#eerlijk delen


Het is goed dat gezinnen met een laag inkomen worden beschermd, waardoor er voor de minst bedeelden een vangnet is, zonder dat dit overigens het probleem van de lage inkomens werkelijk oplost. Door de teruglopende koopkracht in de afgelopen tientallen jaren is echter het aantal huishoudens dat in een kwetsbare positie is komen te verkeren sterk gegroeid.
http://adbroere.nl/web/nl/columns/zeker-de-helft-van-de-gezinnen-in-2019-verder-onder-druk.php?fbclid=IwAR2F3_TAdkgr-nJSGRSjB0TC9E8IiGZQPUqMH8Wi5exH_-lwHaBdGUdEE5M