×

Yoors


exit_to_app Inloggen

camera_alt
Afbeelding toevoegen
Zelfdoding: Velpse arts keert zich tegen CLW

Zelfdoding: Velpse arts keert zich tegen CLW


Vandaag deelde Henkjan de tool keywordtool.io. Een handige tool om keywords te zoeken voor ondermeer Google (ik neem aan dat Bing deze ook zal vinden). Dus vanavond ben ik even zo over internet aan het struinen en lees een artikel in het AD, dat dokter Vink uit Velp zich verzet tegen Coöperatie Laatste Wil. 

Uiteraard kan ik het hier volledig mee eens zijn! Zeker gezien het wetsbesluit wat hij aanhaalt:

Tweede Boek. Misdrijven

Titel XIX. Misdrijven tegen het leven gericht

Artikel 294

1. Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Artikel 293, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Hoewel in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht zelfdoding niet strafbaar is gesteld, is dat wel het geval met de hulp erbij. Momenteel is het een veel bediscussieerd wetsartikel dat bij een zelfeuthanasie soms uiterst onaangename consequenties heeft voor familie, intimi, consulenten en andere hulpverleners.

De vraag waar het om gaat is een simpele, maar daarom nog niet makkelijk te beantwoorden want niet alle hulp is verboden. Welke hulp is dus niet en welke hulp is wel verboden en is het onderscheid helder?

Allen die betrokken zijn bij een zorgvuldige zelfdoding of zelfeuthanasie, de persoon zelf, maar ook familie, geliefden, intimi en andere betrokkenen, moeten dus op hun hoede zijn. Wat mag er wel? Wat niet? Bestaat er verschil tussen wat een hulpverlener wel en niet mag en wat de naasten wel en niet mogen?

Het is tevens goed te weten dat zelfdoding, ook in de vorm van zelfeuthanasie, beschouwd wordt als een niet-natuurlijke dood. Alleen de levensbeëindiging na een proces van bewust versterven vormt hierop een uitzondering.

Verder is goed te weten dat de eventuele strafbaarheid van de hulp steeds afhankelijk is van het daadwerkelijk plaatsvinden van de zelfdoding.

Hierin gaat de Coöperatie Laatste Wil in mijn ogen dus ook over de schreef, daar zij bewust middelen verschaffen aan mensen om zichzelf van het leven te benemen. Het is gewoonweg niet toegestaan en deze Coöperatie zou wat mij betreft dus verboden moeten worden om (in elk geval op de Nederlandse markt) te handelen.

Zelfdoding

Via de gedeelde tool van Henkjan, kwam ik er dus ook achter dat er 31 verschillende vragen worden gezocht op ondermeer Google:

                 hoeveel zelfdodingen per jaar                

                hoeveel zelfdodingen per dag 

                hoeveel zelfdodingen trein

                hoeveel insuline zelfdoding      

                hoeveel alcohol voor zelfdoding

                hoeveel oxazepam voor zelfdoding

                hoeveel tramadol voor zelfdoding         

                hoeveel slaappillen voor zelfdoding      

                is zelfdoding strafbaar

                is zelfdoding erfelijk

                is zelfdoding een ziekte              

                is zelfdoding een zonde              

                zelfdoding is egoïstisch

                wat is zelfdoding

                waarom is zelfdoding een maatschappelijk probleem  

                waarom is zelfdoding een probleem

                waarom zelfdoding       

                waarom denken aan zelfdoding             

                waarom geen zelfdoding

                zelfdoding waarom niet              

                waarom zoveel zelfdoding        

                wat heb je nodig voor zelfdoding           

                zelfdoding wat is dat

                wat houdt zelfdoding in              

                wat na zelfdoding          

                wat betekent zelfdoding

                wat is een zelfdodingspoging   

                welk medicijn bij zelfdoding     

                zelfdoding welke medicatie      

                zelfdoding welke pillen               

                welke middelen bij zelfdoding 

Laten we eens even dieper duiken in de vraagstelling: Is zelfdoding een maatschappelijk probleem?

Ja, ik denk van wel! Er zijn meerdere argumenten die je zo kunt bedenken, maar wat denk je van (eenvoudig) eenzaamheid?

In het artikel in de AD zegt dokter Vink ook:

Vink schat op basis van de ervaringen in zijn eigen praktijk dat 15 procent van de mensen die hem benaderen omdat ze uit het leven willen stappen, die stap ook echt zetten. ,,Het overgrote deel is tevreden met de wetenschap dat ze er hulp aanwezig is voor het moment dat het nodig is of is meer geholpen met een terug-verwijzing naar een arts of psycholoog. En om het maar gewoon bot te zeggen, als mensen dit middel gewoon in huis kunnen halen gaan er doden vallen die voorkomen hadden kunnen worden. Met name dat laatste is ook de reden dat ik me tegen de werkwijze van de CLW te weer wil stellen.’’

