×

Yoors


Inloggen
×

Yoors
#

0 volgers
notifications_noneadd
Het onvoorwaardelijk basisinkomen invoeren met blockchain

Het onvoorwaardelijk basisinkomen invoeren met blockchain


Wat momenteel in de wereld van de crypto munten gebeurt, kan gezien worden als interessante  stappen die ons tonen hoe belangrijk de blockchain technologie is in ons dagelijks leven.
Het  is waarschijnlijk een verschuiving van het oude paradigma naar een nieuwe technologie. 
Net als bij het moment dat paarden verdwenen van onze wegen en vervangen werden door auto's...
Terzelfder tijd vergeten we ook dat de blockchain filosofie als geheel veel dieper gaat en nog revolutionairder is.
Om dit volledig te kunnen begrijpen is het nodig om iemands denken te veranderen en te beseffen dat deze wereld gebaseerd is en functioneert op totaal verschillende principes.

Blockchain
De belangrijkste kenmerken van blockchain zijn de decentralisatie, de openheid van de gegevens en de onmogelijkheid om deze gegevens te wijzigen of te vervalsen.
Dit betekent dus dat alles wat ooit in de blockchain werd opgenomen, daar voor altijd in zal blijven en dat iedereen toegang heeft tot deze informatie.
Je hebt bijvoorbeeld een appartement gekocht en daarvoor werd een overeenkomend item in de blockchain aangemaakt.

In de toekomst zal je dus geen uittreksel meer nodig hebben uit het vastgoedregister, of de certificering van een notaris en andere bureaucratie.

Nu wordt heel veel werk verricht door personen en instellingen die volledig zouden kunnen vervangen worden door de blockchain technologie, van vastgoeddocument tot bepaalde juridische procedures.

Door blockchain technologie zal de snelheid van handelen door de betrokkenen en de transparantie 10 keer zo hoog zijn.
Dit zal uiteraard de werkgelegenheid niet ten goede komen,  toch is het net de blockchain die de werkloosheid zal uitroeien als een onvervreembaar fenomeen in de nieuwe economie.

Het onvoorwaardelijk basisinkomen ( OBI)
Het uitroeien van de werkloosheid  zal nog vergemakkelijkt worden door de invoering van een OBI.
Een inkomen dat elk lid van de samenleving ontvangt ongeacht zijn of haar sociale status, leeftijd, geslacht, en dergelijke meer.
Sociale experimenten die in tal van landen worden uitgevoerd tonen aan dat dit idee levensvatbaar is.
Helaas staat de echte invoering van dit concept voor een groot aantal obstakels, waarvan de betekenis kan worden teruggebracht tot één - een complex en kostbaar- implementatieproces.
Men kan zich alleen maar voorstellen wat de inspanningen zullen zijn om van een enorme staatsmachine een onvoorwaardelijk basisinkomen te maken. 
Het bestaande systeem van sociale zekerheid, het pensioenstelsel en het belastingstelsel zal moeten worden gewijzigd.

Blockchain technologie en OBI
De blockchain-technologie maakt het niet alleen mogelijk om dit te doen met minimale uitgaven, maar ook om dit systeem te voorzien van het fundamentele principe van het onvoorwaardelijk basisinkomen, het principe van de eerlijke en onpartijdige verspreiding ervan.
Hoe kan het idee van het OBI in de praktijk gecombineerd worden met nieuwe technologieën?
Om van het OBI een realiteit te maken moeten in de eerste plaats een aantal voorwaarden vervuld worden:

  • Een persoon moet een inkomen ontvangen
  • Dit inkomen moet kunnen uitgegeven worden
  • Er zou geen gecentraliseerde regulering van de valuta mogen zijn
  • Het systeem moet zelfregulerend zijn  en moet er voor zorgen dat de inflatie automatisch verlaagd wordt.

Door de blockchain technologie wordt het mogelijk om de uitgifte van crypto- valuta te decentraliseren en deze in gelijke  hoeveelheden te verdelen over alle deelnemers aan het systeem.
De verdeling van deze fondsen loopt dus niet van het hoogste niveau naar beneden, maar wordt onmiddellijk verdeeld op het laagste niveau.

