De reïncarnatie van Anne Frank


Schrijfster Barbro Karlén is de reïncarnatie van Anne Frank.  

Barbro zag het levenslicht in 1954 in Zweden, dus nog geen 10 jaar na het overlijden van Anne Frank. 

Net als bij Anne zat het schrijven al op zeer jonge leeftijd in het bloed.

Ze is een wonderkind dat op 7-jarige leeftijd reeds gedichten schreef. 

Op 11-jarige leeftijd schreef ze  teksten en gedichten over een slechte man, Hitler.

In haar tienerjaren schreef ze al over volwassen onderwerpen. 

Toen ze 23 lentes telde waren er reeds 10 boeken van haar gepubliceerd. 

In haar roman 'And the wolves howled (En de wolven huilden)’ gaf ze de boodschap mee dat haar ziel nog de trauma’s uit haar leven als Anne diende te verwerken.  

Er zijn heel wat gevallen bekend van jonge kinderen die zich van meet af aan dingen herinneren uit een vorig leven. Ook bij Barbro Karlén was dit het geval. Ze was nog maar twee jaar oud toen ze vaak angstig wakker werd. 

Ze zag constant beelden en dromen uit haar vorig leven.  Ze had het gevoel twee verschillende levens door mekaar te beleven. 

Zo gauw ze kon praten gaf ze aan dat ze eigenlijk Anne heette, Anne Frank en leefde in een verborgen huis

Haar verhaal werd afgewimpeld als zijnde een fantasierijk kind. 

 Later toen het dagboek van Anne Frank  naar het Zweeds vertaald werd nam men haar verhaal serieus. Bij een bezoekje aan Nederland, meer bepaald Amsterdam waar het Anne Frank huis zich bevindt, herkende Brabo alles. Ze vond als vanzelf de weg naar het huis terug. 

Overeenkomsten:

  • De jonge leeftijd waarop ze begonnen te schrijven. Anne Frank droomde van publicatie als kind, Barbro Karlén haar werk werd op jonge leeftijd effectief gepubliceerd. Dit kan aanzien worden als de ziel die het begonnen werk uit het verleden wil afronden.
  • Ze verhuisden op dezelfde leeftijd naar een ander land. Anne van Duitsland naar Nederland. Barbro van Zweden naar Amerika.
  • Barbro haar herinneringen aan de holocaust stierven af op de leeftijd waarop Anne stierf.  
  • Beide meisjes hebben dezelfde gelaatstrekken. Ze hebben beiden donkere ogen en donkere haren. 

Quote

 De neef van Anne Frank, Bernhard (Buddy) Elias had reeds in 1995 een ontmoeting met Barbro. Ze bleven goede vrienden tot zijn dood in 2015. Hij steunde de bewering van Barbro Karlén de reïncarnatie van Anne Frank te zijn.

Echter zijn er ook sceptici geweest. 

Dit was trouwens de reden waarom Barbro Karlén in 1999 verhuisde naar California. 

Ze trok zich daar in alle stilte terug om te verwerken wat ze door ongelovigen te verduren kreeg.

In die tijd was praten over reïncarnatie al een not done, maar beweren dat je in een vorig leven de legendarische Anne Frank was, daar had niemand recht op. 

Sommigen gaven zelfs aan te maken te hebben met een geval van kryptomnesie. 

Quote

Er zijn nochtans bewijzen van reïncarnatie . Dergelijke levensverhalen worden gepresenteerd op ReincarnationResearch.com. Dr. Semkiw introduceert ook de reïncarnatiezaak van Anne Frank Barbro Karlén.


 

Toch was er bij de meisjes een opmerkelijk verschil: Anne Frank was een Joodse, Barbro Karlen werd geboren in een Christelijk gezin .

Tussen haar 18e en 38e levensjaar stopte Barbro met schrijven. Daarna nam ze de draad weer op. 

Update 31/03/2018

De allereerste aan wie ik bovenstaand artikel liet lezen is Joop Van Wijk- Voskuijl.

Joop is mede-auteur van het boek van Bep Voskuijl, ‘het zwijgen voorbij’. Dat is een biografie van de jongste helpster van het Achterhuis · Joop is de zoon van Bep Voskuijl, die de onderduikers hielp. Bep at zelfs 25 maanden mee met Anne en de anderen.Joop is tevens  oprichter/mede-eigenaar bij Uitgeverij Bep Voskuijl Producties BV.

Dit is zijn reactie op mijn artikel:

Het fenomeen reïncarnatie is mij vanzelfsprekend bekend; de reïncarnatie van Anne Frank bij Barbro Karlen eveneens en ik geloof absoluut, net als mijn moeder Bep Voskuijl, in de integriteit van haar neef Buddy Elias, die ik gesproken heb en dus geloof ik in deze getuigenis van Barbro ... Dit antwoord geef ik je naar aanleiding van je expliciete vraag beste Mieke ...voor wat het waard is! Je schreef overigens een helder en duidelijk artikel, compliment!✌️🙂✌️

Alle goeds van Joop Van Wijk-Voskuijl


Tekst: Mieke Van Liefde

Foto's: Pixabaysignup

Word lid en beloon de maker en jezelf!