Dag 22-23 : dagen zonder vlees : lente vraagt om veel groenten !