×

Yoors


Inloggen
×

Yoors
#

0 volgers
notifications_noneadd
Meervoudig zijn deel 5: De binnenwereld,duisternis plus mijn gebed..

Meervoudig zijn deel 5: De binnenwereld,duisternis plus mijn gebed..Vanaf het begin lezen ? Kan via de volgende link: Meervoudig zijn deel 1

Let op !!! Sommige zinnen, woorden, kunnen heftig overkomen, van daar deze waarschuwing

De eerste week, nadat wij waren bevrijd, weg gelopen en liefdevol werden opgevangen door die lieve en aardige mevrouw, voelde ik mij verloren, er gebeuren zo veel om mij heen, en misschien nog wel meer bij mij persoonlijk van binnen

Nog steeds was ik af en toe, tijd kwijt, zo maar een paar uren gingen voorbij, zonder dat ik wist wat er gebeurde, wat er was besproken, en of wij met die lieve, aardige mevrouw ergens heen waren geweest… Toch kwam ook hier ver andering in, na een paar dagen, werd ik zo gezegd, betrokken bij de binnen wereld… Nu zat ik voor aan, achter het stuur, had de controle over het lichaam… Maar voelde dat er iemand bij mij was, mee keek, zo als ik eerder had ervaren, bij het kleine meisje (Kids deel ) die het zo moeilijk had, met bepaalde geluiden om haar heen… (Zie einde deel 3) voor uitleg…

 

 

 

 

 

Deze beschermer, op de boven staande tekening, zijn deze, is deze geplaatst als het klimop, de blaadjes, die in verbonden waren met alle delen, plus emotie delen daar aan verbonden, maar ook verbonden aan mij zelf… Voor heen, om niets te weten, wat er allemaal voor trauma gebeurde in mijn leven, nu gebeurde het tegen over gestelde, liet de beschermer mij via beelden, gevoelens, en zelfs in woord,zien en horen, wat ik moest weten wat betreft de uren, waar ik mij niet bewust van was geweest…

Uit hoe veel delen, het systeem toen bestond, al spreek ik zelf liever over zwerm in plaats van systeem, een getal met drie nullen, is alleen nog maar een begin, want niet alleen het bloemen hart was een deel, om dat deel heen stonden ook nog gezegt de emotie delen, die de pijn droegen, de onmacht, het verdriet enz… Naast deze in totaal 5 delen, de bloemen hartjes… Kwam ook elk bloem blaadje opnieuw tot leven, werd wakker zo gezegd uit een ander bewustzijns nivo…

Het voelde voor mij, alsof ik in een dorp woonden, ik zelf in het huisje op het dorpsplein, het centrum, met om mij heen allemaal wijkjes, met tien tallen huisje… In wijk één, was opvang, woonden allen baby’tjes met de verzorgsters, de volgende wijk, die van één tot twee jaar, en zo verder, tot aan de laatste wijk, van 23 jaar, die in verhouding, met een kleinere groep waren…

 

 

 

 

 

Even voor  de duidelijkheid, kan ik op de tekening maar een deel van de binnen wereld kwijt, anders was de vloer van de woonkamer nog niet groot genoeg om elk huisje wat toen bestond te tekenen...

Om deze wijken, die allemaal stonden om mijn eigen huisje, stond zo gezegd een muur van huisjes, waar de beschermers in woonden, sterk, als een beschermende wal, tussen het licht en de duisternis... Er was wel een poort, alleen op het moment dat ik, en daar door wij, waren weg gelopen, bevrijd, en liefdevol waren op gevangen door die lieve en aardige mevrouw, hadden de beschermers deze poort met houten planken dicht gespijkerd, zodat er niemand meer door kon van beide kanten, wij hadden deze niet meer nodig !

 

 

 

 

 

Aan de andere kant van die muur, woonden ook delen, alleen stonden deze zo ver van mij zelf af, dat ik zelf samen met de delen uit de zwerm, bescherm moesten worden... Hoe moeilijk ik dit ook nog steeds vind, waren deze delen besmet met het kwaad, de duisternis, er waren er zelfs bij die zich aan de satan hadden over gegeven, demonen hadden binnen gelaten...

Zelfs dit gebeurde door de biologische ouders, die al voor mijn geboorte in de satans groepen zaten, en mij daar zeg maar vanaf de geboorte hebben ingezogen, waar door er veel mensen bij betrokken zijn... Er zijn dingen gebeurd, die het dag licht niet kunnen verdragen, zacht uitgedrukt, waar door het niet anders kon, dat er ook delen ontstonden voor deze duistere zaken, en de besmetting op zich namen... Samen werkten met de demonen, die er door die beesten (de daders) in werd gebracht vanaf jongs af aan...

