#Geldzaken Minister Hoekstra kiest voor bankensteun in plaats van veilig geld. Daarmee legt hij


#Geldzaken 
Minister Hoekstra kiest voor bankensteun in plaats van veilig geld. Daarmee legt hij het advies van de WRR naast zich neer. Gaat de Tweede Kamer de minister op andere gedachten brengen?

Daar zaten we dan. Aan tafel bij minister Hoekstra. Om te vernemen dat de minister bankensteun verkiest boven veilig geld. Heel gezellig en amicaal. Daarna met lege handen weer naar huis. De boodschap van de minister staat in zijn Kamerbrief n.a.v. het WRR-rapport "Geld en schuld". Onze samenvatting: Wij zorgen voor depositogaranties, en hebben dus geen behoefte aan veilig geld. We bereiden ons voor op de volgende crisis door spaarpotten te vullen, zodat we de rekening straks kunnen betalen.

Lees onze reactie op de website van Follow the Money.