privacy


#privacy
Al 50 jaar is er verzet om in de computer te worden gezet.
Het verzet tegen de Volkstelling van 1971. ‘Dus ík ga de computer in? Wat gebeurt er dan met me?’

D66 en CDA willen in navolging op de commotie rond risicoprofileringssysteem SyRI strengere regelgeving voor het overheidsgebruik van algoritmes en gezichtsherkenning. Al in 1970 ontstond er onrust over dataopslag en -gebruik, toen er voor het eerst een computer ingezet werd bij de Algemene Volkstelling. ‘Dus ík ga de computer in? Wat gebeurt er dan met me?’ De angst voor computers en herinneringen aan de oorlog leidden tot een breed protest. In de herfst van 1970 wordt de Nederlandse overheid overrompeld door een golf maatschappelijke onrust over de veertiende Algemene Volkstelling. Herinneringen aan de oorlog en angst voor computers leiden tot een breed protest en de telling loopt uit op een mislukking. Als indirect gevolg krijgt Nederland zijn eerste privacywetten. Een reconstructie.

D66 en CDA willen pas op plaats met gezichtsherkenning: 'We zijn al aan de late kant'
CDA en D66 zijn kritisch over gezichtsherkenning en willen duidelijkere regelgeving. "We zijn al aan de late kant", stelt NRC-techredacteur Wouter van Noort. "Bij de politie en in de supermarkt wordt het gebruikt en je smartphone zit er bomvol mee."

In 1989, Bob Dylan Political World
The Times They Are A-Changin' https://youtu.be/TlPV4wtZ6HE