De ‘alternatieve geneeskunde’ dient direct verboden te worden!

De ‘alternatieve geneeskunde’ dient direct verboden te worden!


settings
  • Instellingen
  • Positie

    Automatische scrolling

Het zal u gezien de aandacht in de media niet ontgaan zijn dat er zeer recent drie personen zijn overleden die zich ‘onder behandeling’ hadden gesteld van een ‘alternatieve kankerkliniek’ in het Duitse plaatsje Bracht. Of de personen overleden zijn aan de gevolgen van de aldaar toegepaste kwak ‘behandeling’ staat weliswaar nog niet volledig vast maar het is buitengewoon waarschijnlijk gezien de drie doden exact dezelfde ‘behandeling’ kregen.

Het zijn bepaald niet de eerste doden die gevallen zijn dankzij hetgeen men volstrekt onterecht ‘de alternatieve geneeskunde’ noemt. Vele gingen hen helaas al voor. En het valt te vrezen dat het ook niet de laatste zullen zijn.

U kent Psocial.nl inmiddels als een website die zich met hand en tand verzet tegen alles dat onder de noemer ‘alternatief’ geschaard wordt. Niet in de laatste plaats omdat hetgeen men ‘alternatief’ noemt synoniem is met niets minder en anders dan pure kwakzalverij. Ofwel niet-wetenschappelijk en niet-empirisch bewezen werkzame en op pseudowetenschappelijke en pseudologica gebaseerde doorgaans uit de duim gezogen ‘middeltjes’, ‘medicatie’, ‘diagnostiseringen’, ‘behandelmethoden’ en alles dat daarmee samenhangt en geassocieerd wil of moet worden.


LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL HIER(link opent in een nieuw venster - u blijft op Yoors)
 


Beoordeel

Reviews en Reacties:

4.1 / 5 (8 reviews)
expand_more
Verberg reacties
Kijk maar eens op mijn Facebook bij Cocky Schipper . Heb een jaar lang de juiste wietolie gebruikt suikerwaarden in een jaar tijd van 61 naar 43 gezakt en nog meer waardes gedaald
| 22:01 |
Ah ja, spuit elf heeft weer een allround gekkie gevonden die zijn idiotie ondersteund... Gaaaaaaaaaap!
| 11:23 |
Serieus Arie? Je gaat nu werkelijk aankomen met de meest idiote samenzweringstheorieën? Doe mij een plezier man! Je zet jezelf compleet voor gek. Sorry maar je bent op geen enkele wijze een serieus te nemen gesprekspartner. Verwacht je echt dat ik iedere absurditeit, iedere belachelijke samenzweringstheorie en iedere idiotie van nog idiotere bronnen die je op boert omstandig ga weerleggen?
| 16:03 |
Men scrolt maar even naar beneden waar ik al op deze flauwekul gereageerd heb.
| 17:19 |
Ah daar hebben we spuit elf weer. Je hebt weer iets gevonden wat in je straatje lijkt te passen?

Om te beginnen is infonu.nl een prutser website die nogal op de hand van de kwakzalverij is. Daarnaast geeft men een aan het absurde en doelbewust kwaadaardige uitleg van de gegevens die de basis vormen voor het rapport. Daarbij heeft u overduidelijk weinig kaas gegeten van de medische wetenschap in z'n geheel en kwakzalverij in het bijzonder. Nu kan ik de stelling onder de link natuurlijk omstandig gaan weerleggen maar dat is gelukkig al voor mij gedaan op 'Klopt Dat Wel?':

kloptdatwel.nl/2013/10/28/natuurgeneeskundigen-medische-wetenschap-blijkt-kwakzalverij/

Wat overigens interessant is om te weten is dat men alle mogelijke behandelingen (dus niet perse medicatie) bij bepaalde aandoeningen en/ of klachten heeft genoteerd, waaronder ook 'alternatieve behandelingen', en daarbij heeft genoteerd of voor desbetreffende aandoening een behandeling effectief is en of er objectief gecontroleerd bewijs is voor de effectiviteit voor desbetreffende behandeling. De 'alternatieve behandelingen' waren per definitie niet effectief en werden ook nergens en nooit onderbouwd met objectief controleerbaar bewijs. De conclusie, en ik ben blij dat u dat kennelijk onderschrijft, is dus in ieder geval dat 'alternatieve behandelingen' (lees: kwakzalverij) nooit effectief zijn en er geen enkel objectief bewijs voorhanden is voor de effectiviteit.

Verder is het een rapport dat alle beschikbare behandelopties weergeeft en de doelmatigheid ervan. Hoe vaak een bepaalde behandeling of medicament, regulier en 'alternatief', daadwerkelijk voorgeschreven wordt staat niet vermeld. Hoe moet je het rapport lezen is natuurlijk de juiste vraag en dat wil ik graag verduidelijken met een niet-medisch voorbeeldje. Een metafoor zo u wilt.

