Hoe slecht zijn wifi en 5G?


Doordat in Nederland niet goed geregeld is onder welk ministerie dit dossier valt, wordt er niets gedaan met het advies van de Raad van Europa om vooral kinderen te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de straling van wifi.

De Raad van Europa heeft opgeroepen om kinderen zoveel mogelijk te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van wifi, door wifi-netwerken en mobiele telefoons te weren op scholen. Schade door de straling van wifi kan niet worden uitgesloten en daarom wordt geadviseerd het zekere voor het onzekere te nemen. Waar er in Frankrijk een verbod is op wifi-netwerken op crèches en er sinds september 2018 geen mobiele telefoons meer gebruikt mogen worden op lagere en middelbare scholen, is in Nederland onduidelijk onder welk ministerie dit dossier valt! De Raad van Europa roept ministeries van Volksgezondheid, Milieu en Onderwijs op om maatregelen te treffen. In ons land zijn echter de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) niet op de hoogte hiervan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is wel op de hoogte en vindt het ook belangrijk dat er maatregelen getroffen worden, zij verwijzen daarvoor echter door naar OCW. Alle ministeries wijzen naar een advies van de Gezondheidsraad uit 2016 dat stelt dat er geen bewezen verband is tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-halsgebied. Een verband kan echter ook niet worden uitgesloten, maar is naar het oordeel van de raad onwaarschijnlijk. Het dossier dreigt hier dus tussen de wal en het schip te vallen.

Er wordt eigenlijk wel heel erg makkelijk gedacht over onze gezondheid en die van onze kinderen. Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de gevolgen van straling en de uitkomsten daarvan zijn heel wisselend. Wel is opvallend dat bij onderzoeken die gefinancierd zijn door de telecomindustrie in 33% van de onderzoeken negatieve effecten worden gemeld en bij onafhankelijke onderzoeken in 80% van de onderzoeken. Mede daarom concludeerde de Raad dat er voldoende bewijs is voor de stelling dat straling van mobiele telefoons, wifi, babyfoons, DECT-huistelefoons en andere draadloze apparaten zoals tablets en laptops schadelijk kan zijn voor mensen, dieren en zelfs planten.

Dit gaat allemaal over de huidige wifi straling en het 4G netwerk. Maar inmiddels wordt er hard gewerkt aan een 5G netwerk. 4G of 5G klinkt misschien niet als veel verschil, maar de huidige netwerken werken met frequenties tot 6 gigahertz, terwijl het 5G netwerk met frequenties tot 100 gigahertz werkt! Voor- en tegenstanders zijn het met elkaar eens dat de 5G frequenties dezelfde zijn als die van een magnetron. Voorstanders zeggen dat het veel zwakker is dan de magnetronstraling en dat het daarom niet schadelijk is. De bron in een magnetron wordt echter goed afgeschermd, ook al wordt er geadviseerd niet te dichtbij de magnetron te blijven als hij in werking is. De 5G straling is uiteraard niet afgeschermd en belaagt ons de hele dag door, zonder dat je je ervan kunt afschermen. Een zwakke magnetronstraling die dag in dag uit op je inwerkt.... alsof je langzaam gekookt wordt. 

Al met al vind ik het een bron van grote zorg. Moeten we dit wel willen met zijn allen? Wat zijn de gevolgen over, zeg, tien à vijftien jaar? Hebben we dan een explosieve groei van hersentumoren? Er moet heel goed nagedacht worden voordat dit soort dingen ingevoerd worden en ik vind het heel erg zorgelijk dat de betrokken ministeries naar elkaar en de Gezondheidsraad wijzen en dus niet zelf de verantwoordelijkheid op zich nemen m.b.t. dit belangrijke onderwerp.

Gebruikte bronnen:
http://www.novini.nl/raad-van-europa-bescherm-kind-tegen-draadloos/
http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/03/Grote-groep-wetenschappers-waarschuwt-voor-ernstige-gevolgen-gezondheid-5G-netwerk