De Eikenprocessierups


Hoe herken je een eikenboom? Tegenwoordig herken je een eikenboom aan het rood-witte lint om zijn bast, met daarop de vermelding: processierups. Een zeer hoog percentage van de eikenbomen heeft deze ongewenste bewoner inmiddels.

De eikenprocessierups… ik herinner het mij van begin jaren 90 op het journaal, dat had je in Limburg en Brabant, maar de rups heeft een ware opmars achter de rug, een processie zo je wil, en bewoont tegenwoordig eikenbomen in heel Nederland. Het valt met al die rood-witte linten goed op langs hoeveel wegen eiken staan!

De eikenprocessierups is de rups van de eikenprocessievlinder, een nachtvlinder. Oorspronkelijk komen ze uit Zuid-Europa. In het najaar gaat het vrouwtje naar de top van de boom en legt daar, uiteraard na te hebben gepaard, haar eitjes. De larven die begin april uit de eitjes komen, zijn oranje gekleurd en doen zich tegoed aan het eikenblad. De rups heeft lange witte haren en na de derde vervelling krijgen ze de korte, donkere brandharen op hun rug. De rupsen vervellen zes of zeven keer en veranderen dan in een onopvallende nachtvlinder. Ook de rupsen eten ’s nachts, ze gaan dan, in processie, op zoek naar eten. Het is hun gedrag waar ze hun naam aan danken. De rupsen kruipen in rijen over de boomstam heen, in optocht zeg maar, in processie.

De haren van de rups geven het grote probleem. Deze brandharen zijn 0,2 tot 0,3 mm lang, zijn pijlvorming en hebben weerhaakjes. De rups schiet ze af bij bedreiging. De haartjes kunnen makkelijk de huid, de ogen of de luchtwegen binnendringen en geven daar uitslag, zwelling en jeuk. Vooral honden kunnen erg veel last hebben van de haartjes en blaren op hun tong krijgen ervan. De haartjes kunnen zich ook met de wind verspreiden. Dit gebeurt van half mei tot eind juni, dan is de overlast dus het grootst. Veel haartjes blijven ook achter op de stammen van de bomen en in de nesten, waardoor er ook op andere momenten last kan zijn. Kleine tip wellicht die ik las in de krant: Glassex schijnt te helpen tegen de jeuk! Duikers schijnen dat vaak op hun basis te hebben omdat het ook helpt tegen de jeuk van een kwallenbeet.

De rups mag dan sinds de jaren 90 bekend zijn in Nederland, het is niet zo dat ze er daarvoor nooit waren. Tussen 1820 en 1900 kwam de rups ook voor ten zuiden van de lijn Arnhem – Nijmegen – Vianen – Dordrecht, en ook in groten getale. Het is niet duidelijk waardoor hij daarna verdwenen is. Natuurlijk vijanden van de rups zijn de sluipwesp, sluipvlieg en de koolmees.

Om de rups te bestrijden worden biologische of chemische bestrijdingsmiddelen ingezet. Zo gebeurde dat ook bij mij in de straat, twee of drie jaar achter elkaar. Er werden aaltjes in de boom gesprayed die de rupsen opaten. Dit moest ’s nachts gebeuren. Ik heb altijd begrepen dat dat door de levensduur van de aaltjes kwam, maar wellicht heeft het dag/nachtritme van de rupsjes daar meer mee te maken. De bestrijding met de aaltjes werd twee keer gedaan, met een tussenperiode van twee weken. Of het geholpen heeft, weet ik niet, de gemeente waar ik woon doet het inmiddels niet meer. Wat daar de reden voor is, is mij onbekend. Wellicht omdat met deze methode ook rupsen van andere vlinders worden bestreden. Soms wordt ook besloten de rupsen uit de boom te stofzuigeren en ze daarna te verbranden bij minimaal 600 graden Celsius.

Bron: wikipedia, groenkennisnet.nl