Opvallende dagvlinders van Zuid-Frankrijk 1.


Frankrijk kent een rijk bestand aan zowel dag als nachtvlinders. Sommige soorten vliegen ook in de Benelux landen, andere soorten beperken hun leefgebied tot zuid en midden Europa. Onderstaande fotoreportage geeft een klein overzicht van wat we doorgaans in onze zuid Franse tuin en rond de woning aan dagvlinders in de voorjaar en zomermaanden kunnen aantreffen. Geniet op uw gemak maar even mee met hetgeen de natuur in het Occitaanse deel van Frankrijk aan vlinders te bieden heeft.

De vlinder op de bovenstaande foto is de Koningspage. ( Iphiclides podalirius ) Een schitterende grote page die in het zuiden en zuidoosten van Frankrijk veel voorkomt. De Franse ondersoort feisthemali die eveneens in Spanje voorkomt heeft iets meer wit in de vleugels en duidelijker blauwe vlekken op de achtervleugels, dan de overige soorten uit Italie en Griekenland. Deze vlinder heeft een voorkeur voor de nectar uit lavendelbloemen, al zijn ze soms ook soms talrijk op vlinderstruiken zoals de foto laat zien, die  genomen is  in onze eigen tuin.

Nogmaals een foto van de Koningspage. Ook deze zit op een vlinderstruik in onze zuid Franse tuin. We hebben overigens een deel van het zwembad afgeschermd met twee meter hoge vlinderstruiken waar het in de zomer een komen en gaan van insecten is.

Een andere opvallende gast in de tuin is de Kleine Parelmoervlinder ( Issoria Lathonia ) Deze vlinders zijn vooral in de ochtenduren in de tuin waar te nemen. 's Middags zijn het de grotere soortgenoten die zich vooral rond het zwembad op de vlinderstruiken laten zien.

Sommige vlinders zijn erg schuw en laten zich maar moeilijk benaderen door een fotograaf. Andere soorten, zoals de schitterende grote parelmoervlinder met de officiele naam ( Clossiana titania ) komt alleen in Zuid-Frankrijk, ( met name in de Cevennen ) de Alpen en de Baltische landen in Europa voor. Zijn areaal strekt zich verder uit tot ver in Azie. Het grappige is dat deze soort zich tot op een afstand van nog geen twee meter laat benaderen. Ze zijn dol op de nectar van de vlinderstruiken en komen soms met velen tegelijk op de sterk geurende bloemen van deze heester af.

De vlinder die absoluut in het rijtje van meest interessante zuid Europese vlinders thuishoort is de Jasius vlinder. ( Charaxes jasius ) Dit is voor mij - met stip - de mooiste grote  aurelia vlinder van Europa. Eigenlijk komt deze soort uit Afrika, doch een paar honderd jaar geleden hebben ze zich aan de kusten van Italie, Griekenland, Spanje en Zuid-Frankrijk genesteld. De vlinder wordt aangetrokken door het sap van bomen, vruchten en kadavers, Soms laten ze zich verleiden door aas en zelfs door uitwerpselen van grote hoefdieren. Ze voeden zich zelden met nectar! Vooral tegen de avond kleuren  vlinders die dan nog vliegen werkelijk schitterend in de zon.

De violette vuurvlinder ( Heodes alciphron ) is ook zo'n vlindersoort die je in de Lage Landen niet zomaar tegenkomt. In Nederland zijn het soms dwaalgasten. In Frankrijk daarentegen zie je ze vooral in de Alpendepartementen. Doch ook in ons zuidelijke Occitaanse deel van het land zijn ze soms veelvuldig waar te nemen.

Dat zelfde geldt voor de bovenstaande vlinder met de naam Morgenrood. ( Heodes virgaureae ) Net als de violette vuurvlinder behoort ze tot de zogenaamde kleine pages. De vlinder op de foto is een vrouwtje. Die zijn meer geel gekleurd en hebben witte stippen op de vleugels. De mannetjes zijn prachtig egaal rood met een donkere band rond de vleugels. Een vlinder die zich niet gemakkelijk laat benaderen om een foto te maken.