Het toevoegen van goederen aan diensten aan de blockchain die kunnen gekocht en verkocht worden, zal voor de nodige liquide middelen zorgen.
Daardoor zal het ook niet nodig zijn om cryptomunten in dit gesloten systeem te pompen of er uit te halen.

Inflatie
Om eventuele problemen met inflatie tegen te gaan, is het essentieel dat het basisinkomen afkomstig is uit de reeds bestaande geldvoorraad.
Om dit te bereiken zou een consumptiebelasting van bijvoorbeeld 10% kunnen geheven worden die onmiddellijk wordt herverdeeld onder alle deelnemers.
Dus wanneer de commissies lager zijn dan de uitgaven, dan draagt het systeem bij om tot het minimale benodigde basisinkomen te komen.
Maar zodra het bedrag van de commissies gelijk is of hoger dan het minimaal benodigde basisinkomen, draagt het systeem niks meer bij.

Het basisinkomen wordt zo gevormd door de commissies van het systeem.

Hoe hoger de omzet in het systeem, hoe hoger het OBI.
Het mooie van dit systeem is dat het gesloten, zelfregulerend en gedecentraliseerd is.

Automatisering en robotisering

Quote

Het onvoorwaardelijk basisinkomen, -een economische maatregel waarbij iedereen een bepaalde som geld krijgt van een overheid, die naar believen mag besteed worden- is één van de weinige oplossingen voor de opkomst van de robot automatisering.

Elon Musk, CEO Tesla

De verwezenlijking van het OBI zal noodzakelijk worden in deze postindustriële samenleving.
Dit wanneer automatisering en robotisering  van productie een niveau heeft bereikt dat handenarbeid volledig heeft geëlimineerd, zoniet tot een minimum heeft herleid.

Meer banen en meer automatisering

De mens wordt gegijzeld in en door de huidige economische situatie.
Aan de ene kant is er de noodzaak om het aantal banen te verhogen, en aan de andere kant is er de opkomst van een aantal nieuwe technologieën die de mens bevrijden van handenarbeid.

Het resultaat is een daling van de arbeidskosten en een toename van het aantal werklozen.
Werkloosheidsuitkeringen helpen niet om dit probleem op te lossen.
Of te wel zijn deze uitkeringen te laag, of te wel zoals in Europa liggen ze bijna ter hoogte van het bestaansminimum, waardoor 80% van de ontvangers van een dergelijke uitkering er geen baat bij hebben een job te zoeken en te vinden.

Zelfs wanneer de meesten van hen toch een baan zouden vinden, is deze vaak slecht betaald en vaak ongeschoold.
En er zijn maar weinig mensen die 8 uur per dag willen werken voor een beloning die gelijk is aan het bedrag van hun uitkering.
Wanneer je daarentegen een OBI zou ontvangen, zal ieder werk je inkomen ook effectief verhogen.

Daardoor wordt het mogelijk om een baan te kiezen op basis van interesses en niet enkel op basis van salarisniveau.

Helaas leven we in een wereld waarbij de meeste mensen het overheersende systeem als vanzelfsprekend beschouwen, waarbij vaak wordt vergeten dat het door de mens zelf werd op-en uitgebouwd.
Alle systemen zijn door de mens gemaakt: 100, 500 of 1000 jaar geleden. 
Gelukkig staat de mens niet stil. 
Nieuwe kennis en nieuwe technologieën brengen serieuze veranderingen aan in de bestaande realiteit. 
We leven in een interessante tijd en we hebben de mogelijkheid om getuige te zijn van dergelijke veranderingen die vorige generaties zich niet eens konden voorstellen!

bron: hackernoon.com

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!
reyer.brons1
Leuke benadering. Ik mis alleen hoe we keunnen regelen dat dit er komt. Gaat dat vanzef? Is de overheid hier voor nodig? Of de Verenigde Naties of de Wereldbank?
08-06-2018 09:30
08-06-2018 09:30 • Reageer
ricardospaanstra
Nu inschrijven dan ben je er als een van de eerste bij cnhv.co/4pj6c 
03-06-2018 00:14
03-06-2018 00:14 • Reageer
Rudi Arends
Ja dat is het enige gerechttigheid , deze blockchain. daar kan men niks aan veranderen, kan ook niet gehackt worden.
13-04-2018 16:58
13-04-2018 16:58 • Reageer