Deuk in de carrosserie van uw auto - wat is een effectieve behandeling daarvan:

Poetsen = niet effectief (deuk gaat niet weg en stopt roesten niet)
Overspuiten = niet effectief ( deuk gaat niet weg en stopt roesten niet door aanwezige roest)
Ontroesten & overspuiten = relatief effectief (roest verwijderd, metaal beschermd met laklaag)
Uitdeuken = waarschijnlijk effectief ( deuk is weg maar zonder overspuiten wel roest)
Uitdeuken & overspuiten = effectief (deuk is weg en roesten wordt verhinderd)
Uitdeuken, ontroesten, overspuiten & poetsen = zeer effectief (deuk weg, lak herstelt, roesten verhinderd, laklaag beschermd met poetsmiddel, carrosserie is weer als nieuw)

We hebben dus 6 behandelmethodes met 3 bekende 'medicamenten' (poetsen, overspuiten, ontroesten). Je kunt op basis van bovenstaande behandelmethodes en 'medicamenten' stellen dat 50% van de behandelingen niet of slechts een beetje effectief is. Immers, zonder het ene heeft het andere niet zoveel zin en is het probleem niet opgelost. 20% is relatief effectief. 10% is waarschijnlijk effectief. 10% is effectief. En nog eens 10% is zeer effectief. Maak hier nu een cirkel diagram van en trek je conclusies. In totaal zijn dus 70% van de behandelingen ineffectief tot een beetje effectief. 20% is waarschijnlijk tot redelijk effectief. Slechts 10%, en dat is schokkend, is slechts zeer effectief tot afdoende om het probleem op te lossen! Dat moet in de krant! Van de 100% aan beschikbare opties en behandelingen is maar 10% effectief dus in 90% van de gevallen wordt u belazerd door mensen die zich bezighouden met het uitdeuken van auto's! OPLICHTING!

Oh wacht even... 50% van de behandelmethodes zijn onbewezen effectief en de meeste daarvan worden uitgevoerd door beunhazen en mensen zonder aantoonbare kwalificaties (lees: kwakzalvers en hun kwakzalver methodes). Daarnaast zal een gekwalificeerde en deskundige uitdeuker u nooit adviseren om slechts een deel en dus niet effectieve behandeling van de deuk toe te laten passen en zal deze, vanwege de ineffectiviteit, nooit gebruiken. Een professionele uitdeuker zal dus altijd kiezen voor de bewezen en meest effectieve behandeling van de deuk. Ook al zijn er talloze andere al dan niet beunhazerige methodes voorhanden.

Zie eens aan! Nu ziet het rapportje er al weer heel anders uit en kunt u de diagram correct interpreteren!

Wat je wel weer hebt bewezen Arie is dat kwakzalvers en mensen die kwakzalverij steunen doen aan hetgeen men 'cherry picking' noemt. Ofwel: een keuze maken uit slechts een deel van de argumentatie en bewijzen waarbij bewijzen, uitspraken of feiten selectief genoemd wordt om een standpunt te verdedigen. Data en gegevens die dit standpunt mogelijk ontkrachten of nuanceren worden verzwegen.
| 12:01 |
Blijf in nette termen communiceren. Ik noem u geen spuit elf maar blijf bij de inhoud. Dit zegt genoeg over u.
Discussies gaan niet over of tegen personen maar over inhoud.
U moet nog veel leren. Maar je bent nooit te oud om te leren.
| 12:14 |
'Spuit elf' is een doodnormale uitdrukking en karakterisering van de wijze waarop u discussieert.

Als u bezwaar hebt tegen dit soort karakteriseringen maak u zich dan ook zelf niet schuldig aan. Praktiseer wat u predikt! Suggereren dat ik veel moet leren, en dus een gebrek aan kennis zou hebben (ik denk dat ik afdoende aangetoond heb dat hiervan geen sprake is), is ook een negatieve karakterisering. En een drogredenering! Zeker als het van iemand komt die totaal geen kennis van zaken heeft.

Maar ik snap dat u het liever over 'de toon' dan dat u het over de argumenten en de feiten wilt hebben.
| 12:23 |
En dan maar eentje van de msm omdat dat misschien een betere bron is
| 12:23 |
Apart. In uw reactie zie ik de link niet maar in mijn mail wel. U verwijst naar www.rtlnieuws.nl/gezondheid/ziekenhuizen-verzwijgen-elk-jaar-honderden-dodelijke-medische-missers

Zoals te doen gebruikelijk brengt de media dit op een hysterische toon en jokt men ook een beetje als men het heeft over calamiteiten en stelt dit gelijk aan doden en extrapoleert dit even ruimschoots. Goed nieuws verkoopt immers niet dus verkoopt men slecht en aangedikt nieuws.

Wat een belangrijk stukje in het artikel is, is dit:

"Medische missers: wat is een calamiteit?

Een calamiteit is een onbedoeld medisch incident dat heeft geleid tot schade of zelfs tot het overlijden van de patiënt. Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht calamiteiten binnen drie dagen te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en zelf te onderzoeken, met als doel ervan te leren zodat de fout niet nog eens wordt gemaakt. Alleen bij zeer ernstige fouten of herhaling van fouten doet de inspectie zelf onderzoek.

In totaal overlijden 36.000 patiënten per jaar in Nederlandse ziekenhuizen. Bij bijna 3 op de 1000 patiënten is het overlijden het gevolg van een medische fout, blijkt uit eerdere berekeningen van Nivel, het instituut dat de gezondheidszorg onderzoekt.

De meeste patiënten overlijden niet door één incident, maar door een reeks van fouten. Veelvoorkomende oorzaken van dodelijke missers zijn foute diagnoses, het verkeerd verstrekken van medicijnen, het slecht bijhouden van dossiers, communicatiefouten en onhygiënisch werken."

