Năm 2023 là con giáp nào


Cung Tốn thuộc hành Mộc mang ý nghĩa: Gió, cái quạt, tươi tốt, thuận chiều. Tính cách của người cung Tốn thường có sự ôn hòa, được mọi người xung quanh yêu mến vì rất biết cách đối nhân xử thế. Trong tình yêu, họ may mắn gặp được nhiều nhân duyên tốt, biết tôn trọng người yêu, bạn đời. Tuy nhiên, điểm yếu của người cung Tốn là dễ xúc động và tính khí thất thường. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng thuận hòa, cùng đồng tâm, chung sức trong làm ăn kinh doanh. Cưới trưởng nữ càng được lợi, công danh tấn phát. Mưu cầu sự nghiệp dễ thành, tuy nhiên phải chịu phục tùng, không thích hợp làm người chỉ đạo.
Đọc thêm thông tin tại: https://phongthuyso.vn/sinh-nam-2023-la-nam-con-giap-nao.html