ratten


#ratten Wie stopt de rat? Sommige buurten worden geteisterd door rattenplagen. Ze verschuilen zich in struiken, rennen door de speeltuintjes van de kinderen of komen in het ergste geval binnen in huis. Als we niets doen wordt het in de toekomst alleen maar erger, zo stellen sommige deskundigen vast. Maar wie is verantwoordelijk om de rat te stoppen? En hoe kan het dat er vaak pas wordt ingegrepen als er al een rattenplaag is?

De Haagse wijk Moerwijk had de afgelopen jaren te kampen met een rattenprobleem. Gelukkig, staken veel partijen hun handen uit de mouwen om tot een oplossing te komen.

In de nieuwe serie 'Rattenprobleem in Moerwijk' stelt Haagse Handen hen de vraag hoe zij bijdragen aan de oplossing van het probleem. In deze aflevering komen de antwoorden van Vestia-consulent, Maurice Gennissen.