Plagen en pesten uitgelegd Z

Plagen en pesten uitgelegd

Het verschil tussen plagen en pesten

Ik wil jullie in de komende posts graag meenemen in een aantal lessen over plagen en pesten en welke impact dit kan hebben op kinderen en ook volwassenen. Geregeld wordt pesten nog niet goed herkend of te laat. Signalen worden niet altijd direct opgevangen. Pesten begint ook doorgaans vanuit plagerijen en worden dan steeds groter en groter totdat het escaleert. Als het dan escaleert, kan het dusdanig erg zijn, dat gevolgen niet te overzien zijn.

Je kan makkelijker zeggen dat plagen over het algemeen gebeurt met een goede intentie. Het is niet bedoeld om een ander te beschadigen of buiten te sluiten. Het is juist eerder bedoeld als teken van genegenheid en acceptatie: 'jij hoort bij ons'. Bij plagen is het zo dat dit over en weer gebeurt. Plagen is bedoeld als een grapje waar over het algemeen om gelachen kan worden. Bij pesten staat niet zozeer de handeling zelf centraal, maar meer de bedoeling ervan. De meest bekende vormen van pesten zijn onder andere:

• Fysiek: schoppen, duwen, knijpen of slaan.

• Verbaal: schelden, beledigen, dreigen of belachelijk maken.

• Materieel: het stukmaken van eigendommen, ze kwijtmaken of opeisen.

Definities van plagen en pesten nader bekeken

Definitie van plagen

  1. Definitie van plagen volgens Van Dale: 1) ‘Voor de grap proberen kwaad te maken: je moet je zusje niet zo plagen. 2) Lastigvallen, hinderen: we werden geplaagd door tegenslag.’
  2. Definitie van plagen volgens Wikipedia: 'Plagen is het op speelse wijze prikkelen van een ander door middel van verbale en fysieke grapjes. Ook kan het plagen wederzijds zijn, en kan men ook een dier plagen. Verder kan plagen ook in een seksuele context voorkomen.'
  3. Wanneer men aan mij zou vragen wat de definitie van plagen is, dan zou ik antwoorden: 'Plagen is niet persoonsgericht bedoeld, het dient puur voor plezier'.


Definitie van pesten

  1. Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. Het is een groepsproces waarbij pesters, gepesten, omstanders of meelopers, volwassen beroepskracht (leraar, sportleraar) en ouders betrokken kunnen zijn. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld. Het is steeds hetzelfde kind dat wint en hetzelfde kind dat verliest. Anderen kijken tegen het sterkere kind op. De pester heeft geen positieve bedoelingen; wil pijn doen, vernielen of kwetsen. Het gepeste kind voelt zich eenzaam en verdrietig en is onzeker en bang.
  2. Pesten is het gedrag waarbij iemand herhaald en gedurende langere tijd door anderen bejegend wordt op manieren die leiden tot fysieke verwonding en/of psychisch lijden. [1] Dit kan variëren van woordgrapjes tot structureel geweld en afpersing. In extreme gevallen kan het leiden tot zelfdoding van het slachtoffer.
  3. Pesten raakt je op je ziel, aan de buitenkant zie je niet wat het iemand doet, maar van binnen is het des te voelbaarder’.


Wie zou deze post volgens jou ook moeten lezen? Deel gerust! 

Lees meer over plagen en pesten:

Share
DM

25 comments