×

Yoors


exit_to_app Inloggen

camera_alt
Afbeelding toevoegen
Toeval is boven alles de sleutel tot succes

Toeval is boven alles de sleutel tot succes


Wanneer intelligentie, talent of inspanningen over de bevolking verdeeld zijn volgens een normale, gelijkmatige verdeling (Gauss-curve) EN wanneer de verdeling van rijkdom - die vaak als een maatstaf van succes wordt beschouwd- een economische machtswet volgt waarbij 80% van de rijkdom in het bezit is van 20% van de bevolking volgens de Pareto wet,
DAN moet er toch ergens een verborgen verschijnsel dat het mogelijk maakt dat iemand succesvol is?!
Dit verborgen verschijnsel is louter TOEVAL.

Met deze conclusie haalt een team Italiaanse onderzoekers van de Universiteit van Catania de algemeen heersende overtuiging onderuit dat succesvolle ondernemers, sporters of politici over buitengewone capaciteiten beschikken.
Het onderzoek van natuurkundigen Alessandro Pluchino en Andrea Rapisarda en econoom Alessio Biondo werd gepubliceerd onder de titel: "Talent vs Luck: The Role of Randomness in Success and Failure."

Computersimulatie met 1000 virtuele personen
Door een  computersimulatie van succes, gedefinieerd door financiële rijkdom, verkregen de onderzoekers uiteindelijk een model dat aantoonde dat de meest succesvolle mensen ter wereld niet noodzakelijk de meest getalenteerde zijn.
Aanvankelijk werden 1000 virtuele personen gegenereerd door de computer.
Van deze personen werd de evolutie van hun loopbaan bekeken over een periode van 40 jaar.
Het onderzoek had daarbij voornamelijk aandacht voor gelukkige of ongelukkige willekeurige gebeurtenissen die deze loopbaan beïnvloeden.

Competitieve Westerse culturen 
Het grotendeels overheersende meritocratische paradigma in onze Westerse, zeer competitieve culturen is geworteld in de overtuiging dat succes voornamelijk, zo niet uitsluitend, te danken is aan persoonlijke kwaliteiten zoals talent, intelligentie, vaardigheden, verstand, inspanningen, eigenzinnigheid, hard werken of het nemen van risico's.

Soms zijn we bereid om toe te geven dat een zekere mate van geluk ook een rol zou kunnen spelen bij het bereiken van belangrijk materieel succes.
Toch is het in onze westerse cultuur vooral gebruikelijk om het belang van externe krachten in individuele succesvolle verhalen te onderschatten.
Uit de wetenschap is nochtans alom bekend dat intelligentie, talent of persoonlijke kwaliteiten gelijkmatig verdeeld zijn over de bevolking, terwijl de verdeling van rijkdom-die als een maatstaf voor succes wordt beschouwd- doorgaans een zekere economische macht wet volgt waarbij er een grote meerderheid is aan arme(re) mensen en er een beperkt aantal miljardairs zijn.

Een dergelijke afwijking tussen een normale verdeling van talent en intelligentie en de ongelijke verdeling van rijkdom, doen vermoeden dat er nog ergens een onzichtbare speler moet zijn.

Op basis van een vrij eenvoudig computer model concluderen de onderzoekers dat deze speler gewoon de WILLEKEUR is.

Geluk

In hun rapport laten de onderzoekers meer bepaald zien dat, moest het waar zijn dat een bepaald talent nodig is om succesvol te zijn in het leven,  het bijna nooit de meest getalenteerde mensen zijn die de hoogste pieken van succes behalen.
De meest getalenteerde mensen halen voornamelijk een gemiddeld niveau van succes, maar het zijn wel aanzienlijk gelukkiger individuen!

Dit 'tegennatuurlijk' resultaat van dit onderzoek, dat ondanks het feit dat het tussen de regels door meermaals werd gesuggereerd in de wetenschappelijke literatuur, werd met deze studie voor het eerst in cijfers uitgedrukt.
Het werpt een nieuw licht op de effectiviteit van het beoordelen van verdiensten op basis van het bereikte succesniveau en onderstreept de risico's van het verspreiden van buitensporige eer of middelen aan mensen die  aan het eind van het verhaal gewoon meer geluk hebben gehad dan sommige anderen.

Beleidsmaatregelen

In hun werk stellen de onderzoekers ook een aantal beleidshypothesen voor die met elkaar worden vergeleken.
Op basis van dit model hopen ze een instrument te kunnen aanreiken voor een efficiëntere overheidsfinanciering met publieke middelen en om beter en gerichter onderzoek te kunnen doen om de meritocratie, diversiteit en innovatie in een samenleving te verbeteren.

Wat iedereen al een tijdje dacht is met dit onderzoek meer gefundeerd geworden !

bron: pacojariego.me

signup

Bedankt voor het bezoek.

Voor meer  tips volg ons  op https://www.facebook.com/hoewerktdat/   of https://www.facebook.com/tipsvanannick/
Heb je zelf ideeën die je de wereld wilt insturen?
Meld je dan aan en krijg meteen 300 punten.

Vinception
Interessant om te lezen, maar ik geloof nog steeds niet in toeval.
20-03-2018 00:07
20-03-2018 00:07 • Reageer