#vaccinatie Het is zo ver, de kinderopvang wordt gesloten voor niet gevaccineerde kinderen... weer


#vaccinatie Het is zo ver, de kinderopvang wordt gesloten voor niet gevaccineerde kinderen... weer een stukje vrijheid kwijt. Niet iedereen is in de positie dat ie zonder kinderopvang kan...

(Van de FB pagina van de Ned. Ver. Kritisch Prikken)

Tweede Kamer:
Op het voorstel van wet van Rens Raemakers (D66) tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma (komt 14 oktober aan bod) heeft Maarten Hijink (SP) een amendement ingediend dat nog verder wil gaan:

Hijink: “(…)De indiener regelt middels dit amendement dat alle kinderopvangcentra en voorzieningen voor gastouderopvang in Nederland enkel nog gevaccineerde kinderen mogen toelaten. Voor kinderen van jonger dan 14 maanden wordt hiervoor een uitzondering gemaakt. Ook voor personeel, gastouders en kinderen die een doktersverklaring kunnen overleggen waaruit blijkt dat zij om medische redenen niet kunnen deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma wordt voorzien in een uitzondering. Oftewel, door dit amendement is het kinderopvangcentra en voorzieningen voor gastouderopvang niet langer toegestaan om niet-gevaccineerde kinderen toe te laten of om de opvang te laten plaatsvinden door niet-gevaccineerde personen. De indiener sluit met dit amendement aan op het advies van de kabinetscommissie kinderopvang om in het geval van het bereiken van een kritieke grens ouders die hun kind naar een kinderopvangcentrum willen brengen wettelijk te verplichten om deel te nemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.”