Spirituele plaatsen in West-Europa


Kastelen, kloosters en kathedralen werden tijd de kerstening vaak gebouwd op wat voor velen reeds een heilige of magische plek was. Net zoals bij de feestdagen, werden reeds bestaande zaken hergebruikt om zo het volk makkelijker mee te nemen in het nieuwe geloof. Toch bestaan nog er nog plaatsen waar men de wortels van het oude geloof kan terug vinden.

De Brocken

In het Harzgebergte in Duitsland bestaat een plek die voor vele heksen nog steeds heilig is. In De Brocken werd traditioneel de overgang naar Beltaine gevierd, de zogenaamde Walpurgisnacht. Sinds eeuwen werden dan verdwaalde, onverloste zielen en natuurgeesten uit hun ketenen bevrijd. Het feit alleen al dat deze weer bij naam genoemd werden en dus niet vergeten waren sterkte hun energie en zorgde ervoor dat zij zich terug vrij konden voelen. De heksen kwamen hier samen om deze speciale avond te vieren met bloemenoffers en wijngeschenken. Nieuwe heksen werden dan ook vaak ingewijd, anderen hernieuwen hun geloften tegenover de Hecate, Anubis of Morrigan, allen goddelijke vertegenwoordigers van magie en hekserij.

De eerste schriftelijke vermelding van zulke heksensabbatten op de Brocken dateert al uit 1300. Helaas is de bedrijvigheid heden ten dage meer een commercieel gebeuren geworden, met nog weinig consideratie voor het verleden. Toch blijft de mistige berg iets mysterieus hebben. Hoe mooi zou het zijn mochten, net zoals vroeger, wijzen vrouwen en heksen hier elkaar terug ontmoeten.

Chartres

De huidige plaats Chartres heeft een lange traditie op gebied van godsverering. Reeds in voorchristelijke tijden werd op deze plaats een Moedergodin met kind vereerd. In Julius Caesars tijd was het een gewijde plek in het bos waar de druïden eens per jaar bij elkaar kwamen.

De kathedraal van Chartres is zonder twijfel een plaats van raadsels en mystiek. Hoewel de kathedraal ten tijde van de Vikingen meermaals werd verwoest of platgebrand, bouwde men haar telkens opnieuw. Het huidige bouwwerk is dan ook het zesde kerkgebouw dat op deze plek werd opgetrokken. Desalniettemin zijn ook nu nog stukken van de vroegere bouw bewaard gebleven, waaronder de koningsportaal aan de westkant, alsook de crypte. En hoewel de oudste bouw dateert uit de 8e eeuw, was haar grondplan toen al proportioneel gebaseerd op de gulden snede. In het koningsportaal staan beelden van de grondleggers van de wetenschap (Pythagoras, Euclides en Aristoteles) en allegorische figuren die de Vrije Kunsten voorstelden (muziek, astronomie, rekenkunde, meetkunde en dialectiek).

De vloer is belegd met een stenen labyrint dat pelgrims moesten volgen om zo de prachtige glas in lood ramen te bewonderen. Op de vloer vindt men een ronde bronzen pen en in een der ramen zit een witte cirkel. Op 21 juni om 12:00 precies - exact op de zomerzonnewende - schijnt de zon (als zij schijnt) door de cirkel precies op deze bronzen pen.

mythicalplaces
mythicalplaces
mythicalplaces
mythicalplaces

Stonehenge

Deze plaats heeft niet veel uitleg nodig om te weten dat magie en spiritualiteit hier ronddwalen. Deze kolossale stenen werden reeds een millennium voor een sprake was was druïden opgetrokken. Sommige onderzoeken vermoeden dat de steencirkel diende als sterrenwacht, gezien de exacte uitlijning van de stenen tijdens de opkomst en ondergang van zon en maan op de zonnewendes.

Archeologen vermoedden dan ook dat de later gekomen druïden de cirkel als tempel gebruikten. Tot enkele tientallen jaren terug kon men de site gewoon bezoeken zonder enige restrictie. Helaas is ook hier de commercialisatie op gang gekomen en moet je nu betalen om bij de stenen te geraken. Maar aangezien dit een heel open plek zouden er nog specifieke wandelroutes zijn die je gratis tot bij de stenen kunnen brengen.

Glastonbury

Ook de ruïnes van Glastonbury staan op heilige grond. Jozef van Arimathea zou destijds de Heilige Graal - de beker van Jezus’ laatste avondmaak - hiernaartoe hebben gebracht. Deze plaatst barst van de folklore rond de legenden van koning Arthur. In vroegere tijden werd Glastonbury omringd door mistige moerassen en water, waardoor het hogere gebied beschouwd werd als een eiland.

Volgens de overlevering zou dit dan ook de site geweest zijn van het mysterieuze Avalon, dé vormingsplek voor aanhangers van het oude geloof. Hier zou men nieuwe heksen onderrichten in de leer van de oude tradities. En hier zou ook koning Arthur naartoe zijn gebracht en begraven liggen samen met de heilige graal.

Er zijn hier veel spirituele plekken te vinden, allen verbonden door een oeroud pad dat ook door de magische heuvel Tor gaat.
mythicalplaces
mythicalplaces
mythicalplaces

Tara

In Ierland, niet ver van Dublin, ligt een bijzondere heuvel, genaamd Tara. In oude tijden, rond de 5e eeuw, was Ierland nog afgesloten van de wereld en heerste het oude geloof nog volop. De hoge koningen van Ierland hadden hun troon op de heuvel van Tara. Zo ook Cormax Mac Art, die naar verluid een deel van de heuvel aan zijn priesteres Tea schonk. Zij nodigde daarop elk jaar alle druïden, Kelten, magiërs, priesters en priesteressen en andere ingewijden uit om op Tara de jaarfeesten te vieren. Tea hield zoveel van de heuvel dat ze er na haar dood ook begraven wilde worden. Volgens de legende zou ze daar ook haar laatste rustplaats gevonden hebben.

Toch is Tara meer dan alleen een fysieke ingewijde plaats. Lang voor de Ieren het land bewoonden, zou het mythisch volk van Danu er geleefd hebben. De Tuatha De Danann - ook wel het Elfenvolk genoemd - beschouwden de heuvel als magisch centrum waarop zij hun koningen kroonden. Wanneer het volk van Danu echter een veldslag verloor tegen een bezetter werd het land in twee gedeeld. Hierop kreeg de menselijke bezetter het bovengrondse land en werd het ondergrondse land toegeschreven aan de Tuatha De Danann. Daar zouden zij nog steeds leven binnen de heuvels en in diepe grotten, als Elfen van weleer.

De verhalen rond de Tuatha Dé Danann waren voor J.R.R. Tolkien een inspiratie voor wezens als de valar en de elfen. De komst van de Tuatha Dé Danann naar Ierland is vooral terug te zien in de komst van de Noldor naar Midden-Aarde.

mythicalplaces
Deze laatste plaats spreekt mij persoonlijk sterk aan. Het was daarom ook de bedoeling om de voobije vakantie tijdens onze reis naar Ierland deze heuvel te bezoeken. Helaas stak de corona epidemie daar een stokje voor. Ik hoop dan ook volgend jaar alsnog de reis te kunnen maken en deze prachtige omgeving te kunnen verkennen.