De boze boeren, Greta en astrologie


Eerder schreef ik al een blog over de samenstand van Pluto en Saturnus in deze tijd en het feit dat Jupiter zich binnenkort bij deze twee planeten voegt. Ook de boze boeren als fenomeen, zijn een uiting van deze conjunctie. Net als Greta Thunberg en de activisten van Extinction Rebellion.

Het gaat allemaal om de thema’s waar deze twee belangrijke planeten voor staan. Saturnus staat voor de gevestigde orde, voor regelgeving, voor de verantwoordelijkheid nemen. Pluto staat voor macht en onmacht, voor transformatie, voor ondermijnen.

Ik schreef eerder al dat Trump bijvoorbeeld hier onderdeel van is. Hij maakt deel uit van de gevestigde orde, maar is de boel toch behoorlijk aan het transformeren. Het feit dat er nu een impeachment is ingezet, past ook weer helemaal in het plaatje.

De discussie rondom verplicht vaccineren, ongevaccineerde kinderen in de kinderopvang en het verplichten van de griepprik voor zorgpersoneel, is een andere uiting. Ook hier de thema’s macht, geld, inbreuk op het eigen lichaam omdat het van de regelgeving moet.

In het klimaatvraagstuk zie je hetzelfde terug. Men is druk bezig meer verantwoording te nemen voor de planeet, voor regelgeving hierin, maar het lijkt er ook op dat de machtshebbers dit als middel gebruiken tegen de bevolking. De hele energietransitie die ineens versneld moet plaatshebben, het halen van klimaatdoelen die gesteld zijn op bijna onmogelijk te halen doelen. Voor mijn gevoel is het vaak niet eens zo dat of de ene of de andere partij gelijk heeft, de thema’s lijken zich op allerlei manieren in elkaar te verweven. Natuurlijk moet er iets gedaan worden, we moeten voorzichtig met onze planeet omspringen, maar kunnen we dit wel omkeren? In hoeverre hebben we dit veroorzaakt? Het klimaat is altijd in beweging tenslotte en ‘de klimaatverandering’ is al decennia lang een hot item. Waar in de jaren zeventig nog een afkoeling werd voorspeld, zijn we nu bang voor een versnelde opwarming, terwijl de zon nu juist wat aan het afkoelen is en we dus wellicht weer een koudere periode ingaan. Het feit dat het nu allemaal zo op het scherpst van de snede uitwerkt, heeft alles met Saturnus en Pluto te maken.

Het zijn allemaal uitwerking van de thema’s klimaat, onze planeet, onze natuurlijk hulpbronnen, macht en geld. Eind dit jaar voegt Jupiter zich erbij, die alles uitvergroot, we kunnen dus nog wel wat verwachten! Daarna, half januari 2020 staan Pluto en Saturnus exact samen. Het worden nog roerige tijden.