Zie je hoe listig men het aanpakt? De aanhef van het artikel is heel hysterisch en schreeuwt: "Ziekenhuizen verzwijgen elk jaar honderden dodelijke medische missers". De werkelijkheid is echter dat BIJNA (dus niet helemaal) 3 op de 1000 patiënten zou overlijden door een medische fout. Hoeveel is in dit geval bijna 3 op de 1000? Dat zijn circa 100 mensen. Zie je ook dat men calamiteiten en medische missers door elkaar haalt en doelbewust door elkaar gebruikt om zo een alarmerend vals beeld te schetsen? Wat men ook niet duidelijk stelt is dat het om een vermoeden, een extrapolatie, gaat en het dus helemaal niet vaststaat dat het aantal van totaal 3.000 overlijdens (over drie jaar genomen, dus duizend per jaar, hetgeen een bekend gegeven is) zijn overleden aan de gevolgen van de medische misser. Er is een calamiteit geweest dat mogelijk heeft bijgedragen. Het zou echter wel netjes zijn om heel goed uit te zoeken of en in hoe verre de calamiteit bij heeft gedragen aan het overlijden van de patiënt.

Bovendien, en dat is een herhaling van een herhaling Arie, is het heel triest als er mensen overlijden door fouten (en dat is een heel breed begrip dat zowel van een trap vallen tot een verkeerde slang of een verkeerd medicament gebruiken) in het ziekenhuis. Maar ze overleden wel door fouten, hetgeen niets zegt over de behandeling als deze juist wordt toegepast, en niet doordat een kwakzalverige methode niet werkt (wat per definitie zo is) of zelfs tot de dood van mensen heeft geleden. Als je dit enorme verschil niet ziet Arie dan heeft verder discussiëren weinig zin.

Hé gatsie! Weer die nare nuancering door even de feiten onder de loep te nemen. Zou je ook wat vaker moeten doen Arie in plaats van ieder halmpje aan te grijpen om de medische stand zwart proberen te maken ten faveure van de kwakzalverij die per definitie niets doet of zelfs dodelijk is.
| 12:49 |
Op geld belust. Haha, ik dacht het al. Onderdeel van het foute systeem. Diep in coma en alleen maar uit de boekjes de kennis opgedaan. Het ga u goed. Zal u niet meer lastig vallen met reacties. Keep dreaming
| 00:11 |
Ach meneer, uw rare fratsen doen mij niet zoveel. Het laat hooguit zien dat u een fanatieke irrationele zot bent. Iets wat ik overigens al begrepen had want u blijkt echt overal samenzweringen in te zien.

Ik heb me overigens ook even verdiept in 'de behandeling' van uw vrouw die u zelf op video heeft gezet. En dan is het inderdaad een heel groot wonder meneer. Want als een beetje rommelen aan ledematen, in het geval van uw vrouw aan haar voet, al voldoende is om Posttraumatische dystrofie 'volledig te genezen' zoals u claimt dan kun je, je een aantal serieuze vragen stellen. Want rommelen aan de voet van uw vrouw zullen al voldoende manuele therapeuten, fysiotherapeuten, doktoren en specialisten hebben gedaan. En dat hielp kennelijk allemaal niet. Maar als een oud groezelig 'alternatief' vrouwtje het doet opeens wel. Het roept ook de vraag op of uw vrouw überhaupt wel Posttraumatische dystrofie had? Want naar wat wij begrepen is dat niet zomaar te genezen, en al helemaal niet al dit al jaren aanwezig is zoals u beweerd, en zijn er altijd blijvende fysieke gevolgen.

Goed, als u veel geld uit wil geven aan rare vrouwtjes terwijl uw vrouw ook gewoon in een Nederlandse reguliere kliniek of ziekenhuis een prima behandeling had kunnen krijgen, dan is dat uw zaak. Maar het te doen voorkomen alsof er spontane volledige genezing opgetreden zou zijn omdat het rare vrouwtje een beetje aan de voet van uw vrouw rommelde dan gaat dat gewoon veel te ver.

Wat me overigens wel opgevallen is, is dat u pas vijf jaar na de miraculeuze 'genezing' van uw vrouw besloot om werkelijk overal en nergens op internet het rare vrouwtje aan te prijzen. En vervolgens weer vijf jaar pauze te nemen en het nog eens dik over te doen. Was het weer tijd voor wat reclame inkomsten?
| 00:48 |
Dat kan je allemaal voor waar aannemen wat de vereniging voor kwakzalverij schrijft. Maar het zelf meemaken en ook nog eens diverse keren teruggeweest met anderen die ook genezen zijn, kan geen verhasl of vereniging tegenop. Maar droom lekker verder. Het levende bewijs zit naast me en diverse patienten zijn nu bevriend met ons dank zij onze doorverwijzing. Natuurlijk kan mijn vrouw de maraton niet meer lopen maar ze hoeft niet tot haar dood in een rolstoel te zitten wat artsen van het specialistenteam in het radbout in nijmegen beweerden. Wat mij betreft einde discussie omdat ik het bewijs heb en de vereniging van kwakzalverij slleen naar roeptoetert zonder bewijs. Komt natuurlijk omdat ze betaald worden door de pharmaceutische criminele industrie.
| 20:16 |
Ik neem van niets en niemand zomaar iets voor waar aan. Dus ook niet van de Vereniging TEGEN Kwakzalverij. In dit geval moet ik wel aangeven dat hetgeen men schrijft vele malen aannemelijker en wetenschappelijk verantwoorder is dan de anekdotische 'bewijzen' waarmee u en de uwen aankomen.

