Oud en verlaten


#Yoors oud en verlaten Hoe grijs startte deze dag vandaag. Ik las een artikel in de krant over een vrouw die oud geworden, na veel persoonlijk lijden de kracht had om te zeggen dat het genoeg was geweest. Een ander artikel over een vrouw die al zoveel pijn had moeten verwerken vanwege de gewelddadige dood van haar dochter en nu zelf was gestorven.

en woorden vloeiden...

Oud en verlaten                           


Oud en verlaten


Oud en verlaten liggen de straten,

Door de tranende ramen vervagen

Het licht en het zicht, het kil verdagen

Van kleur en pracht, het fluisterend praten


Draagt de tik van regen de nacht weer in,

De schaduw ligt verwaterd in plassen,

Jassen passen het nat, het druipt hierin

Van grijze tinten, rijzende sassen


Open de sluizen, een dam breekt uiteen

In droefheid, vloeit als stroom van angst of pijn,

Er zijn geen eilanden meer, geen drijfsteen


Kan het lijden nog dragen, kan het zijn

Dat de laatste druppel loopt naar waarheen

Verlossing ligt en rust in wit satijn?


©Rudi J.P. Lejaeghere

13/02/2020


Jeff Watkins

Yoors