×

Yoors


Inloggen
×

YoorsGoed nieuws...

Goed nieuws...


Ik breng het goede nieuws wel, maar dat is helemaal niets om over op te scheppen. Ik móet dat namelijk doen. Het zou niet best voor mij zijn als ik het goede nieuws níet vertelde! Als ik het goede nieuws zou brengen omdat ik dat zelf zo graag wilde, had ik recht op een beloning. Maar God heeft het mij als taak gegeven. Ik móet het doen, ook als ik er geen zin in zou hebben. Krijg ik er dan helemaal niets voor? Jawel, mijn beloning is: het goede nieuws brengen zonder dat jullie iets voor mij hoeven te doen. Zo wil ik van mijn rechten als prediker geen gebruik maken. ~1 Korinthiërs 9: 16-18

In de wekelijkse overdenking, aan de hand van het Leesrooster voor de kerken, hebben we zojuist bovenstaand stuk gelezen.

Afgelopen week was ik enigszins verbaasd over een discussie op het internet. Iemand schreef de woorden:

Heel vaak heb ik Heilige Geest horen zeggen dat ik wel met iemand kan/mag bidden, maar verder mijn mond moet houden omdat deze persoon al een aantal keer negatieve "bekerings druk" heeft ervaren.

Ik moet hieraan weer terug denken, deze woorden, toen ik zojuist de Bijbel opensloeg op de teksten die voor vandaag in het Bijbelleesrooster staan. En dan ontkom ik er voor mezelf niet aan, om de gedachte toe te laten met de grote vraag:

Heeft God jou wel die taak gegeven om met iemand te mogen of kunnen bidden?

Is het niet eerder een willen van eigen kant, om zo de hoogste beloning te behalen:

"Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn." (Matteüs 6:20-21)

Als ons hart in de Hemel is, dan worden we gedrongen om het goede nieuws te verkondigen, sterker nog:

Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. 2 Timotheüs 4:2.

En dan lees ik nog even verder in de Korinthiërsbrief waar we mee begonnen zijn:

Ik ben wel een vrij mens, maar toch heb ik jullie allemaal als een slaaf gediend. Zo hoopte ik zoveel mogelijk mensen voor Christus te winnen. Bij de Joden heb ik als een Jood geleefd, om Joden voor de Heer te winnen. Bij de mensen die zich aan de wet van Mozes houden, heb ik me ook aan de wet van Mozes gehouden. Zo hoopte ik hen voor de Heer te winnen.  Bij de mensen die de wet van Mozes niet kennen, leefde ik zelf ook niet volgens de wet van Mozes. (Maar natuurlijk leef ik voor God niet zonder de wet, want ik houd me aan de wet van Christus.) Zo hoopte ik die mensen voor Christus te winnen.  Bij zwakke mensen heb ik geleefd alsof ik ook zwak was, om die zwakke mensen voor de Heer te winnen. Ik heb mij altijd aan alle mensen aangepast. Zo hoopte ik er in ieder geval een paar te kunnen redden. Ik heb alles over voor het goede nieuws. Alleen zó kan ik er ook zelf van genieten. 1 Korintiërs 9:19-23

Zie je de manier van dienen, zoals Paulus ons al voorbeeld geeft? Ik denk dat we nog heel veel van hem kunnen leren, buiten dit Schriftgedeelte om heeft hij nog vele andere inspirerende woorden geschreven, maar in deze tekst kan ik met slechts 1 woord volstaan:

IDENTIFICATIE

Onszelf met de ander te identificeren en op zijn of haar niveau in contact komen. Al onze stramienen, Bijbelse onderleg kunde, al het geen wij ‘denken dat waar is’, op zij schuiven om eenvoudig één te zijn met de ander.

Gelegen of ongelegen mogen we de woorden van God spreken, omdat Hij dit aan zijn Discipelen als hoogste taak heeft gegeven!

Al het andere is ‘slechts bijzaak’ en dient ter ondersteuning van het Woord van God, om mensen te laten zien wie Hij werkelijk is.

Wie ore hebben, hore wat de Geest te zeggen heeft.

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!