Tja, de verdachtmakingen van 'true believers' in kwakzalverij zijn niet van de lucht. Iedereen die niet in de flauwekul wenst te geloven wordt volgens mensen als u altijd 'betaald door de farmaceutische industrie'. Ben wel altijd benieuwd waar ik mijn premie of salaris op kan halen. Helaas kunnen mensen als u, en de mensen die volgens mensen als u 'betaald' zouden worden, nooit vertellen. Beetje jammer want ik zou de extra inkomsten meer dan prima kunnen gebruiken.

Wat u slechts bewijs met uw onzin en verdachtmakingen is dat u over een zeer achterdochtige geest beschikt en we hier te maken hebben met een geloof. Zonder te beseffen dat de 'alternatieve geneeskunde' een multi-miljarden industrie is waarin iedere boef en oplichter snel rijk kan worden.
| 20:27 |
Eh... ho!
De Pharmaceutische industrie a.k.a. Big Pharma verdient hier veel en veel meer aan!!
Dat kan goedkoper.
Dat is het laatste wat ik erover kwijt wil.
Ik heb niets tegen jou persoonlijk maar hierover zullen wij het nooit eens worden en het roept ergernis op wat ik niet nodig vind. Dus ik volg je voorlopig even niet op Yoors maar kom af en toe kijken of je nog over andere zaken hebt geschreven ;) Het ga je goed.
| 14:32 |
Het val nog te bezien of de farmaceutische industrie hier meer aan verdient. De farmaceutische industrie investeert miljarden dollars en euro's in de ontwikkeling van betere medicatie en methodieken en heeft slechts gemiddeld tien jaar om die investeringen terug te verdienen. Kwakzalvers schudden echter de ene na de andere verzonnen ziekte uit hun mouw en verkopen doorgaans puur kraanwater om de door hun verzonnen ziekten te genezen. Kraanwater dat voor soms honderden euro's per liter over de toonbanken gaat. Wie maakt er meer winst denk je?

Ik zeg het nog maar eens beste Ingrid, het is geen kwestie van een mening hebben. Jij gelooft nu eenmaal in bepaalde zaken en en ik presenteer slechts de feiten die jouw geloof ondermijnen. Ik snap dat dit je irriteert of irriteren kan maar wat verwacht je van me? Dat ik maar een beetje met de valse wolven in het bos mee huil en ook onzin en sprookjes ga vertellen om mensen maar niet te irriteren? Mensen die zich er geen moment voor schamen om mensen de meest grote nonsens wijs te maken? Mensen die het vertrouwen in de medische wetenschap ondermijnen om er niet zelden zelf beter van te worden? Mensen die desnoods letterlijk mensenlevens offeren aan hun geloofsovertuiging, eerzucht of geldhonger? Sorry en helaas dat kan ik niet doen.

Overigens, over naar schatting een half uurtje publiceer ik een nieuw artikel dat je zonder twijfel erg interessant zult vinden. Ik heb zo'n idee dat je het niet kunt laten om dit te lezen, en ik kan je ook van harte aanraden omdat het aansluit bij het eerdere gesprek dat wij hierboven al voerden ;)
| 14:42 |
Ik verwacht niets van jou. Ik ga je artikel bekijken :)
Ontvolgen is rigoreus van me dus dat ga ik ongedaan maken.
Het is alleen dat wij het hier nooit over uitgepraat raken en mij kost dat dan teveel energie. Ik hoop zelf nooit voor de keuze te hoeven staan (in ernstige gevallen) welke behandeling waarvoor.
| 14:45 |
Ik hoop dan dat je dan voor een echte dokter kiest en geen voodoo dokter die je veel geld kost.
| 15:09 |
Er sterven ook mensen in de reguliere geneeskunde. Alternatieve geneeskunde naast de reguliere toepassan kan een prima oplossing bieden. Zie ook ons verhaal www.rickpijl.wordpress.com
| 16:55 |
Natuurlijk sterven er mensen ondanks, niet dankzij... hetgeen nogal een verschil is, reguliere medische hulp. De reguliere medici zullen dan ook nooit beweren dat iedereen en alles te behandelen en te redden is. Dat is, zoals ik al opmerkten, nogal wat anders dan sterven dankzij 'alternatieve geneeskunde'. Daar waar het bij reguliere geneeskunde een gevolg van de ziekte is, is het bij 'alternatieve geneeskunde' een indirect en nog vaker een direct gevolg van de behandeling. Als je dit verschil niet snapt dan is het lastig praten. Hetgeen toch al lastig is met 'true believers' in kwakzalverij.

Over mevrouw de klassieke kwakzalfster Shinka trof ik de volgende zaken aan:

www.kwakzalverij.nl/behandelwijzen/overige-behandelwijzen/hoezo-macedonische-therapie-uit-de-bergen-onderbouwd/

www.kwakzalverij.nl/nieuws/mevrouw-shinka-of-medisch-contact-worstelt-met-zijn-geweten/

www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/het-blijft-kwakzalverij.htm

Het geeft nogal te denken, om het maar zacht uit te drukken.
| 17:12 |
Klopt.
| 14:33 |
Wat klopt? De onzin die Arie Pijl je wijs wil maken? Arie, althans zijn onzin, komt ruimschoots aan bod in een nieuw artikel dat ik over circa 30 minuten publiceer. Misschien toch maar even lezen ;)
| 14:46 |
Dit klopt: "Er sterven ook mensen in de reguliere geneeskunde. Alternatieve geneeskunde naast de reguliere toepassan kan een prima oplossing bieden."
| 14:54 |
Ik meen dat ik dit al voldoende toegelicht heb. Het is nogal een verschil of je aan een ziekte overlijd ondanks de beste reguliere zorg die je krijgt of dat je aan een kwakzalver behandeling sterft.