Heb ik een antwoord op de vraagstelling Zelfdoding?

Nee, dat heb ik zeker niet. Evenals de vraag of Christenen euthanasie mogen plegen bij ondraaglijk lijden. Wanneer mag je, als gelovige in een Schepper van Hemel en Aarde, zelf besluiten dat ‘het genoeg is’?

Het is een discussie die gevoerd MOET worden en mag worden. Hierbij niet uit het oog verliezende dat er alternatieven zijn, als bijvoorbeeld Palliatieve zorg.

Daarnaast is het voor een Discipel van Christus, iemand die wil leven naar Zijn Woord, de Bijbel, uitermate belangrijk om Gods aangezicht te zoeken in dit thema, om zo die ander bij te kunnen staan.

Laat bij alles boven aan blijven staan:

Respecteer de ander zijn keuze ten alle tijden!

Toch moeten we ook nadenken hoe we als maatschappij hiermee om gaan en de reden zien te vinden waarom mensen zoeken op deze vragen op het wereld wijde web. Wanneer het ondraaglijk lijden is, in de zin van constante pijn bijvoorbeeld bij kanker en/of uitzichtloos lijden, dan kan ik daar nog wel begrip voor hebben.

Komen deze vragen echter bij mensen op die eenzaam zijn, en dat is echt iets waar ik de laatste tijd over nadenk, hoe kunnen wij, als maatschappij, deze mensen tegemoet komen? Hoe kunnen wij, als individu en als maatschappij een oplossing bieden aan hen die in eenzaamheid leven?

Tja, zo kom ik aan het einde van deze blog toch ook weer met fundamentele vragen te zitten. Maar laten we er eens over nadenken en met elkaar over ‘in discussie gaan’, op een nette wijze, elkaar respecteren in elkaars mening!

 

Christen zijn en euthanasie

Een eerdere blog die ik schreef over euthanasie.

