×

Yoors


Inloggen
×

Yoors


#

0 volgers
notifications_noneadd
Hoe slecht zijn wifi en 5G?

Hoe slecht zijn wifi en 5G?


Doordat in Nederland niet goed geregeld is onder welk ministerie dit dossier valt, wordt er niets gedaan met het advies van de Raad van Europa om vooral kinderen te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de straling van wifi.

De Raad van Europa heeft opgeroepen om kinderen zoveel mogelijk te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van wifi, door wifi-netwerken en mobiele telefoons te weren op scholen. Schade door de straling van wifi kan niet worden uitgesloten en daarom wordt geadviseerd het zekere voor het onzekere te nemen. Waar er in Frankrijk een verbod is op wifi-netwerken op crèches en er sinds september 2018 geen mobiele telefoons meer gebruikt mogen worden op lagere en middelbare scholen, is in Nederland onduidelijk onder welk ministerie dit dossier valt! De Raad van Europa roept ministeries van Volksgezondheid, Milieu en Onderwijs op om maatregelen te treffen. In ons land zijn echter de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) niet op de hoogte hiervan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is wel op de hoogte en vindt het ook belangrijk dat er maatregelen getroffen worden, zij verwijzen daarvoor echter door naar OCW. Alle ministeries wijzen naar een advies van de Gezondheidsraad uit 2016 dat stelt dat er geen bewezen verband is tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-halsgebied. Een verband kan echter ook niet worden uitgesloten, maar is naar het oordeel van de raad onwaarschijnlijk. Het dossier dreigt hier dus tussen de wal en het schip te vallen.

Er wordt eigenlijk wel heel erg makkelijk gedacht over onze gezondheid en die van onze kinderen. Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de gevolgen van straling en de uitkomsten daarvan zijn heel wisselend. Wel is opvallend dat bij onderzoeken die gefinancierd zijn door de telecomindustrie in 33% van de onderzoeken negatieve effecten worden gemeld en bij onafhankelijke onderzoeken in 80% van de onderzoeken. Mede daarom concludeerde de Raad dat er voldoende bewijs is voor de stelling dat straling van mobiele telefoons, wifi, babyfoons, DECT-huistelefoons en andere draadloze apparaten zoals tablets en laptops schadelijk kan zijn voor mensen, dieren en zelfs planten.

Dit gaat allemaal over de huidige wifi straling en het 4G netwerk. Maar inmiddels wordt er hard gewerkt aan een 5G netwerk. 4G of 5G klinkt misschien niet als veel verschil, maar de huidige netwerken werken met frequenties tot 6 gigahertz, terwijl het 5G netwerk met frequenties tot 100 gigahertz werkt! Voor- en tegenstanders zijn het met elkaar eens dat de 5G frequenties dezelfde zijn als die van een magnetron. Voorstanders zeggen dat het veel zwakker is dan de magnetronstraling en dat het daarom niet schadelijk is. De bron in een magnetron wordt echter goed afgeschermd, ook al wordt er geadviseerd niet te dichtbij de magnetron te blijven als hij in werking is. De 5G straling is uiteraard niet afgeschermd en belaagt ons de hele dag door, zonder dat je je ervan kunt afschermen. Een zwakke magnetronstraling die dag in dag uit op je inwerkt.... alsof je langzaam gekookt wordt. 

Al met al vind ik het een bron van grote zorg. Moeten we dit wel willen met zijn allen? Wat zijn de gevolgen over, zeg, tien à vijftien jaar? Hebben we dan een explosieve groei van hersentumoren? Er moet heel goed nagedacht worden voordat dit soort dingen ingevoerd worden en ik vind het heel erg zorgelijk dat de betrokken ministeries naar elkaar en de Gezondheidsraad wijzen en dus niet zelf de verantwoordelijkheid op zich nemen m.b.t. dit belangrijke onderwerp.