Als het waar zou zijn dat 'alternatieve rimram' een aanvulling zou kunnen zijn op de reguliere medische zorg waarom passen we dan geen voodoo toe in de reguliere medische wetenschap? Zou je het acceptabel vinden als er opeens een shaman rond je bed zou staan dansen die heftig met kwastjes zwaait en je geitenbloed in je gezicht spuugt om je zogenaamd te genezen van de boze geesten van je voorouders die jou zogenaamd ziek zouden maken? 'Alternatieve geneeskunde' is niets meer of minder dan het voodoo dansje van nu. Het zijn zinloze rituelen die gebaseerd zijn op bijgeloof en flauwekul en het geitenbloed is vervangen door water met een zogenaamd 'geheugen'. Gelukkig spuugt men het je nu niet in het gezicht maar mag je zelf zoveel ervan innemen als je wilt. Zolang je maar de nodige euro's op tafel legt voor de kwakzalver.
| 15:02 |
Ik ken mensen met arthrose die meer baat hebben (qua pijnverlichting) bij Duivelskruid dan bij gewone medicatie.
| 15:09 |
Onzin.
| 15:09 |
Die mensen zijn mij heel dierbaar en ik weet wat voor last ze hadden en daar enorm bij gebaat zijn.
Weet je, ik sta open voor andere inzichten (niet alleen op dit gebied) maar vind jou echt kortzichtig. Je leest veel (wat ik bewonder hoor, je onderbouwt alles heel goed) maar dat wil niet zeggen dat het dus de enige echte waarheid is. Waarheid is dat wat bij mensen in hun straatje past. NIEMAND (!! dus ook ik niet nee) kent de hele waarheid.
| 15:12 |
Misschien is juist wel het probleem dat deze mensen je dierbaar zijn en je daarom alle onzin graag voor zoete koek slikt. En nogmaals, de waarheid bestaat niet. Je hebt geloven wat jij doet (en doorgaans zonder enige onderbouwing), en weten (wat ik placht te doen met alleen maar feitelijke onderbouwing). Je hebt meningen en je hebt feiten. Jij hebt een mening en ik toon je de feiten. Ik besteed waanzinnig veel tijd aan het onderzoeken van zaken. Ik onderzoek alles. Zowel de claims voor als de claims tegen en hetgeen de objectieve feiten zijn. Jij neemt slechts iets aan omdat je het eens ergens gehoord of gezien hebt. En dan noem je mij kortzichtig? Omdat je telkens weer op je neus gaat?

'De waarheid' bestaat niet. Je hebt onzin en je hebt feiten. Mensen die 'de waarheid' claimen te weten zijn precies de mensen die zich niets gelegen laten liggen aan de feiten die hun 'waarheid' weerleggen. Feiten zijn alleen maar lastig en een sta in de weg. Ik zal nooit claimen 'de waarheid' te kennen. Ik ken wel de feiten. En die zijn in 99,9% eenduidig.
| 15:23 |
Beweer je nou dat die mensen tegen mij liegen??
Ook jij weet niet of het feiten zijn. Je leest er over.
| 15:40 |
Jij noemt het liegen. Ik noem het geloven. Die mensen geloven ergens in en doen wat mensen doen die ergens in geloven. Al het goede 'komt van boven' of van iets anders waarin men wenst te geloven, en al het slechte 'komt door de duivel' of van zaken waarvoor men angst heeft of wat men verkiest te wantrouwen. Ook in deze gevallen.
| 15:51 |
Nee ze ervaren het!
| 15:51 |
Omdat ze het (willen/ verkiezen te) geloven. Wel eens van placebo en nocebo gehoord?
| 16:20 |
Duivelskruid is geen placebo. Daar heb ik wel van gehoord, nocebo zegt me vaag iets.
| 16:22 |
Wat weet je werkelijk van 'Duivelskruid' hetgeen een andere naam is voor Monnikskap? Wist je dat het giftig is? Weet je ook dat juist daarom in homeopathische middelen (op basis van honderden keren maal tien verdunningen) geen enkel spoor van Monnikskap te vinden is? Lees hier de informatie: nl.wikipedia.org/wiki/Monnikskap

