Een sprookjeskolder (30)


Een sprookjeskolder (29)

Wat hieraan vooraf ging


De Hoedenmaker stootte de Maartse Haas aan: ‘Hij weet niet wat een onjaardag is.’
De kolder begon zich weer een beetje op te winden. ‘Gaan jullie het nog vertellen of niet?’

Hoedenmaker: ‘Statistisch blijkt, elk heeft een jaardag.’
Maartse Haas: ‘Dat is dus een jaardag ieder jaar.’
Hoedenmaker: ‘Ja, maar er zijn driehonderd vierenzestig onjaardagen.’
Maartse Haas: ‘Dus daarom zijn we bezig het te vieren!’ 

De tropenkolder dacht even na en kwam tot de conclusie: ‘Dan is het vandaag mijn onjaardag ook!’

‘Oja?’ zei de Hoedenmaker. ‘Wat is de wereld toch klein!’

‘In dat geval,’ begon de Maartse Haas en zong:

‘Beste wensen met je onjaardag.’

‘Voor mij?’

‘Voor jou!’

‘Beste wensen met je onjaardag.’

‘Aan mij?’

‘Aan jou.’

‘Je blaast de kaars maar uit, mijn kolder
en heus het geluk komt gauw
Beste wensen met je onjaardag voor jou!’
De 140 yw juni 2017

De tropische koldermaand