Gebruikte bronnen:
http://www.novini.nl/raad-van-europa-bescherm-kind-tegen-draadloos/
http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/03/Grote-groep-wetenschappers-waarschuwt-voor-ernstige-gevolgen-gezondheid-5G-netwerk

Ingrid Tips en meer
verbegbijazz
Ingrid Tips en meer Het is nu wachten op de tegenbeweging (IK HEB DE NOS NOG NIET GEHOORD)  Nos is een brainwash-  en verzwijgcultus met af en toe een steekhoudend programma over wat er mis is, maar bij de Nos zit het dus ook mis ! ) Het is sjouwen van de ene ellende naar de andere ! 5G is niet OK !  (goede oproep van onze oosterburen dus)
04-02-2019 18:59
04-02-2019 18:59 • Reageer
verbegbijazz
Ingrid Tips en meer Buiten het bereik van jonge kinderen houden !
05-02-2019 06:00
05-02-2019 06:00 • Reageer
verbegbijazz
Ik volg de officiële media, maar ik vind Nederland in vergelijking met b.v. Frankrijk vrij kritiekloos en zelfs welwillend tegenover dit hele gebeuren  in Den Haag zijn een paar honderd spreeuwen dood neergevallen vanwege een experiment het wachten is nu op kinderen, die hier ziek van worden ik vind dit een dom land volslagen gebrainwashed door de NOS .  https://yoo.rs/verbegbijazz/blog/5-g-in-den-haag-1543059563.html?Ysid=11479
24-12-2018 20:27
24-12-2018 20:27 • 1 reactie • Reageer
Gerrit112ph
Wat een goed artikelzeg.Bedankt voor de info
24-12-2018 15:51
24-12-2018 15:51 • Reageer
Kleurdraak
Wie het onderzoek betaald bepaalt wat de uitkomst is, zo simpel is het, dus logisch dat de uitkomsten van bedrijven die een onderzoek financieren altijd positiever zijn dan een onafhankelijk onderzoek. Als allerlei ministeries er hun handen van aftrekken omdat ze niet weten wie er verantwoordelijk is, dan moeten scholen EN ouders en later de oudere kinderen zelf maar eens de verantwoording nemen.

DlanoR Dan moeten de scholen maar weer gewoon ouderwets zelf overstappen op papieren agenda's, ze worden nog steeds volop gemaakt en verkocht, althans, het wordt geprobeert. 
23-12-2018 19:02
23-12-2018 19:02 • 1 reactie • Reageer
DlanoR
Kleurdraak Inerdaad..zou mooi zijn maar ik zie het helaas niet snel meer terugkomen
27-12-2018 21:04
27-12-2018 21:04 • Reageer
DlanoR
Je ontkomt er niet aan.. net zoals in andere brances zijn resultaten van onderzoeken van betrokken partijen altijd totaal anders dan onafhankelijke partijen.
En.. helaas is het zo dat kinderen op school tegenwoordig ook afhankelijk zijn van telefoons..zonder telefoon kan je vaak al niet eens meer zien wat je huiswerk is
23-12-2018 16:50
23-12-2018 16:50 • Reageer
Ingrid Tips en meer
Weer een goed artikel! Zie ook:
23-12-2018 16:43
23-12-2018 16:43 • Reageer
Marc
https://www.youtube.com/watch?v=h-qzqOhDc_0 
23-12-2018 16:14
23-12-2018 16:14 • Reageer
enigma
Zoals je al aanhaalde : de meeste grootschalige onderzoeken worden gesponsord. Meestal door de grote industrieën die er net mee verdienen.
23-12-2018 15:24
23-12-2018 15:24 • Reageer
1960-1980
Ja, dat vraag ik mij ook wel eens af. Wat voor effect heeft dat op de lange termijn en de straling neemt alleen maar toe met de jaren.
23-12-2018 14:47
23-12-2018 14:47 • Reageer
Albert van den Berg
Zeker iets om rekening mee te houden. Vaak wordt er een ondergrens bepaald, echter we hebben het hier over een continu blootstelling en stapeling van verschillende (mogelijk schadelijke) frequenties.
Ik leg het altijd zo uit, van een beetje regen wordt je echt niet ziek, maar regen, kou, wind, lawaai, trilling enz. samen is echt niet gezond.
23-12-2018 13:09
23-12-2018 13:09 • Reageer