Geen placebo zeg je? Goddank wel! Er zouden doden kunnen vallen als dit niet zo was! Wederom, je wil iets geloven en hebt de bel horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. En dat gaat helaas zo ongeveer op voor alles wat je geloofd.
| 16:43 |
1. Ik heb nooit geclaimd te weten wat duivelskruid precies is.
2. Wikipedia acht ik geen betrouwbare bron omdat een ieder er iets aan zou kunnen veranderen dan wel toevoegen.
3. Dat is alles over één kam scheren. Jouw interpretatie dat ik alles (van in jouw ogen kwakzalverij) 'geloof'.
| 19:00 |
Dus je hebt geen flauw benul wat het is, maar je weet wel met zekerheid te stellen dat het geen placebo is? En ik mag niet zeggen dat je van alles en nog wat geloofd maar in het algemeen geen idee hebt waar je het over hebt? Oké.
| 19:04 |
Jouw interpretatie.
Je mag het vinden maar of je er in gelijk hebt is een tweede.
| 19:09 |
Hmmm, juist ja... Ach ja, wat zal ik ervan zeggen? Beetje onvolwassen.
| 19:11 |
Jouw interpretatie...
| 19:13 |
Erg hoor goed dat dit onder de aandacht brengt
| 03:17 |
Vreselijk als er daadwerkelijk mensen door zijn gestorven.
Maar dat gebeurd ook in het 'reguliere'...
Onlangs was er weer iemand gestorven na HPV-vaccinatie. Bijvoorbeeld.
Alles heeft voors en tegens en wat voor de een wel werkt, doet dat niet per definitie voor de ander.
Wat voor de een heilzaam is zou voor een ander fataal kunnen zijn.
| 13:17 |
Even voor de duidelijkheid, er is nog nooit iemand gestorven na of naar aanleiding van een HPV-vaccinatie! Deze onzin wordt veel verkondigd op anti-vaccinatie websites en forums maar ik heb nog nooit een daadwerkelijk objectief nieuwsbericht of elders iets in de media gevonden dat dit zou bevestigen.

Er zijn maar weinig mensen die, uitgezonderd medische missers, daadwerkelijk aan de gevolgen overlijden van een reguliere medische behandeling. Als iemand aan kanker overlijd tijdens de behandeling dan is diegene niet overleden door de behandeling maar door het feit dat de kanker zich niet afdoende liet bestrijden door de behandeling of de kanker in een te ver gevorderd stadium was.

Dat mensen overlijden, soms ondanks dat men alle reguliere zorg krijgt die beschikbaar is, wil niet zeggen dat de reguliere zorg daarom faalt. Geen mens is hetzelfde en geen ziekte is hetzelfde. Zo zijn er tenminste 80 soorten kanker die ook weer onderverdeeld kunnen worden in weer andere vormen. Daarbij zijn we allemaal individuen die fysiek anders kunnen reageren op een behandeling. Zoals je zelf al aangeeft is geen mens hetzelfde. Er is ook geen ziekte hetzelfde zoals je eveneens snapt.

De reguliere medische wetenschap zal nooit claimen dat ze iedereen met kanker of andere potentieel dodelijke ziekte kan genezen. De reguliere medische wetenschap zal nooit claimen dat er een 'cure all' medicijn of behandeling zou bestaan voor één of meerdere ziekten en aandoeningen. Iets wat men in de 'alternatieve geneeskunde' in de regel wel allemaal durft te claimen.

Laten we er geen doekjes om winden. Er is geen enkele 'alternatieve geneeswijze', geen enkel 'alternatief medicijn' en geen enkele 'alternatieve therapie of behandelwijze' die werkt of anderszins effectief is. Anders noemde men het niet 'alternatief' maar regulier. Er is een reden waarom 'alternatieve middelen, medicijnen, behandelingen en methodieken' niet tot het reguliere medische spectrum behoren. En dat is omdat ze bewezen niet werken en nooit zullen en kunnen werken.

Er is dus geen sprake van dat een 'alternatief' iets bij de ene wel en bij de andere niet kan of zou werken. Het werkt gewoon bij niemand. Sterker nog, het mag niet eens werken of iets doen want anders zou men zich daadwerkelijk op het medische pad begeven en dan valt men wel onder het tuchtrecht, mogelijk zelfs het strafrecht en is men dus aanspreekbaar op het handelen. En dat is wel het laatste wat 'alternatieve' kwakzalvers willen. Kwakzalverij, ofwel het 'alternatieve circuit' is oplichting. Niets meer en niets minder. En dat is geen mening maar een feit dat door iedere fatsoenlijke en serieuze wetenschapper wordt onderschreven. Zelfs als men meewerkt aan de onzin!
| 13:38 |
V.w.b. je eerste alinea: Dus omdat het nooit in een objectief nieuwsbericht is gezegd zou het dús ook nooit gebeurd zijn? Overigens vind ik het nieuws van tegenwoordig verre van objectief. The media tells you who to love, who to hate etc.
3e alinea: Dat heb ik ook nooit beweerd
4e alinea: Echt wel: een aantal jaren geleden werd geclaimd: "Binnen nu en 20 jaar overlijdt niemand meer aan kanker. Dan is het een chronische ziekte". Dat vind ik een behoorlijke belofte...
5e alinea: Ik ken iemand met borstkanker (nee, dan heb ik het niet over Linda Woustra, die ik je elders al noemde). Zij heeft baat bij zowel regulier als alternatief (wat ik nog steeds een foute benaming vind, want dat was er eerder). Haar arts erkend dat ook!
6e alinea: Ik bedoel niet specifiek alternatief. IETS werkt wel voor iemand of juist niet. Dat kan van alles zijn.
| 21:01 |
Nee inderdaad. Als iemand, zeker zo jong. overleden zou zijn aan een vaccinatie dan zou dit wereldnieuws zijn en zou er inderdaad in de media iets over terug te vinden zijn. En dat is het niet.

Over de objectiviteit van de media kunnen we een enorme boom opzetten. Die is mijn inziens inderdaad vaak ver te zoeken. Maar een bericht zoals dat zou hoe dan ook niet ontbreken en is zelfs koren op de molen van de media die er heel graag hysterische koppen tegenaan zou gooien.

Ik meende dat je daarop hinten, maar het maakt voor het antwoord verder geen enkele verschil.

