×

Yoors


Inloggen
×

YoorsZelfdoding: Velpse arts keert zich tegen CLW

Zelfdoding: Velpse arts keert zich tegen CLW


Vandaag deelde Henkjan de tool keywordtool.io. Een handige tool om keywords te zoeken voor ondermeer Google (ik neem aan dat Bing deze ook zal vinden). Dus vanavond ben ik even zo over internet aan het struinen en lees een artikel in het AD, dat dokter Vink uit Velp zich verzet tegen Coöperatie Laatste Wil. 

Uiteraard kan ik het hier volledig mee eens zijn! Zeker gezien het wetsbesluit wat hij aanhaalt:

Tweede Boek. Misdrijven

Titel XIX. Misdrijven tegen het leven gericht

Artikel 294

1. Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Artikel 293, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Hoewel in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht zelfdoding niet strafbaar is gesteld, is dat wel het geval met de hulp erbij. Momenteel is het een veel bediscussieerd wetsartikel dat bij een zelfeuthanasie soms uiterst onaangename consequenties heeft voor familie, intimi, consulenten en andere hulpverleners.

De vraag waar het om gaat is een simpele, maar daarom nog niet makkelijk te beantwoorden want niet alle hulp is verboden. Welke hulp is dus niet en welke hulp is wel verboden en is het onderscheid helder?

Allen die betrokken zijn bij een zorgvuldige zelfdoding of zelfeuthanasie, de persoon zelf, maar ook familie, geliefden, intimi en andere betrokkenen, moeten dus op hun hoede zijn. Wat mag er wel? Wat niet? Bestaat er verschil tussen wat een hulpverlener wel en niet mag en wat de naasten wel en niet mogen?

Het is tevens goed te weten dat zelfdoding, ook in de vorm van zelfeuthanasie, beschouwd wordt als een niet-natuurlijke dood. Alleen de levensbeëindiging na een proces van bewust versterven vormt hierop een uitzondering.

Verder is goed te weten dat de eventuele strafbaarheid van de hulp steeds afhankelijk is van het daadwerkelijk plaatsvinden van de zelfdoding.

Hierin gaat de Coöperatie Laatste Wil in mijn ogen dus ook over de schreef, daar zij bewust middelen verschaffen aan mensen om zichzelf van het leven te benemen. Het is gewoonweg niet toegestaan en deze Coöperatie zou wat mij betreft dus verboden moeten worden om (in elk geval op de Nederlandse markt) te handelen.

Zelfdoding

Via de gedeelde tool van Henkjan, kwam ik er dus ook achter dat er 31 verschillende vragen worden gezocht op ondermeer Google:

                 hoeveel zelfdodingen per jaar                

                hoeveel zelfdodingen per dag 

                hoeveel zelfdodingen trein

                hoeveel insuline zelfdoding      

                hoeveel alcohol voor zelfdoding

                hoeveel oxazepam voor zelfdoding

                hoeveel tramadol voor zelfdoding         

                hoeveel slaappillen voor zelfdoding      

                is zelfdoding strafbaar

                is zelfdoding erfelijk

                is zelfdoding een ziekte              

                is zelfdoding een zonde              

                zelfdoding is egoïstisch

                wat is zelfdoding

                waarom is zelfdoding een maatschappelijk probleem  

                waarom is zelfdoding een probleem

                waarom zelfdoding       

                waarom denken aan zelfdoding             

                waarom geen zelfdoding

                zelfdoding waarom niet              

                waarom zoveel zelfdoding        

                wat heb je nodig voor zelfdoding           

                zelfdoding wat is dat

                wat houdt zelfdoding in              

                wat na zelfdoding          

                wat betekent zelfdoding

                wat is een zelfdodingspoging   

                welk medicijn bij zelfdoding     

                zelfdoding welke medicatie      

                zelfdoding welke pillen               

                welke middelen bij zelfdoding 

Laten we eens even dieper duiken in de vraagstelling: Is zelfdoding een maatschappelijk probleem?

Ja, ik denk van wel! Er zijn meerdere argumenten die je zo kunt bedenken, maar wat denk je van (eenvoudig) eenzaamheid?

In het artikel in de AD zegt dokter Vink ook:

Vink schat op basis van de ervaringen in zijn eigen praktijk dat 15 procent van de mensen die hem benaderen omdat ze uit het leven willen stappen, die stap ook echt zetten. ,,Het overgrote deel is tevreden met de wetenschap dat ze er hulp aanwezig is voor het moment dat het nodig is of is meer geholpen met een terug-verwijzing naar een arts of psycholoog. En om het maar gewoon bot te zeggen, als mensen dit middel gewoon in huis kunnen halen gaan er doden vallen die voorkomen hadden kunnen worden. Met name dat laatste is ook de reden dat ik me tegen de werkwijze van de CLW te weer wil stellen.’’

Heb ik een antwoord op de vraagstelling Zelfdoding?

Nee, dat heb ik zeker niet. Evenals de vraag of Christenen euthanasie mogen plegen bij ondraaglijk lijden. Wanneer mag je, als gelovige in een Schepper van Hemel en Aarde, zelf besluiten dat ‘het genoeg is’?

Het is een discussie die gevoerd MOET worden en mag worden. Hierbij niet uit het oog verliezende dat er alternatieven zijn, als bijvoorbeeld Palliatieve zorg.

Daarnaast is het voor een Discipel van Christus, iemand die wil leven naar Zijn Woord, de Bijbel, uitermate belangrijk om Gods aangezicht te zoeken in dit thema, om zo die ander bij te kunnen staan.

Laat bij alles boven aan blijven staan:

Respecteer de ander zijn keuze ten alle tijden!

Toch moeten we ook nadenken hoe we als maatschappij hiermee om gaan en de reden zien te vinden waarom mensen zoeken op deze vragen op het wereld wijde web. Wanneer het ondraaglijk lijden is, in de zin van constante pijn bijvoorbeeld bij kanker en/of uitzichtloos lijden, dan kan ik daar nog wel begrip voor hebben.

Komen deze vragen echter bij mensen op die eenzaam zijn, en dat is echt iets waar ik de laatste tijd over nadenk, hoe kunnen wij, als maatschappij, deze mensen tegemoet komen? Hoe kunnen wij, als individu en als maatschappij een oplossing bieden aan hen die in eenzaamheid leven?

Tja, zo kom ik aan het einde van deze blog toch ook weer met fundamentele vragen te zitten. Maar laten we er eens over nadenken en met elkaar over ‘in discussie gaan’, op een nette wijze, elkaar respecteren in elkaars mening!

 

Christen zijn en euthanasie

Een eerdere blog die ik schreef over euthanasie.

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!