×

Yoors


Inloggen
×

YoorsVrede zij u, vrede, de Heer is waarlijk opgestaan!

Vrede zij u, vrede, de Heer is waarlijk opgestaan!


“Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten

voor alle volken een feestmaal aan:

uitgelezen gerechten en belegen wijnen,

een feestmaal rijk aan merg en vet,

met pure, rijpe wijnen.” (Jes. 25:6)

In het Bijbelleesrooster van de kerken, zondagse overdenking 01-04-2018

Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan. Deze eerste Paas morgen  gedenken wij dat de dood is overwonnen, de Heer Jezus opgestaan is uit de dood. De weg is open naar de Vader! Halleluja, Hij is waarlijk opgestaan.

Het klinkt in de Hemel en hier op aarde, we begroeten elkaar met de woorden: “Vrede zij u, vrede, de Here is waarlijk opgestaan! Halleluja! Jezus, Jezus, Hij leeft!”

Hij heeft ons een feestmaal bereid in de Hemel en wij richten een feestmaal aan hier op aarde. Onze tafel is gevuld met allerlei lekkers, van een croissant tot een paasbrood, met koffie en verse jus de Orange. Wij gedenken Hem, die opstond uit de dood.

Wat vooraf ging.

Het lege graf

1 Op de eerste dag van de week  ging Maria Magdalena vroeg naar het graf. Het was nog donker. Toen ze daar aankwam, zag ze dat de steen die voor de ingang van het graf had gelegen, was weggerold. 2 Snel ging ze naar Simon Petrus en naar de leerling die Jezus' beste vriend was (Johannes). Ze zei tegen hen: "Ze hebben de Heer Jezus weggehaald uit het graf! En we weten niet waar ze Hem neergelegd hebben!"

3 Petrus en de andere leerling gingen toen ook naar het graf. 4 Ze liepen allebei snel. Maar de andere leerling liep sneller dan Petrus en kwam het eerst bij het graf. 5 Hij bukte zich om in het graf te kijken en zag de linnen doeken liggen. Maar hij ging niet naar binnen. 6 Simon Petrus kwam achter hem aan. Hij ging wel het graf binnen en zag de linnen doeken liggen. 7 Maar de doek die om Jezus' hoofd had gezeten, lag daar niet bij. Die doek was opgerold en lag apart. 8 Toen ging ook de leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen. Door wat hij zag, geloofde hij Maria's verhaal. 9 Want ze wisten nog niet dat in de Boeken staat dat Hij uit de dood zou opstaan. 10 En ze gingen weer naar huis. ~Johannes 20.

Jezus was gekruisigd, het voorhangsel was van boven naar beneden gescheurd. Hij had daar geroepen: Eli, Eli, lama Sabachtani. Wat betekend: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Maar Hij zei ook: "Alles is gedaan!"  (Johannes 19:30)

Jezus heeft de weg vrij gemaakt, door de dood in de ogen te kijken en hem te overwinnen!

Maar vandaag…

Vandaag kennen wij het verhaal, dat Jezus opstond uit de dood. Het lege graf, het is VOLBRACHT!

De weg is open, ook voor jou, om naar de Vader te gaan en aan tafel plaats te nemen. Een feestmaal, ook voor jou. Jij bent genodigd. God heeft Zijn Zoon gegeven, opdat jij eeuwig mag leven (Johannes 3:16) en plaats mag nemen aan Zijn tafel.

Wat vier jij met Pasen? Of eigenlijk: Wie gedenk jij met Pasen? Pasen is niet alleen een dag van ‘vrij zijn’, een vrije dag om niet te hoeven werken, maar Pasen is een dag om VRIJ te zijn. Vrij van zonde, vrij van religie, VRIJ. Vrij, om in relatie met Hem, zeker te weten dat de dood is overwonnen, de weg open is tot de Vader. Vrij, om eeuwig leven te ontvangen voor een ieder die in Hem geloofd.

Wil je meer lezen? Lees dan de stukken die ik heb samen gevoegd op de Pagina Via Dolorosa.

Overzichtspagina Via Dolorosa

Klik hier om naar de overzichtspagina te gaan en verder te lezen!

Bijbelleesrooster voor de kerken

Lees meer zondagse overdenkingen.

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!