Het heeft een belangrijk voordeel


Een nieuwe aflevering van het #vervolgverhaal van Dewaputra en Hans van Gemert. 

Lees hiervoor:

Polleman, doe eens wat,' roept de commissaris die inmiddels ook dezelfde nattigheid begint te voelen.

'Zeker commissaris, heel graag natuurlijk, maar u ziet dat ik al aan het roeien ben,' inderdaad heeft Polleman zojuist de roeispanen weer ter hand genomen, 'en helaas beheers ik de kunst nog niet om twee van die werkjes tegelijk te doen.'

'Maar hoe moet dat dan nu verder?'

'Dat is niet zo moeilijk. U schept met uw handen steeds zoveel mogelijk water en dan kiepert u dat overboord. Liefst heel snel, zodat we niet zinken.'

Zeker, dat klinkt best logisch natuurlijk, maar dat water scheppen spreekt de commissaris niet zo aan. Maar hij begrijpt: er zit niet veel anders op.

Ondertussen roeit Polleman uit alle macht. Die nattigheid binnenboord heeft natuurlijk ook een belangrijk voordeel. Een goed agent weet van een tegenslag gebruik te maken.


(c) 2020 Hans van Gemert

Deze aflevering van het vervolg#verhaal past in de 140-woorden-uitdaging van februari 2020:

Lees verder:

Bij Polleman en de commissaris