Modeziekten en Nocebo’s – een ware vloek voor echte zieken!


Modeziekten, ofwel ziekten die opeens door diverse omstandigheden een bepaald deel van de bevolking treft, is bepaald geen nieuwe verschijning. Meestal worden deze modeziekten na verloop van tijd weer minder populair en verdwijnen in de annalen van de geschiedenis. Andere modeziekten gaan juist soms wel vele decennia mee.

Sinds met name de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw is er een enorme opleving geweest in modeziekten. De ene na de andere modeziekten diende zich aan. Sommige ziekten waarvan een sterk vermoede bestaan dat deze onterecht aangemerkt worden als ‘echte ziekten’ terwijl er vaak geen enkele fysieke oorzaak te ontdekken valt zijn: postnatale depressie, whiplash, bekkeninstabiliteit, prikkelbaredarmsyndroom, RSI, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, KISS-syndroom, ME/ CVS, posttraumatische dystrofie, ADHD, enzovoort.

Soms is er evenwel sprake van een daadwerkelijke ziekte, een goed voorbeeld daarvan is ME (Myalgische Encefalomyelitis), waarbij er wel sprake is van fysieke aanwijsbare oorzaken maar wordt een dergelijke ziekte zo populair dat zich veel meer mensen melden die claimen ME te hebben dan op basis van de fysiek aantoonbare problemen kunnen bestaan. Zo is er op dit moment sprake van een ware epidemische toename van met name jonge vrouwen, gemiddeld zo tussen de 16 en de 22 jaar, die claimen ME of ME- achtige klachten te hebben. Klachten die onverklaarbaar zijn en die mede daarom soms toegewezen worden aan bijvoorbeeld het HPV-vaccine of aan andere medicatie of externe factoren die alom aanwezig zouden zijn. Doorgaans is er echter geen enkele fysieke oorzaak aanwijsbaar en blijkt er tevens geen verband te bestaan met bijvoorbeeld een vaccinatie of iets dergelijks. Toch heeft het medische circuit, vaak afgedwongen door activistische ‘belangenverenigingen’, dit van een etiketje voorzien. In dit geval het etiketje CVS(/ ME) ofwel voluit ‘het chronischevermoeidheidssyndroom’.

LEES HIER HET VOLLEDIGE ARTIKEL (link opent in een nieuw venster - u blijft op Yoors)