#overheid 
#gemeente
#RIVM
#noodmaatregel

In het artikel https://yoo.rs/31fb3dd78ee685711857ec1c44f89380/quickpost/overheid-rivm-weet-altijd-het-antwoord-maar-maakt-mensen-blij-met-het-verkeerde-antwoord-1588881828.html?Ysid=94709 werd reeds aangegeven dat het RIVM ook maar wat zegt als het gaat om het beantwoorden van vragen van ondernemers en burgers.Blijkbaar hebben de lokale overheden er iets op gevonden om de onduidelijkheden in de beantwoording van de vragen van het RIVM op te lossen.

Je zou maar burgemeester zijn in een gemeente waar je dagelijks bestookt wordt met de verschillende visies van het RIVM op dezelfde onderwerpen Onderwerpen die vaak bestempeld worden als "grijs gebied". Dan is een logische stap dat je daar als burgemeester iets op gaat bedenken. Een mogelijkheid die de burgemeesters hebben zijn de noodvoorschriften. In de praktijk blijkt echter dat de noodvoorschriften soms zodanig slecht geformuleerd zijn dat het voor de politie moeilijk is om de goedbedoelde voorschriften te handhaven. Vrijwel elke week is er wel ergens in Nederland waar een burgemeester een tijdelijke noodmaatregel van kracht laat worden om een noodsituatie te voorkomen of te bestrijden. Daardoor zijn er jaarlijks honderden politieagenten betrokken bij de handhaving van noodbevelen en noodverordeningen.

De burgemeesters beroepen zich daarbij op artikel 176 van de Gemeentewet. In artikel 176 van de Gemeentewet staat "wanneer een omstandigheid als bedoeld in artikel 175, eerste lid, zich voordoet, kan de burgemeester algemeen verbindende voorschriften geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn. Daarbij kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken. Hij maakt deze voorschriften bekend op een door hem te bepalen wijze.
De burgemeester brengt de voorschriften zo spoedig mogelijk ter kennis van de raad, van de commissaris van de Koning en van het hoofd van het arrondissementsparket".

De Gemeentewet geeft de burgemeesters de bevoegdheid om voorschriften op te stellen als er buitengewone omstandigheden zijn. Alleen dan mag de burgemeester gebruik maken van deze bevoegdheid.

Daarbij wordt verstaan onder de kwalificatie van buitengewone omstandigheden:

  1. de bedreiging van een vitaal belang.
  2. de ontoereikendheid van normale bevoegdheden.

Op dit moment zijn er in Nederland over actieve burgemeesters die menen om in Coronatijd voorschriften op te moeten stellen omdat het RIVM en de tweede kamer en de ministers het ook niet weten. Daarbij is het opvallend dat de gemeentegrens bepalend is en de ene buur iets mag wat de andere buur een boete voor krijgt. Dat is vreemd en zouden we eigenlijk anders moeten organiseren.

Ook bijzondere waarnemingen in Coronatijd gesignaleerd, laat ze dan gerust hieronder achter.


 
Comment and receive 50 YP 50
Black and
I thought I'd try something else. During a winter walk I took pictures of some of which I shot right in mono (black and white) this has one disadvantage. You can't put them back in color. On the screen of my camera it looked pretty good. At home on the iPad I was even happy, okay there were also some I thought.... mwah 🥴 Here an overview of the black and white photos All made at the VlaardingSevaart. #blackwhite #photography #winter #zwartWitphotography
Comment and receive 26 YP 26
Beware: Garlic from China!
#knoflook An alarming report came by this week about how garlic is treated and grown in China. I also use a lot of garlic myself because it is so good for your health. Unfortunately, I still have to buy them at the supermarket. I think everyone should read this post and know what you're buying with the cheap garlic from China. Judge for yourself: Below the translated message from English into Dutch.The photo above is of Carla Glory of dedansendeboom.nl and his organic garlic that we will plant in the district garden greenalphen.com the coming year.Your garlic is imported from China, made with bleach and chemicalsGarlic, one of the healthiest and most popular foods on the planet. There is no denial of the wonderful health benefits that garlic has, it is a traditional remedy for high blood pressure, high cholesterol and even colds.But there's something about garlic that you probably do not know, more than 80% of the garlic sold worldwide comes from China. Last year, the US alone imported £138 million. Although most consumers assume that their garlic was grown in California, the “garlic capital of the world”, it was actually shipped from China. Even “organic” garlic is often imported from China, where organic certification can not be trusted.Chinese garlic is bleached. According to Henry Bell of the Australian Garlic Industry Association, garlic from China is sprayed with chemicals to stop germination, white garlic, and to kill insects and plant material. He also reports that garlic is grown in untreated sewage, “Bell also questions some growth practices in China.“I'm sure some garlic growers there use raw human waste water to fertilize their crops, and I don't believe Australian quarantine regulations are strict enough when it comes to testing bacteria on imported products,” he says. “I also challenge the effectiveness of the Chinese methyl bromidegassing processes.”Chinese garlic is heavily sprayed with methyl bromide to remove any insects. Methylbromide is a highly toxic chemical. Exposure to high concentrations can cause damage to the respiratory and central nervous system, even death. According to the UN, it is 60 times more harmful than chlorine and is the basis of CFCS.Garlic from China is also sprayed with lead, sulfates and other unsafe compounds.So the next time you are in the supermarket, you may want to think about this article. Fortunately, Chinese garlic is easy to see.Californian garlic has some roots on the bottom and is heavier than imported garlic.