Tik Tok


#MalaiKaSoulArt #karinasoullages   #maddyscollages   #karinastaal   #madeleine   #maddysatelier   #MalaiKaSoulArtcreation #MalaiKaSoulArtconnection

Tik Tok zegt de klok alsof er tijd bestaat
Vlug nu zegt het brein want anders ben je laat

Ik moet zo veel want tijd is geld
is wat men steeds verteld

Maar wat wanneer je tijd bekijkt
en controle een illusie blijkt

Wanneer het brein tot zwijgen komt
en ook daarmee de tijd verstomd

Voorbij illusie aan Te Kort
en overvloed steeds groter wordt

Voorbij de afscheiding die ondermijnd
en hier het Ik en Jou en Mijn verdwijnt

Voorbij het oordeel over Anders en Nooit goed
naar Goed Genoeg jouw liefde voedt

Voorbij de angst waar we op bouwen
naar volle overgave en vertrouwen

Want alleen de Overgave gaat gepaard
met Ware Vrijheid die jij in jezelf ervaart

Waar balans ontstaat tussen hart en brein
transformeren wij terug naar Heel - Zijn

© Karina'sTaal #soullage