×

Yoors


Inloggen
×

Yoors
#

0 volgers
notifications_noneadd
'Een snaar die geraakt werd'

'Een snaar die geraakt werd'


Toen zag ik midden op de troon, midden tussen de vier wezens en de 24 gemeenteleiders, een Lam staan. Het was te zien dat het Lam geslacht was. En het had zeven horens op zijn kop en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God die God over de hele aarde uitstuurt. Het Lam pakte de boekrol aan uit de hand van Hem die op de troon zat. Toen het Lam de boekrol aanpakte, lieten de vier wezens en de 24 gemeenteleiders zich in aanbidding voor het Lam op de grond vallen. Ze hadden allemaal een schaal met wierook. Die wierook zijn de gebeden van de mensen die bij God horen. Ook hadden ze allemaal een harp. En ze zongen een nieuw lied: "U bent het waard om de boekrol open te maken en de zegels los te maken. Want U bent geslacht. Met uw bloed heeft U ons uit alle volken en stammen en landen en talen gekocht voor God. U heeft ons tot koningen en priesters gemaakt voor onze God. En wij zullen als koningen op de aarde heersen." Toen zag ik duizenden en tienduizenden engelen rondom de troon. Het waren er ontelbaar veel. En ik hoorde hoe ze samen met de vier wezens en de gemeenteleiders luid riepen: "Alle macht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en majesteit en dank zijn voor het Lam dat is geslacht.  Alleen Hij is die waard!" En alle levende wezens in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en in de zee hoorde ik zeggen: "Alle dank en eer en macht en majesteit en kracht zijn voor eeuwig voor Hem die op de troon zit en voor het Lam." En de vier wezens zeiden: "Amen! Zo is het!" En de gemeenteleiders lieten zich in aanbidding op de grond vallen voor Hem die eeuwig leeft. ~Openbaring 5:6-14

Bijbelleesrooster voor de kerken, zondagse overdenking 25-02-2018

Soms moet je gewoon even afwijken van het Bijbelleesrooster. Dan ‘waait er een wind’ die uitstijgt boven hetgeen wat ‘normaal gesproken wordt’ in de kerken, vandaag. Het Bijbelleesrooster heb ik voor deze week dan ook even gesloten gelaten, gewoon omdat de Heer een ander Woord wil delen met ons. Een Woord, wat ik afgelopen week zelf mocht ontvangen op een uitvaart. De spreker sprak hier over en ik wil dit graag, in eigen woorden, met u delen.

Soms dan spreekt een dominee, op welke gelegenheid dan ook, een Woord van God, die ‘inslaat’. Die je hart ontvangt op het juiste moment. Een Woord van God, wat zo neerdaalt in je hart, dat je dit graag ook wilt delen met anderen, niet om zelf de sier mee te lopen, maar omdat het God is die jou hart op dat moment aanraakte.

‘Een snaar die geraakt werd’, dat is de titel die ik er aan heb gegeven voor vandaag. En misschien moet ik dat zelfs nog wat breder schrijven: ‘Een snaar die in liefde geraakt werd, om een lieflijke klank te laten klinken aan een ieder die horen wil’.

De prediking van de dominee ging over 1 Korinthiërs 13, over de liefde en ook hierin lezen we over de liefde: als ik de liefde niet had dan was ik als een schallende cimbaal (of zoiets). En dan eindigde hij met 1 Korinthiërs 13:13: zo blijven dan geloof hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde.

Er wordt veel in de Bijbel gesproken over de liefde, maar ook over snarenspel. Over de harp en de citer. En we hebben het ook gelezen in de Openbaringbrief:

Ook hadden ze allemaal een harp. En ze zongen een nieuw lied: "U bent het waard om de boekrol open te maken en de zegels los te maken. Want U bent geslacht. Met uw bloed heeft U ons uit alle volken en stammen en landen en talen gekocht voor God. U heeft ons tot koningen en priesters gemaakt voor onze God. En wij zullen als koningen op de aarde heersen."

Ook hadden ze allemaal een harp.

En dan lezen we vervolgens:

" Toen zag ik duizenden en tienduizenden engelen rondom de troon. Het waren er ontelbaar veel. En ik hoorde hoe ze samen met de vier wezens en de gemeenteleiders luid riepen: "Alle macht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en majesteit en dank zijn voor het Lam dat is geslacht.  Alleen Hij is die waard!" En alle levende wezens in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en in de zee hoorde ik zeggen: "Alle dank en eer en macht en majesteit en kracht zijn voor eeuwig voor Hem die op de troon zit en voor het Lam." En de vier wezens zeiden: "Amen! Zo is het!" En de gemeenteleiders lieten zich in aanbidding op de grond vallen voor Hem die eeuwig leeft.

Ik geloof dat je dit lied alleen kunt zingen, als gelovige, als Gods hand jou harp bespeeld in LIEFDE met hoofdletters. Het is deze klank van jou harp, die als een lieflijk lied over de aarde zal klinken.

In alle kakofonie van klanken op deze aarde, is het de Hand van God, die jou harp kan laten klinken, die de juiste snaar weet te raken, opdat jij kunt zingen, samen met de 24 oudsten en de vier wezens, met de engelen en alle levende wezens in de hemel en op aarde, onder de aarde en op de zee en in de zee:

 "Alle dank en eer en macht en majesteit en kracht zijn voor eeuwig voor Hem die op de troon zit en voor het Lam."

Het is Gods liefde in jou, die Hij bewerkt heeft in jou leven, nadat Hij jou ‘levensharp’ gevonden had opdat jij ook Hem zou vinden, die kan zeggen:

Hij is de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Hij is de eerste en de laatste en alles wat daar tussen in is. Hij is de liefde en de Liefde, Hij is de hand die mijn harp bespeeld en die doet zeggen: Hij is Heer over al wat leeft!

Ik bid en ik hoop dat u uw levensharp door Hem wilt laten bespelen, opdat de Liefde die al het andere overtreft, zal klinken als een prachtig snarenspel hier op aarde.

Jezus leeft, Hij is de weg tot God de Vader, Hij is de enige!

Christus en dien gekruisigd, mag Hij jou levenharp bespelen?

Amen. 


signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!