Alleen op het moment, dat ik totaal koos voor Het Licht, werd onder wezen door die lieve en aardige mevrouw, die vertelde over De Here Jezus Christus, voor ons De Goede Herder, en ik bewust een keuze maakte om Hem te volgen, als een Kind van God, brak er een storm los, als die van een orkaan, stonden er steeds twee van de sterkste beschermers bij de poort, en was er oorlog wanneer er iemand of een aantal door de poort heen braken, heb het letterlijk gevoeld, in mijn lichaam, de strijd tussen het Goed en kwaad...

Wanneer de nood het hoogste is, is de redding na bij...

Via de gemeente, kerk waar die lieve mevrouw al kwam voor ik zo liefdevol door haar werd opgevangen, en waar ik ook kwam, ging met haar mee, ondanks de strijd, gingen wij op een ochtend naar een vrouwen bij een komst, waar een vrouwelijke spreker sprak en haar geestelijke dochter een getuigenis gaf... Het bleek een lotgenote te zijn, steeds wanneer zij een voorbeeld gaf, dacht ik dat kon mijn verhaal zijn, niet voor 100 procent het zelfde, maar in grote lijnen was het allemaal het zelfde...

Kort daar op, was er een conferentie, waar ik samen met die lieve en aardige mevrouw, en een aantal gemeente leden, naar toe ben gegaan, aan het einde van die week werd er ook gedoopt, zo werd verteld, en nog voor dat de week begonnen was, was een ding duidelijk, ik wilde gedoopt worden... Zie hier voor mij volgende artikel Meervoudig zijn deel 6 : Mijn doop getuigenis, een belangerijke stap in mijn, ons leven...

Bij die conferentie was ook die lotgenoot, omdat die kerk, gemeente, door het hele land zit, en zo bleek dat een Amerikaan naar Nederland kwam, die speciaal bevrijdingsgebed deed, en zo werd ik ook op de lijst gezet, moest er een bundel papieren worden in gevuld, en werd de afspraak gemaakt...

 

 

 

 

De strijd die gevoerd moest worden, tussen de doop, en de afgesproken dag, dat het gebed plaats vond, is met geen pen te be schrijven, de strijd, de oorlog tussen het licht en de duisternis, tussen goed en kwaad...

Het begon allemaal met mijn gebed, waar ik uitsprak dat ik geloofde in De Here God, onze Hemelse Vader, in Zijn Zoon Jezus Christus en in De Heilige Geest... Toen dit gebeurd was, werden wij in de Geest mee genomen door de Engelen, die die broeder tijdens zijn gebed bij staan, naar een voor ons allemaal een veilige plek... Dit gebeurde voordat hij met het bevrijdingsgebed begon...

Van het gebed, voor het schoonmaken van mijn lichaam, het verbreken van de machten, die over mij waren uitgesproken, en niet in de laatste plaats het weg sturen, vernietige van de demonen, daar was ik zelf, nog een van de delen uit de zwerm bij aanwezig... Wij waren op een veilige plek, die ik niet anders kan om schrijven als De Hemel... Een mooiere plek bestaat er niet, zo puur, vol al om vattende liefde....

Onze liefdevolle moeder, dat was die aardige mevrouw inmiddels al lang geworden, vertelde mij later, dat het gebed precies op tijd was gekomen, anders had ik hier nu niet meer zitten type, om deze getuigenis te delen, er was namelijk een geestelijke bom in mijn hoofd geplaats, die op het punt stond om te ontploffen.. In mijn borst kast zat een heel computer systeem, wat men ook wel programmeren noemt, het schijnt zo heftig te gaan geweest, dat de broeder er van schrok, die het gebed deed...

De delen die besmet waren, moesten bij elkaar komen, op een bepaalde plek in de binnen wereld, waar zij nog een keer voor de keuze werden gesteld, de mogelijkheid kregen om te kiezen voor het Licht in plaats van de duisternis... Door een bepaalde zin te herhalen, van geloof, en overgaven... Wat niet gelukt is, omdat zij een bepaalde opdracht hadden gekregen, en zich daar aan hielden, hellaas, heel jammer...

Op onze veilige plek, De Hemel, is ook veel gebeurd !

Ik en wij werden naar een groot gras veld gebracht, waar ik mijn lieve Opa en Oma ontmoet, mocht ik een kijkje nemen bij de Hemelboogbrug, waar alle dieren heen gaan, en heb ik alle delen uit de zwerm ontmoet, die in groepjes bij elkaar op het gras veld zaten, het gaf mij direct een gevoel, zij horen bij elkaar...