Een der meest voorkomende grote pages  in het zuiden van Europa is de Koninginnepage. ( Papilio machaon ) Deze vlinders zijn dol op de nectar van de vlinderstruiken, maar zijn ook vaak te zien op bloeiende klaverplanten. Deze grote pages komen de laatste dertig jaar gelukkig ook steeds meer in de Benelux landen voor. Omdat ze zo snel vliegen en nogal ruw op gewassen, bloemen en planten neerdalen, komt het niet vaak voor dat je een volledig onbeschadigd exemplaar voor de camera lens te zien krijgt. In dit geval had ik geluk met het maken van de foto.

Het groot geaderde witje ( Aporia crataegi ) kwam in vroeger jaren ook veelvuldig in Nederland voor. Maar helaas is ze al jaren, vermoedelijk als gevolg van de intensieve landbouw,  uit de Nederlandse natuur verdwenen. In de rest van Europa zijn ze gelukkig nog op veel plaatsen aan te treffen, vooral op schrale grond en op onbewerkt terrein met veel wilde bloemen.


De laatste vlinder in deze serie is Eschers blauwtje ( Agrodiaetus escheri ) Een veelvuldig in de Cevennen op bloemrijke heuvels voorkomend blauwtje. Lijkt sterk op het Icarus blauwtje maar is aanmerkelijk groter van afmetingen. Vrouwtjes zijn doorgaan voornamelijk bruin met rode stippen op de vleugels zoals dat bij veel vrouwelijke blauwtjes het geval is.


Comment and receive 100 YP 100
The risks involved in opting for a cheap term paper service
You might have come across advertisements about cheap term papers and research papers. Unfortunately, as most students live on a budget, they get tempted by the offer. But you must not, ideally, go in for a cheap writing service. Academic documents, especially term papers, are of high importance, and hence, cheap essay writing service  cannot afford to take a chance with them. There are various risks involved in choosing writing services that offer cheap academic papers. Being aware of those risks would help you in making a better choice. The importance of choosing a good term paper writing service There are numerous term paper services offering various kinds of assistance with all parts of term paper documents. You will come across many websites claiming to be the best in the industry and the cheapest at the same time. But be advised that, at least when it comes to academic writing, ‘the cheapest’ can never be ‘the best. You can logically ascertain that no expert writer would offer his, or her, services cheap. So, those who offer cheap term papers must be compromising on a lot of vital factors. Listed below are a few things which essay writer might be forced to make do with if you choose a cheap writing service. • Poor language: Skillful use of words and flawless language is very important for the purpose of preparing a term paper. Spelling mistakes, grammatical errors, and poorly framed sentences can ruin your paper. • Poor presentation: The success of a term paper depends largely on the effective presentation methods. The way the points are organized, the way the best ones are highlighted and the less prominent ones supported by better ones matter a lot in a term paper. • Plagiarized content: Good writers are, undoubtedly, very expensive. And if you are offered a cheap term paper, it is apparent that someone has been paid a very low fee for that; and, more than often, someone who writes for a low fee won’t be a very good writer. So, they will not be able to put together original information and would resort to copying and pasting materials from other articles. And the one who gets accused of plagiarism would be essay writer cheap, as it is your paper. • Missed deadline: Someone who takes a low fee for their work will be managing multiple tasks to make their living. There are more chances of your writer missing the deadline of your project if he is multi-tasking. Cheap research papers or papers might sound appealing but it is usually more trouble than help. If you are short of funds, it would be a better idea to find a credible firm and ask them for a good price for the service you wish to avail of, than to go in for cheap writers. We also offer help with term paper topics in all subjects ranging from arts to economics paper topics, research papers, essay and process paper ideas, and so on. We also offer custom term papers, prepared by highly experienced and qualified professional writers. We also offer a 100% plagiarism-free guarantee on all the work that goes out of our firm. Needless to say we do not have a ‘cheap term paper’ to offer. But we will be glad to work out a price that suits essay writer free for the assistance you need.
Comment and receive 25 YP 25
Goth Homme
Goth Homme - Done in pencil, pen & water colour. #art #photoart53 comments