Meer mensen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap ondanks overheidsbezwaren.