#Politiek#Politiek 
Verbazing over oproep Rutte voor hogere lonen: 'Volstrekt ongeloofwaardig'

Economen, bestuurders en politici reageren verbaasd en soms zelfs cynisch op het dreigement van premier Mark Rutte. Op een partijbijeenkomst sommeerde de VVD-leider zaterdag grote bedrijven om de lonen flink te verhogen. Zo niet, dan kunnen ze de beloofde lastenverlichting op hun buik schrijven. 
Rutte refereerde in zijn speech aan de vennootschapsbelasting, die vanaf dit jaar stapsgewijs omlaag gaat. Maar als de cao-lonen niet stijgen, ‘dan gaan we de lasten voor bedrijven minder verlagen en geven we het geld terug aan de burger door een verdere verlaging van de inkomstenbelasting’. 

Voorzitter van vakbond De Unie, Reinier Castelein, vindt het ‘volstrekt ongeloofwaardig voor een premier die de hele kabinetsperiode bezig is bedrijven te bedienen’. 

Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit houdt het op 'gratuit'. Jacobs suggereert: 'Als Rutte zo graag wil dat mensen meer geld overhouden, waarom verhoogt het kabinet dan niet de belastingen voor bedrijven in plaats van de lasten voor werknemers.'