Met de steun van Oma, Opa, de Engelen, en tijdens een ontmoeting met onze Heiland, De Here Jezus Christus, onze Goede Herder, kwam er voor elk jaar van mijn leven een deel, naar voren, werd zo gezegd midden in de kring gevraagd te komen staan... Dit deel, werd niet ingevoegd, wanneer wij na het gebed, weer terug gingen, maar bleef er naast staan om mij te helpen, dit deel mocht met mij delen, wat zij allemaal van haar jaar voor mij hadden gedragen...

Waarom haalde De Here Jezus, niet direct alles weg, genas mij totaal voor honderd procent ? Vraagt u zich misschien af...

Dan had ik leeg in het leven gestaan, terug gekomen op aarde, met andere woorden was ik letterlijk een pas geboren baby geweest, die alles nog moest leren, lopen, praten, en het naar school gaan, alleen dan wel in een volwassen lichaam... Kort gezegd: Onmogelijk... Dit komt omdat er zoveel in mijn leven is gebeurd, dit was de beste weg om te gaan, aan de hand van De Here Jezus, een proces van genezing...

Tot het moment dat de Engelen opnieuw bij ons verschenen, het was tijd om terug te gaan... Moeilijk maar noodzakelijk... Zodat het genezingsproces in gang kon worden gezet, en er wachten nog een belangerijke taak voor mij op aarde...

Direct werden wij mee genomen, gedragen door zo veel liefde, onder luid applaus, gejuich, en zingende om De Here God, en Jezus Christus te loven en te prijzen, met een dankbaar hart vertrokken wij... Maar terug gekomen in het lichaam, terwijl ik mijn ogen opende... Hoorde wij alleen onze liefdevolle Moeder, juichen en De Here Prijzen, blij dat wij weer terug waren... Het voelde verder zo koud, hadden het gevoel alsof wij terecht kwamen in een koelkast, anders kunnen wij het niet om schrijven...

Zonder een moment van tijd, werd ons opgedragen, om in rijen te gaan staan, in ieder geval de delen die werden ingevoegd bij mij in de kern, mijn ziel... Huilende hebben wij ons in de armen van onze liefdevolle moeder gestort, zodat de delen die inderdaad naar binnen gingen, nog een moment afscheid van haar konden nemen... Waar zij gelukkig super goed en liefdevol op reageerde... Bedankt Mam...

Op dit moment bestaat de zwerm uit 25 delen, inclusief mij zelf...

Hebben goed leren samen te werken met elkaar, hoe wel dit ook met vallen en op staan is gegroeit, zijn nu een familie samen met Moeders, en steunen elkaar onderling waar wij kunnen, het is zelfs zo dat een aantal tieners al klaar zijn, en nu de kids helpen, wanneer zij het moeilijk hebben... Maar niet alleen verwerken is belangerijk maar het beleven, proeven van een "normaal" leven is belangerijk...

 

 

 

 

 

 

Op de tekening hier boven, staat de binnen wereld, zo als deze er nu uit ziet, iedereen woont nu in een huis, waar ik eerst alleen in woonden, waar ook de deur zich bevind naar de kern, de ziel, waar de andere delen in zijn gevoegd, verder is er een boom, waar een schommel aan hangt, en achter het huisje stroomt een rivier, maar de meeste van de tijd ver blijft een ieder voor het huis op het gras...

Verder is er nog een rozen tuin, achter het huisje, waar een ieder van de delen naar toe gaat, als niets mag worden gehoort of ervaren van de buiten wereld, en wanneer de deur naar de binnen wereld niet genoeg veiligheid bied, bijvoorbeeld bij een heftige herbeleving, of een moeilijk gesprek...

Bij die deur is ook een plekje gemaakt, waar onze beschermer, Menno, een van de 25 delen, bijna altijd te vinden is, dat word het tussen station genoemd, zodat hij alles kan over zien wat er in de binnen wereld, maar ook buiten gebeurd, dat ik bijvoorbeeld op dit mijn artikel aan het afronden ben...

Verder lezen ? Kan via de volgende link: Meervoudig deel 6 

Karin van der Straaten
Enschedekiektmee zegt daar een waar woord he door jouw verhaal te lezen, kan ik eht mijne ook beter aankijken..maar  wat een weg pf de hemel ligt er gelukkig  vlak naast
10-05-2018 09:46
10-05-2018 09:46 • 1 reactie • Reageer
Ingeborgenzwerm
Wat fijn dat je steun hebt aan mijn verhaal, zo kunnen wij elkaar tot steun zijn..❤️
12-05-2018 16:18
12-05-2018 16:18 • Reageer
Enschedekiektmee
Soms vraag je je af waarom je zoveel ellende moet meemaken, maar misschien, door het hier te plaatsen help je anderen , die nog niet zo ver zijn
28-01-2017 07:39
28-01-2017 07:39 • Reageer