Is het vluchten of ontvoering?

Is het vluchten of ontvoering?

De 13-jarige Max Douwes is vermist.

Ook zijn moeder, de 51-jarige Yvonne Floor is spoorloos sinds 23 december 2018, de dag dat Max wegliep in een gesloten instelling van jeugdzorg .

Ikzelf ken Yvonne Floor via haar boek ’Tot de dood ons scheidt’ .

Toen ik de achterflap van het boek las, kreeg ik kippenvel. Het had mijn boek kunnen zijn...

Een vechtscheiding binnen de psychopathie  is een hel waarbij het vrouwelijke slachtoffer veelal als ongeloofwaardig bestempeld wordt.

'Welke man is in godsnaam in staat om dergelijke dingen een vrouw en zijn eigen kinderen aan te doen?' denkt menig mens.

'Dit moet wel verzonnen zijn.' denkt een ander.

Tot je zelf met zo iemand te maken krijgt  en blij bent je verhaal te kunnen luchten bij lotgenoten.

Velen schrijven dergelijk trauma van zich af . Dat heeft Yvonne Floor ook gedaan.

Haar boek werd uit de handel genomen en ze werd korte tijd later uit haar ouderlijk gezag gezet.

Yvonne is auteur en heeft rechten gestudeerd. Ze werkte als juriste bij Amnesty International en Justitie.

Als de geruchten kloppen is zij momenteel voortvluchtig met Max, haar zoon die meerdere malen wegliep bij zijn vader die hem vermoedelijk mishandelde. De dertienjarige jongen vluchtte telkenmale naar zijn moeder, waar hij op brute wijze werd buiten gehaald door de voorziening.

Yvonne zou labiel zijn, tenminste dat is de bewering van verslagen en jeugdzorg  .

Dat jeugdzorg niet aan waarheidsbevinding doet  is algemeen gekend. Menig mishandelde vrouwen die hun mannetje niet kunnen staan in de rechtszaal worden snel als labiel omschreven . Een uitspraak op basis van destructieve conclusies en pleidooien is daarom nog geen wetenschappelijk en onderzocht feit.

Zou Max, die toch geen klein kind meer is naar zijn moeder vluchten als zij labiel of gevaarlijk zou zijn?

Een kind loopt niet zomaar weg. En het gezag toewijzen aan de vader is meestal niet omdat de moeder het kind verwaarloosde of mishandeld heeft. Het gaat vaak om een dossier met gebrek aan kennis binnen de psychopathie .

yvonne floor is schuldig aan ontvoering

Volgens het wetboek

Meer bepaald:

  • Onttrekking aan het gezag 279 Sr
  • Ontvoering 282 Sr


Als mama die zich inzet voor 'kinderbescherming ' vind ik het schokkend dat het gebrek aan hulp en ondersteuning tot ontvoering is moeten leiden. 

Ik spreek enkel  van 'ontvoering ' omdat dit zo bepaald staat in de wet. 

Mijn inziens gaat het hier puur om kinderbescherming omdat de voorziening faalde daar waar degelijk aan de alarmbel was getrokken. 

Officieel is het ontvoering, dat zal mama Yvonne als juriste mensenrechten ook wel weten. 

Er staat deze mama een ferme straf te wachten als zij er niet in slaagt onder te duiken tot  15 oktober 2023, de dag  dat Max meerderjarig is. 

Om mevrouw Floor een hart onder de riem te steken , maar ook in de hoop dat mijn blog de rechter bereikt die over Yvonne Floor moet oordelen mocht zij opgepakt worden , heb ik besloten  om enkele stukken uit mijn aankomend boek 'Bescherm kinderen' te publiceren.

Het zijn teksten die duidelijk maken hoe een vrouw soms tot het uiterste gedreven kan worden om haar eigen kind te beschermen. 

Het zijn teksten die veel kritiek kunnen oproepen, maar in gevallen waar justitie overduidelijk faalt moeten we elke vorm van mogelijke afloop onder de loep nemen en kunnen bespreken. Positief of negatief. 

  1. Vluchten met je eigen kind
  2. Vluchten zonder het kind
  3. Kindermoord gevolgd door zelfmoord .


Ik hoop dat Yvonne en Max niet opgejaagd worden als wild. 

Dit kind kiest overduidelijk zelf voor de beschermende armen van zijn mama. 


#vluchten met je kind

 

Mieke Van Liefde 
 

Auteur en Blogger over Destructieve Relaties en geblunder justitie

www.miekevanliefde.be


 


Heb jij pijn of verdriet? Heb je nood aan een luisterend oor?

Zoek je hulp? Wil je advies en inzicht? Zoek je een leuk team om lief en leed mee te delen? Of wil je mij gewoon volgen?

Meld je dan hier gratis aan:
Promote: support and profit

Support Mieke Van Liefde with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
Comment and receive 50 YP 50
Bear animals: real survivors
#Science Love it a bear animal like that? Have you ever encountered it? You don't think so. But I'm sure. The animal is an extreophile and tiny. With their 0.2 or 0.3mm you need eagle-eyed to see them. However, there are 1000 different species on Earth. They can be found in a variety of places. High in the mountains, deep or shallow in the Seas, in Tropical Rainforests and even Antarctica. They are also found in the Netherlands on beaches along the Oosterschelde. One time, a scientific scientist found them so interesting that he might want to study them more closely. After all, they had already been known to have had an evolution of 540 million years. So they already survived some extinctions. Like the extinction of the dinos and other prehistoric animals plus 4 previous devastations happened. The researchers didn't have a lot of trouble to click some of them. But had they left it up to them, the critters would have preferred to stay in their own familiar environment. For they were subjected to numerous barbaric trials, ocharity. Not fun for the critters. Baffling to the scientists! For example, some of them were placed in an extremely dry environment with less than 5% of their normal amount of water. And what did they do? They immediately created proteins that turned the parts of their body into a kind of vitreous composition. Which allowed them to protect their cells from drying out. If they put them back in a normal wet environment, they came back to life after 20 minutes. They froze them too, and when they were thawed, they frolicked again with their eight legs perky over the surface. Punishment after a few weeks they started laying eggs that all came out. They put them in an environment with bitterly low oxygen. They reduced their metabolism to near zero and returned to life as soon as oxygen came back to their disposal. The Scientists can only explain all of this trouble. Some thought they might have hit a meteorite here in the past. So they didn't think better than taking them to the International Space Station. There they were exposed to the freezing vacuum of Space and the cosmic rays. That too survived these tough creatures. Then they went a step further . Would they survive an impact on a planet? For that, they fired at a high speed in freezing state. They survived this too. Even though they should have defied a shockwave of 114.00 times greater than the air pressure on the Earth. At higher speeds, they kept the admittant. Some of them put under extremely germicidal ultraviolet light or bombarded with poison. Causing bacteria and roundworms to leave the 'axe' after 5 minutes The bear animals died only after about 24 hours. And there was one that even survived. As 'cherry on the pie' they also discovered that these extremophiles were able to run as fast as insects, and to each of them, their green poop is almost as long as their own bodies. Their poop is green because they mainly eat algae and shortst mosses. When all life on our planet is gone. Another 10 billion years on. Still crammed bear animals on it. Imagine if they have evolved into super intelligent beings in the meantime. Who, like humans, in minuscule format, had invented all kinds of. That would only be a cool discovery of larger living beings from somewhere out of the universe. The tiny super-survivors with their own civilization and culture on their own huge globe.
More