol te doen. Hoe het overkomt? Ach, ik heb (nog) geen idee en eigenlijk doet mij dat niet zo heel erg veel, om eerlijk te zijn.

Vorig jaar heb ik namelijk besloten grote opruiming te houden op FB en heel veel mensen te verwijderen. Aangekondigd dat ik dit zou doen en de mensen gewezen op de pagina’s die ik nog beheer, onder andere Huizen van Zegen en Levend Water Almanak. En het medebeheer mag doen op In Gods Veilige Handen.

Ze hebben dus genoeg kansen om mij te blijven volgen op het wereld wijde web, dacht ik zo.

En toch…

Toch zijn er een aantal mensen (schijnbaar), die dit niet kunnen accepteren. Die mij nu zijn gaan beschouwen als een steen des aanstoots. Waarom heb ik voor mezelf gekozen en niet voor de mensen die (vooral zichzelf) bemoedigd wilden worden door hetgeen ik mocht delen?

Zal ik vandaag iets controversieels delen met jullie? Nou vooruit, hier komt het:

Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen is geworden. Handelingen 4:10

Het gaat om Hem en Hem alleen!

Mensen vertrouwen op mensen. Toen Jezus nog op aarde rondliep, deed Hij een groot wonder aan de oevers van het meer, met twee broden en vijf vissen. Hij vermenigvuldigde deze en deed een grote schare mensen voeden. Ja, het was een wonder en in deze geschiedenis lezen we dat mensen ‘Hem wilden kronen als hun Koning’. O wat waren de mensen onder de indruk van die Jezus en wat Hij aan wonderen en tekenen deed:

Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij:  Híj is werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen. Johannes 6:14-15

Ik maak even een sprongetje in het verhaal, de mensen verlieten Hem één voor één en dan spreekt Hij tot de discipelen, nadat Hij een zware reden had gegeven:

Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee. Johannes 6:66

Jezus rede was hard, omdat Hij wist wie Hem verraden gingen, Hij wist dat zolang Hij tekenen en wonderen zou doen, mensen Hem nog wilden volgen. Maar zodra dit niet meer gebeurd, wat dan? Wat als Jezus niemand meer geneest op deze aarde, niet meer voorziet in Zijn Heerlijk Woord, niet meer voorziet in ‘onze dagelijkse behoefte’? Hoe velen zijn al niet meer van Hem weggegaan?

Ach, weet u, zolang je maar blijft schrijven, blijft verkondigen, blijft voeden met het heerlijke Woord, zullen Christenen nog wel willen volgen, willen lezen. En als je dan plots ophoudt, geen ‘vermenigvuldiging meer van twee broden en vijf vissen’ meer op internet plaatst, dan zie je de volgers 1 voor 1 afnemen en wordt ook jij een ‘steen des aanstoots’, omdat je niet voldoet aan HUN verwachtingen!

Lieve mensen, alles wat ik schrijf, wat ik zeg en zou willen dat u begrijpt (al het andere mag u per direct vergeten!), komt neer op het volgende:

HET GAAT OM JEZUS EN JEZUS ALLEEN!

That’s all folks.

Heb een gezegende zondag, ik ga ‘terug naar huis, om mij onder te dompelen in de serene rust die Hij alleen kan geven’, vertrouwende op Hem dat Hij ook vandaag weer geeft wat ik nodig heb…

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!