×

Yoors


Inloggen
×

YoorsOpen brief Geen 4 mei voor mij

Open brief "Geen 4 mei voor mij"


Geachte “geen 4 mei voor mij”,

Het kan u niet ontgaan zijn dat er veel te doen is om uw “geen 4 mei voor mij”, terwijl de facebookpagina “maar” 341 volgers heeft. Dit tegenover 29550 volgers op de facebookpagina van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

Laat ik voorop stellen dat ik, als joodse nazaat van moeders kant en tevens nazaat van een verzetsheld van vaders kant,  “dubbel gekleurd“ ben. Voor mij is 4 mei, maar ook 5 mei zeer belangrijk!

Toch intrigeert mij het, letterlijk,  schreeuwerige voornemen van “geen 4 mei voor mij”. U moet toch heel veel woede en/of verdriet hebben als u geen andere mogelijkheid ziet om aandacht te krijgen voor uw standpunt. 

Nieuwsgierig als ik ben heb ik uw pagina bezocht en een aantal stukken gelezen. Het pijnpunt lijkt te zijn dat Nederland de inheemse slachtoffers, de zogenaamde inlanders,  tijdens de Indonesische Onafhankelijkheids Oorlog niet worden herdacht. Sterker nog “wij zouden de gesneuvelde Nederlandse militairen herdenken die die zich daar aan oorlogsmisdaden hebben schuldig gemaakt". Het verzoek achter het schreeuwen van deze “geen 4 mei voor mij” lijkt op een verzoek om op een meer respectvolle wijze verandering aan te brengen in de huidige herdenking, zodat een grotere groep zich vertegenwoordigd kan voelen". But correct me if I am wrong…

Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat het verzoek an sich (na het lezen van diverse stukken), helemaal niet zo “absurd” klinkt. Tevens moet ik dan ook melden dat ik geen kenner ben van de Indonesische Onafhankelijkheids Oorlog. Ik ben dus niet gehinderd door enige inhoudelijke kennis. Het probleem schuilt in de gefrustreerde, respectloze en agressieve wijze van communiceren a la “wij tegen de rest van Nederland”. Het brengt u wel in de “spotlight”, maar het brengt u verder niks. Op deze wijze bent u geen serieuze gesprekspartner en wordt u weg gezet als… Nou ja, lees de reacties zelf maar (“waar de honden ook een brood van lusten” overigens). In het kader van “ actie – reactie” kan u met de huidige opstelling  explosieve reacties verwachten. Ook de antwoorden op de veelgestelde vragen zijn gespekt met verwijten en boosheid. Dit kan niets anders oproepen dan boosheid.

Op 4 mei gedenkt eenieder op zijn eigen wijze. De ene zal denken aan directe familie en de ander gedenkt meer in de huidige oorlogssituaties, waar Nederland wellicht niet of marginaal bij betrokken is. Iedereen gedenkt met eigen motieven en dat is goed. Zolang u maar gedenkt. Want wat er ook “waar ter wereld heeft gespeeld of speelt”, dit willen wij toch niet??? Is er de stellige overtuiging niet te gedenken, dan is dat ook oké, zolang anderen er niet mee lastig gevallen worden. 

Het is overbodig te zeggen dat uw voornemen niks gaat opleveren, behalve veel woede en verdriet. U oogst dus wat u zaait! Dat kan niet de bedoeling zijn. Toch? Ik wil u dan ook dringend verzoeken om het pijnpunt duidelijk en zonder agressie uit te leggen aan de leken. Ik denk dat er dan andere reacties volgen en er een gesprek aangewakkerd wordt. Als dat gebeurt zal u meer bereiken, dan lauter lawaai maken.  Zaai wat u WILT oogsten; kennis, begrip, steun, medestand en zo verder”. Ik wens u sterkte toe met het herformulieren van uw doel en het aanpassen van de strategie. Ik  hoop vurig dat u uw actie heroverweegt en afblaast, zodat eenieder in alle rust kan gedenken.

Marit

help

Hieronder kunnen je vrienden zich aanmelden. Jullie krijgen beiden gelijk een beloning van 125 Yp. Je kunt het helemaal bewerken en op maat maken.Weghalen is ook heel eenvoudig met het rode kruisje als je er met je muis op gaat staan.

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!