Natuurfotografie is soms afzien voor de fotograaf.

Natuurfotografie is soms afzien voor de fotograaf.

Het lijkt zo eenvoudig. Gewoon even een bos of weiland in stappen en een paar foto's maken van alles wat er om je heen vliegt. Doch dat beeld klopt niet. De werkelijkheid ligt helaas anders. Heel anders kan je eigenlijk wel zeggen. Er zijn enkele belangrijke zaken waar een natuurfotograaf rekening mee moet houden. Zaken die mede bepalend zijn voor een geslaagde fotoreportage, zeker als die fotoreportage bedoeld is om insecten, zoals vlinders, te fotograferen. Want om interessante objecten te vinden dient men een goede kennis van de natuur te hebben en zelf gekleed gaan als onderdeel van die natuur. Want onderschat het niet. Veel insecten kunnen heel goed kijken en ervaren een aankomend gevaar al op flinke afstand. Vandaar onderstaand wat wenken voor aankomende natuurfotografen.

Indien men er op uit trekt spreekt het vanzelf om de gedachten te laten gaan over het gebied, c. q. terrein, dat men wil bezoeken. Kijk naar de soort begroeiing aan bomen, heesters, grassen en vooral bloemen. Sommige bloemen trekken vrijwel geen insecten aan, zoals onder andere het madeliefje op de foto rechts alsmede die leuke gele boterbloemen. Natuurlijk zullen er wel eens vlinders of aardhommels op afkomen, maar ze zijn als voedselbron voor insecten minder interessant. Maar vooral de bloemen van: bramen, wilde viooltjes, rode klaverbloemen, paardenhoefklaver, wilde salvia en de vaak langs sloten en plassen staande kattenstaarten, smeerwortel en prinsessenkruid zijn daarentegen echte insectenbloemen.


Probeer in het voorjaar vooral plaatsen te vinden waar geurende wilde bloemen tussen het nog vaak hoge dunne gras staan. Laat weilanden met het bekende fraaie groene Engelse gras dat de boeren zaaien links liggen. Daar zal men vrijwel geen insect aantreffen. Zoek vooral in en rond overgangsgebieden van bijvoorbeeld duinen en akkerland, als ook in bloemrijke grasbermen langs wegen, en fietspaden, open plekken in bossen, bosranden, langs vennen en plassen en natuurlijk op heide gebieden. Probeer altijd de biotoop te vinden die een bepaald insect prefereert. Want veel insecten leven nu eenmaal in en onder specifieke omstandigheden.


Een goed voorbeeld van een typische vlinder biotoop geeft de bovenstaande foto weer. Het is een opname van een hoge flink begroeide slootkant van een smalle sloot gelegen langs een wilgenbosje. De wal en de overige omgeving tussen de grote oude bomen was bezaaid met dood hout, flinke rotsblokken en keien, alsmede zeer dicht begroeid met vooral; brandnetels, laagblijvende wilde bramen, kleefkruid en gras. Het terrein kende een zogenaamde half schaduw situatie. De slootoevers kenden hoog opgaande biezen en riet. Juist dit soort landschap is doorgaans de ideale biotoop voor alle mogelijke soorten dag en nachtvlinders. Herkent u het vlindertje reeds dat ik zelf van ruim vijf meter afstand plotseling ontdekte en vervolgens rap, voordat het wegvloog, heb gefotografeerd?


Ook in dicht begroeid hoog gras zijn doorgaans allerlei insecten waar te nemen. Torren, kevers, verschillende soorten vliegen, en natuurlijk spinnen en vlinders. Sommige soorten vlinders, zoals de kleine zilverstreep op de rechter foto zitten overdag verstopt tussen het gras. Maar het zijn niet alleen nachtvlinders die je daar vaak kunt aantreffen. Bij minder zonnig weer treft men tussen het gras ook heel vaak verschillende soorten dagvlinders aan. Vooral vlinders uit de soortgroepen zandoogjes, en kleine pages.


Tenslotte een paar woorden over de uitrusting van de natuurfotograaf. Draag bij voorkeur groene kleding. De in dumpshops aangeboden voormalige militaire kleding is hiervoor een goede keuze. Draag eveneens stevige waterdichte schoenen of leren laarzen. Zelf gebruik ik meestal gewone bruine leren militaire laarzen. Zorg voor een stevige gladde stok van circa twee meter lengte. Die heeft u nodig om aan brandnetelstruiken en kleefkruid te schudden om de daaronder verschuilende nachtvlinders op te jagen uit hun dekking. Maar spaar tijdens die werkzaamheden altijd de natuur. Alleen schudden aan de planten en ze ''NIET KAPOT'' slaan... Laat nooit sporen van uw aanwezigheid achter in de vaak zo kwetsbare natuur.

Ik krijg soms de vraag wat voor camera ik gebruik tijdens mijn foto sessies. Welnu: meestal gebruik ik meerdere camera's. Ik ga geen merken promoten, doch om vlinders, en met name de schichtige nachtvlinders overdag te fotograferen, heb je een zelf instellende, zeer snelle camera met een goed werkende, krachtige zoomlens nodig. Helaas zijn deze camera's nogal kostbaar. Maar veel alternatieven zijn er niet. Je hebt doorgaans geen tijd om zelf de camera in te stellen want dan is de vlinder - letterlijk - reeds gevlogen. Alleen op afstand maak ik gebruik van camera's met verwisselbare lenzen. Meestal gebruik ik zelf geen statief.Promote: support and profit

Support Leo 1 with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More28 comments