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!
Schorelaar
Zelfdoding, zonder hulp en middelen geeft het afschuwelijke situaties, zo pijnlijk eenzaam, ook voor nabestaanden die die roep niet hebben kunnen horen/vertalen. Ook zijn er veel mensen die niet meer willen in hun laatste stukje omdat ze hun naasten tot last zijn. Zij dienen hiervoor geen zelfdoding toe te passen maar hebben recht op liefdevolle zorg. In mijn lange zorg carrière ben ik ook schrijnende situaties tegen gekomen. Het leven is vaak moeilijk, zeker langs de randen. Een algemeen antwoord is er volgens mij niet.
01-03-2018 20:22
01-03-2018 20:22 • 1 reactie • Reageer
LWAlmanak
Dat laatste ben ik zeker met je eens, per individu zal gekeken moeten worden naar de meest beste oplossing...
01-03-2018 22:15
01-03-2018 22:15 • Reageer
Lientje
Moeilijk iets, wel of geen zelfdoding en wel of geen hulp erbij van iemand... Ik vind het erg dubbel. Als iemand ongeneselijk ziek is en ontzettend veel pijn heeft en (bij het volle verstand) zelf aangeeft echt niet meer verder te willen of kunnen, daar kan ik me wel iets bij voorstellen als een dierbare wil helpen. Het is tenslotte ontzettend moeilijk om iemand van wie je houd, zo erg te zien lijden. Als iemand erg eenzaam is en daardoor niet verder wil leven, moeten we als maatschappij proberen om hem/haar te helpen. Maar ook dat is best moeilijk want hoe weet je of iemand eenzaam is én wat als hij/zij niet openstaat voor andere hulp? Het mag inderdaad niet zo zijn dat je gewoon bij de drogist een pilletje voor zelfdoding kan halen. Zelf heb ik ooit ook op het punt gestaan een eind aan mijn leven te maken, en heb God gesmeekt om me te te laten sterven... Op een keer nam ik het heft in eigen handen en het had maar weinig gescheeld of ik was er niet meer geweest, maar gelukkig heeft God mij op tijd laten inzien dat het mijn tijd nog niet was, en daar ben ik Hem nog steeds dagelijks dankbaar voor. Nog steeds heb ik hele moeilijke periodes met zware depressies, maar nu weet ik dat ik er niet alleen voor sta, dat Hij er ook voor mij is, en dat er ook mensen zijn die mij nodig hebben, net zo zeer als dat ik hun nodig heb. Maar als iemand echt niet meer verder wil leven, kun je als mens die persoon echt niet tegenhouden, en denk ik dat het beter is als het op een humane manier gedaan wordt dmv een middeltje, als dat iemand zo wanhopig is en bijvoorbeeld voor de trein springt.
10-02-2018 14:13
10-02-2018 14:13 • 1 reactie • Reageer
LWAlmanak
Heftig wat je verteld over je eigen leven. Dankbaar dat je hier zo open deelt! 'Je moet maar durven' en dat heb jij gedaan en dat stemt mij tot dankbaarheid. Dus dank je wel voor jou openheid, jou verhaal. Ja, gelukkig heeft God op tijd jou laten beseffen dat het nog niet jou tijd was en ik snap bepaalde punten die je aanhaalt zeker. Wat belangrijk is, is dat het zeer zorgvuldig gebeurd en op een humane manier. Volgens mij kan dat niet door de CLW gebeuren, omdat niemand zicht heeft of het wel op die wijze gebeurd als je alleen een middeltje in huis hebt. Blijft een moeilijk onderwerp!
10-02-2018 15:35
10-02-2018 15:35 • Reageer
DiaantjesLife
Ik vindt dit wel een dingetje. Het mag zeker niet zo zijn dat iemand bij wijze van spreken bij de supermarkt een pilletje tbv zelfdoding kan gaan halen. Als iemand aangeeft dit te overwegen, heeft hij/zij dringend hulp nodig. Dat is wat ik dan ook probeer te zeggen, dat men niet in eenzaamheid mag sterven. Als men hulp zoekt, dan moet die hulp gegeven worden en wellicht kan dan zelfdoding voorkomen worden. Ik heb die hulp gehad, maar daarvoor wel aan God gesmeekt om me te komen halen. Hij kwam me niet halen, dus het was mijn tijd nog niet en ik ben daar zeer dankbaar voor. Indien euthanasie overwogen wordt, mag dit uitsluitend gedaan worden na een uitgebreid hulpprogramma. Gesprekken etc. Niet zomaar. Ik snap dus heel goed wat je bedoelt en heb ook respect voor je mening, maar voor mij is het een beetje dubbel. Kan ook aan mijn situatie liggen natuurlijk #Ihavebinthere
10-02-2018 09:18
10-02-2018 09:18 • 1 reactie • Reageer
LWAlmanak
Ik snap jij dubbele kant niet, ben daar niet geweest, dus als ik zou zeggen dat dit wel zo is, dan zou ik liegen en dat mag ik niet ;-) Kan me wel een voorstelling van maken, een jaar of 18 geleden ben ik zelf 'door een diep dal van duisternis' gegaan. Gelukkig waren Gods wegen ondoorgrondelijk en bracht hij mij op een heel smal, steil paadje weer omhoog. Nu heb ik een goed leven, waar ik mag genieten en niet langer eenzaam ben. Toch is het soms nog best moeilijk, maar zelfdoding komt gelukkig niet in mijn gedachten voor. Ook niet in dat diepe dal, gelukkig! Dank voor jou openheid in deze!! x
10-02-2018 10:33
10-02-2018 10:33 • 1 reactie • Reageer
Albert van den Berg
Ik heb veel respect voor je dat jij als echte gelovige zo open met dit onderwerp om kunt gaan en naar de andere meningen kunt kijken en luisteren. Zelfdoding vind ik triest en de mensen die daaraan denken zouden zoveel mogelijk psychische hulp moeten krijgen. Euthanasie soms/vaak een uitkomst, palliatieve zorg is een prachtig instrument maar kan wel eens niet afdoende zijn.
09-02-2018 22:33
09-02-2018 22:33 • 1 reactie • Reageer
LWAlmanak
Dat laatste ben ik zeker met je eens! Het is goed om elkaars meningen hierin te horen en naar elkaar te luisteren. Ik vind wel dat mensen met oprechte meningen moeten komen, na verdieping van het vraagstuk waarover men discussieert. Essentieel lijkt mij. Hieraan ontbreekt het vaak bij mensen, gelovig of ongelovig maakt mij niet uit. Daarom is het, juist als gelovige, van uitermate belang om je te verdiepen in deze vraag stukken en antwoorden te vinden op deze vragen. En soms kun je hele goede en mooie antwoorden krijgen van anderen, die zelfs binnen de context van de Bijbel vallen, maar die jij nog niet als optie had gezien ;-)
09-02-2018 22:39
09-02-2018 22:39 • Reageer
Ingrid Tips en meer
M.i. mag niemand oordelen of een ander wel juiste redenen zou hebben om dood te willen.
09-02-2018 22:27
09-02-2018 22:27 • 1 reactie • Reageer
LWAlmanak
Zeker niet oordelen, maar het is wel goed om de motieven nader te bekijken en te kijken of er verbetering van de situatie mogelijk is...
09-02-2018 22:35
09-02-2018 22:35 • 1 reactie • Reageer