Interessant hoe je enerzijds de media laakt om haar gebrek aan objectiviteit maar anderzijds de media wel gebruikt om te proberen een punt te maken. Overigens heeft een oncoloog van het Antonio van Leeuwenhoek ziekenhuis nooit gezegd dat er t.z.t. niemand meer zou overlijden aan kanker. De correcte tekst uit de media lees je hier: www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3460159/2013/06/17/Antoni-van-Leeuwenhoek-kanker-over-20-jaar-chronische-ziekte.dhtml ofwel men stelt dat kanker over 20 jaar voor 90% van de lijders eraan een chronische ziekte zal zijn. Een chronische ziekte is een ziekte die zich over langdurige tijd uitstrekt en is dus iets dat niet genezen is maar voor een deel van de patiënten tegen die tijd niet perse dodelijk hoeft te zijn. Dat is heel iets anders dan te stellen dat 100% van de kankers genezen zouden kunnen worden. Dat claimt men dan ook niet.

Die iemand heeft volstrekt geen baat bij de 'alternatieve' onzin. Ze heeft baat bij de reguliere behandeling en de 'alternatieve' onzin doet of niets of het kan zelfs tegen haar genezing werken. Haar arts, zou hij erkennen dat het behulpzaam is, dient nog eens goed onder de loep genomen te worden door de tuchtraad want hij verkoopt dan onzin. Zoals gezegd er is geen fatsoenlijke bekwame arts die ooit zou stellen dat welke 'alternatieve behandeling' heilzaam is. Wat veel artsen helaas wel vaak doen is de patiënt niet tegenspreken om deze niet van zich te vervreemden. Iets dat ik begrijpelijke maar een volledig foute onprofessionele houding vind.

Dat 'alternatieve' geneeskunde al langer zou bestaan zegt volstrekt niets. Men wist toen nog niet beter en deed eigenlijk maar wat en in 9 van de 10 gevallen werd je er alleen maar slechter van of ging je aan de behandeling dood. Ik ben blij dat het iets van het verleden is want het zou niet best zijn als wij thans nog zouden doen aan aderlating, purgeren en andere middeleeuwse idiotie.

Nee, iets werkt of werkt niet. Dat is iets anders dan dat een bepaalde reguliere behandeling wel of niet het gewenste resultaat heeft. 'Alternatieve' oplichting werkt gewoon bewezen niet. Toen niet, nu niet en nooit niet. Het is het equivalent van voodoo, van hocus pocus, van bijgelovig zijn.
| 05:53 |
In Denemarken zijn er 47 meiden overleden na de HPV-vaccinatie... dat kan geen toeval meer zijn... de schokkende documentaire is daar op televisie getoond.
youtu.be/GO2i-r39hok
| 15:38 |
Ik heb voor de zorgvuldigheid de 'documentaire' gekeken. Iets wat jij zelf kennelijk niet gedaan hebt want in de gehele documentaire wordt er niet gesproken over overleden meisjes. Ik vraag me dan ook af wat je aan het doen bent. 'Vergis' je, je per ongeluk of opzettelijk in je drift om iets te bewijzen dat er niet is? Want dat is wat er vooral blijkt uit de stemmingsmakende documentaire. Er is volstrekt geen bewijs dat meisjes die bepaalde symptomen kregen, samen te vatten als POTS, dit kregen door een HPV vaccinatie.

Het valt me wederom op dat je enerzijds de media beticht van niet-objectieve berichtgeving maar wel dezelfde media, en een nogal stemming makende 'documentaire' van deze media, gebruikt om een punt te maken dat er niet is. Dan is de media wel opeens eerlijk en objectief?

De 'documentaire' deed me overigens wel denken aan nog een aantal andere gevallen waarbij grote groepen meisjes in dezelfde leeftijdscategorie gelijksoortige symptomen vertoonden. Bijvoorbeeld een zaak in een Amerikaanse stad waarbij er gedacht werd aan vervuiling van het water door een lokale fabriek. HPV vaccinaties waren niet aan de orde want die werden niet gegeven in deze stad (ik meen dat het ruimschoots voor de tijd van HPV vaccines was). Dus moest er een ander 'excuus' gevonden worden voor de bevreemdende gevallen. Die werd niet gevonden en 99% van de meisjes werden, toen het interessante er eenmaal af was, allemaal spontaan weer beter op een enkele volhouder na.

Het geval van de Deense meisjes staat dus niet op zichzelf en er is eveneens geen relatie met het al dan niet toedienen van het HPV vaccine. Om de simpele reden dat de andere gevallen plaatsvonden in andere tijden waarbij er geen sprake was van een HPV vaccinatie campagne.

