×

Yoors


Inloggen
×

YoorsMijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis

Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis


*Deze brief van Oscar Lohuis past zo in het beeld, waar ik de laatste tijd zo mee geconfronteerd word in 'de bediening', met de mensen met wie wij mogen spreken en die de Gemeenschap van Christus hebben verlaten, omdat ze niet meer vinden in diezelfde gemeenschap, waar het allemaal om draait.

Een klein citaat uit de brief van Oscar:

Nooit eerder in mijn leven heb ik dit zo helder gezien. Door diverse ervaringen van de afgelopen tijd zijn mijn ogen ervoor opengegaan. Ik ervaar droefheid en hartzeer. We verlagen God tot onze dienstknecht en Jezus tot onze loopjongen. In die paar zinnen waarin dan de kern van de boodschap wordt uitgelegd hoor je deze clichés: ‘Jezus wil jou vervullen’, ‘God vindt je waardevol’ of ‘Hij is het enige wat je nog mist.’ In veel liederen die we zingen draait het hoofdzakelijk om onze beleving, ons geluk en wat Hij allemaal voor ons doet. We hebben niet eens meer door hoe gelijkvormig we zijn geworden aan de tijdgeest.

In Hosea 4:6 lezen we:

“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.”

Gisteren deelde ik nog een controversieel stuk binnen het Christendom en ook hierin heb ik (wederom) een stukje van die kennis van Gods woord gemist. Daarnaast heb ik slechts enkele reacties gelezen die inhoudelijk ingingen op het stuk dat ik deelde.

We leven in een tijd, in een cultuur, die anders is dat de tijd van het OT of de tijd van Jezus in het NT. Voortschrijdend inzicht? Ja en nee. Het is vooral het gebrek aan kennis waardoor de kerk (en bewust generaliseer ik even), geen antwoord heeft op de gevolgen van de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, waarin vrouwen de straat opgingen om 'hun rechten' op te eisen. Ook de 'seksuele revolutie' van die periode, welke we terug vinden in het OT (polygamie), waar ik gisteren over schreef, hebben wij als kerk geen antwoord op gehad.

Terecht zegt Oscar Lohuis: We hebben niet eens meer door hoe gelijkvormig we zijn geworden aan de tijdgeest!

En ook in één van de reacties gaf ik al aan, dat het mij niet zal verbazen als over een jaar of 50 de kerk geaccepteerd heeft, naast het huwelijk, het geregistreerd partnerschap.
Uiteindelijk komt het neer op het gebrek aan kennis en:

Er is niets gevaarlijker dan Gods Woord brengen. Het ergste wat kan gebeuren is dat zondaars in de kerk gerustgesteld worden in hun zonden. Dan wordt het geweten van mensen gesust omdat mensen zomaar gezegd wordt dat het wel goed met ze zit, terwijl ze nog helemaal in de ik-mij-en-mezelf-modus zitten. Het eeuwige leven wordt buiten de bekering om beloofd. Maar: WIE DIENT WIE? Moet God vooral ons dienen en Jezus vooral nuttig voor ons zijn, of zijn wij bereid om Hem te gaan dienen, koste wat het kost? Ik besef nu dat ik mijzelf ook schuldig heb gemaakt aan het eenzijdig prediken van hoe God onze noden vervult. Alleen als we ons bekeren, ons leven weggeven aan Jezus, ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze zelfaanbidding afleggen, bereid zijn Hem te gaan gehoorzamen, onze zonden te belijden en ons oude leven achter ons te laten, zullen onze noden worden geledigd en zullen we echte vreugde in Hem kennen.

Hebben wij, als Christenen, nog een antwoord op de huidige tijd, op de vragen die leven bij mensen (en met name jongeren en randkerkelijken)?

Ik onderstreep de woorden van Oscar:

Er is niets gevaarlijkers dan Gods Woord brengen.

2 Timótheüs 4:3-4 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

Ik ben op zoek naar Bijbelse antwoorden op de hedendaagse tijdsgeest! Daarom deel ik zo nu en dan een controversieel stuk via deze pagina (en andere), zodat we de Bijbel zullen doorgronden en antwoord zullen vinden op de vragen van deze en de toekomende tijd!

* Deze brief, lees je hier: https://goednieuwsbediening.nl/…/289-waarom-is-ons-geloofsl…

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!