Ollekebolleke


 
 

OLLEKEBOLLEKE
 

Een 'ollekebolleke' is een achtregelig gedicht met een strak ritme welke in de Verenigde Staten is ontstaan en in 1974 door Drs. P. in Nederland is geïntroduceerd (en enigszins is aangepast). Hij noemde de dichtvorm naar het gelijknamige kinderversje, omdat het metrum van beide overeenkomt.

Onder aan de pagina kun je lezen hoe een ollekebolleke is opgebouwd en aan welke regels het moet voldoen.

 
 
 

GOD
 

Toon me de ware God!
Niet het geschreven woord
Waarheid verdoezelend:
Select gelijk.

God is echt overal
Allesomvattendheid
Zichtbaar en onzichtbaar
Dat is een feit

*

 
 

GODSDIENSTSTRIJD

 

Eeuwige godsdienststrijd
Moslims en Christenen
Allah-God is met hen
Tot in den dood

Baarden die haatpreken
Allesvernietigend
Jongeren blaas je op
Allah is groot

*

 
 

ERDOGAN
 

Erdogan wenst het niet
dat hij beledigd wordt
dus neemt hij maatregels:
straf in de nor!

Meningen mogen slechts
staatshoofdverheerlijkend
anderszins niet gewenst
dat zit niet snor!

*

 
 

SEPTEMBER
(in de gordel van smaragd)
 
 

Soms is het best genoeg!

Elke dag zonneschijn,

Puffend in korte broek

Telkens een feit….

Evenwel klaag ik niet -

Moslimgemeenschappen

(boeiende gastheren!)

echt niet ten spijt.

*

5
 

ORKAAN
 

Opgepast! Opgepast!

Wind waait verwoestend hard

met een kracht nooit gedacht

niets blijft er staan.

Bomen ontwortelen

dakpannen vliegen rond.

Allesvernietigend

dezeorkaan.

*

2
 

KERNACHTIG
 

Wat een geschreeuw daar zeg!
Geelhaar en varkenskop
dreigen en schelden er
lustig op los.

Vuur en vernietiging
van elkaars grondgebied
waterstofbommentaal:
jullie de klos!

*

4
 

OLLEKEBOLLEKE - VERSVORM EN REGELS


Een 'ollekebolleke' is een achtregelig gedicht met een strak ritme welke in de Verenigde Staten is ontstaan en in 1974 door Drs. P. in Nederland is geïntroduceerd (en enigszins is aangepast). Hij noemde de dichtvorm naar het gelijknamige kinderversje, omdat het metrum van beide overeenkomt.

Een ollekebolleke dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • Het is een puntdicht (hier wijk ik soms nog wel eens van af met een serieuze ollekebolleke).
  • Het bestaat uit twee strofen van elk vier versregels.
  • Het metrum is de dactylus: drie lettergrepen, waarvan de eerste beklemtoond is (heffing) en de volgende twee onbeklemtoond (daling). Elke regel kent twee dactyli, behalve de regels 4 en 8, waarin de laatste twee onbeklemtoonde lettergrepen wegvallen. In de laatste twee regels van elke strofe mogen de dactyli, naar gelang dat de inhoud ten goede komt, vrijelijk over de versregel verdeeld worden.

Schematisch:

Olleke - bolleke

Olleke - bolleke

Olleke - bolleke

Olleke - bol

Olleke - bolleke

Ollekebolleke

Olleke - bolleke

Olleke - bol

  • Regel 1 is een motto, uitroep of verzuchting.
  • Regel 2 duidt het onderwerp aan.
  • Regel 6 bestaat uit één zeslettergrepig woord met de hoofdklemtoon op de vierde lettergreep.

('levensverzekering' kan dus niet; 'melkboerenhondenhaar' wel.)

  • Regel 8 rijmt op regel 4 (volrijm).
  • Enjambementen komen alleen voor tussen de regels 3 en 4, en tussen de regels van de tweede strofe.
  • In de regels 3, 4, 7 en 8 is een vrijere regelval toegestaan als daar esthetische of inhoudelijke redenen voor zijn

bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ollekebolleke_(dichtvorm)

 

 
 

© Dewaputra