In een aantal gevallen werd geconstateerd dat het één en ander verdacht veel leek op een soort van massa-hysterie. Het zogenaamde Nocebo effect. Het omgekeerde van het Placebo effect. Ofwel het suggestieve idee dat men van een bepaalde stof, substantie of bijvoorbeeld medicijn ziek wordt. Iets wat we nu vooral zien bij zoiets als Gluten en... tadaaaaa... vaccinaties. Vooral meisjes en moeders blijken erg gevoelig te zijn voor het Nocebo effect. De gedachte dat men ziek zou worden van iets verder onschuldigs maakt hen ook daadwerkelijk ziek. Het is dan ook interessant dat de meisjes in de documentaire voor hun Nocebo behandeld werden met een Placebo via een kwakzalverkliniek in Londen en zich spontaan beter gingen voelen terwijl de zogenaamde 'ontgifting' in de kliniek werkelijk niets voor een mens doet.
| 16:46 |
Hoi. Goed stuk maar ik kan deze niet voor je op Yoors FB of twitter zetten omdat je het als ankeiler voor een andere website schrijft. Maakt verder niet uit maar dan weet je dat ik er geen extra verkeer heen kan sturen voor je.
| 10:14 |
Ik ben al blij verrast dat je het en goed stuk vind ;)
| 11:15 |
;)

Alles op Yoors vind ik goed. Zolang het maar op Yoors staat. We gaan in de loop der tijd nog veel over ons heen krijgen mbt vrijheid van meningsuiting maar daar sta ik voor. Zie mn eerdere rechtzaak om deze te verdedigen online: nieuws.mijndomein.nl/nieuws/mijndomein-wint-hoger-beroep-parodieen-op-nijntje-zijn-toegestaan/
| 11:34 |
Hahaha, ja de Nijntje kwestie, heerlijk! Ben wel benieuwd wat jouw bemoeienis daarmee precies was en in welke hoedanigheid. Als je dat wilt laten weten dan verneem ik dat graag (eventueel via PB).

Ik kom op Yoors maar weinig of vooralsnog niets tegen wat een rechtszaak inzake de vrijheid van meningsuiting zou rechtvaardigen. Maar misschien komt dat nog. Ik zal hoe dan ook mijn best blijven doen op jouw principiële standpunt inzake de vrijheid van meningsuiting, die ik overigens volledig met je deel, op de proef te stellen. Is het niet juridisch dan is het wel persoonlijk ;)

Btw. Je kunt wat mij betreft ook, als Yoors redactie, de tekst volledig overnemen maar dan wel met een duidelijke bronvermelding met link (UrL die verwijst naar psocial.nl/) waardoor je alsnog Yoors kunt promoten via social media, of zoals ik liever zeg Psocial Media. Uiteraard zal ik dan zelf vol trots dan via mijn Psocial Media kanalen jouw post retweeten en delen ;) Deal ;)
| 11:57 |
Ik was een van de twee directeuren van Mijndomein en ben die zaak toen gestart. Of heb eigenlijk weerstand geboden tegen een agerende heer Bruna.
| 12:04 |
Ben momenteel overigens nog groot aandeelhouder van Mijndomein. En punt.nl waar Nijntje op stond was een eerder initiatief van me. Bestaat nog. Maar Yoors is een aantal evolutiestappen verder en evolueert zelf nog.
| 12:06 |
Ah zo, had al zo'n vermoeden ;)

Yoors is dus de nieuwe uitdaging, en als het even meezit ook moneymaker ;)
| 12:12 |
Yep. Maar nu met als uitgangspunt dat IEDERE gebruiker er beter van wordt. Op langere termijn is dat de enige manier. Voeg je wat toe aan het platform dan krijg je naar rato beloond. We werken heel hard aan dergelijke oplossingen. Binnenkort meer.
| 12:52 |
Och, de financiële kant van het verhaal vind ik weinig interessant. Ik zou hier ook publiceren zonder. En om nou te zeggen dat het me echt iets oplevert. Ik maak een beetje reclame op mijn eigen website(s) om zo een heel klein beetje inkomsten te vergaren om de kosten te dekken en onze dochter die een heel bescheiden inkomen heeft af en toe een beetje te spekken. Daar ben ik uitermate tevreden mee. Voor mij is het meer een soort 'zendelingenwerk' ;)
| 13:45 |
Het is zeker triest. Maar wel begrijpelijk. Lang geleden, in de jaren 80, was er een 'genezer' die liet de zieke mensen gras eten en piano-spelen. Letterlijk en dan zouden ze genezen. Zo triest, dat mensen die laatste strohalm zo aangrijpen.
| 09:39 |
Het kan weliswaar begrijpelijk zijn maar veel van de beslissingen om 'alternatief' te gaan worden geïnspireerd doordat men, eveneens en doorgaans uit de 'alternatieve' hoek, een hoos aan horrorverhalen over het reguliere medische gebeuren voorgeschoteld kreeg en krijgt. Angst door deze horrorverhalen en angst voor de ziekte die men heeft en de invasieve en intensieve behandeling die daarbij noodzakelijk is doet mensen besluiten om dan maar de 'veilige' en 'gemakkelijkste' weg te kiezen waarbij men geen 'chemische' middelen (maar andere volstrekt onwerkzame rotzooi) toegediend krijgt en men niet onder het mes hoeft. En dat kost veel levens. Levens die in heel veel van de gevallen aanzienlijk verlengt, kwalitatief verbeterd en zelfs niet zelden gered kunnen worden. De rol die 'het alternatieve denken' en het 'alternatieve circuit' en haar leugenachtige horrorpropaganda daarin spelen moeten we keihard benoemen en bestrijden.
| 11:23 |
Eens!
| 11:28 |
Triest dat er doden zijn gevallen.
| 06:33 |

private lease goedkoop
private lease goedkoop
Fun & Entertainment
prEiffeltoren
prEiffeltoren
Fashion & Lifestyle
Onderzoeken
Food & Drinks
Mosselen sofrito
Mosselen sofrito
Gezondheid & Geest
Vegan haren wassen
Vegan haren wassen
 
×

Yoors


exit_to_app Inloggen