×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors
171     Normen en waarden


 Menselijke waardes worden verworpen als er andere ideeën zijn.

Dat is de rede dat goed en fout niet kunnen bestaan.

 

Normen en waarden, waar komen ze vandaan en hoe zijn ze ontstaan, in de vroege oudheid begreep de mens de natuur niet. Vanuit hun angst hebben ze vele Goden gecreëerd die ze zagen in de natuur, de God van de donder, zon aanbidding, de God van de zee,enz.

Deze Goden werden vaak  geopenbaard aan de sjamanen en de hoofdmannen, deze maakte gebruik van de angst van de mensen.

Normen en waarden werden als voorschriften van de Goden neergezet , maar door slimheid van de sjamanen en hun inzichten in de natuur, verzonnen ze de regels van de Goden. Deze geboden legde vast hoe je moest leven en de Goden eisten gehoorzaamheid en geloof.

De mensen smeekte en aanbaden de Goden om een goede oogst, bescherming en overwinningen op de vijanden. Zo ontstonden groepen die geloofde in een bepaalde God, meestal op bevel van de sjamaan en de hoofdman, zij bepaalde de regels van wat goed was en niet goed was. Dat waren dus de gedragsregels, de normen en waarden van de groep.

Zij bepaalde de straf die een overtreder begaan had omdat de Goden boos waren, de sjamaan vertelde wat de Goden wilde, ging in trans door bepaalde middelen en sprak zo met de Goden.

 Vele geboden, regels en wetten werden door de Goden aan de mens gegeven. Achter die geloven en religies staat een boze God  die verwacht dat jij gehoorzaamd, dat jij die God dient.

 Het is heden ten dagen nog zo, alleen de normen en waarden vervagen steeds meer, de kerken lopen leeg of worden fanatieke geloofsaanhangers. In de laatste eeuwen zijn er nieuwe geloven ontstaan, zeker de laatste eeuw is dit enorm gegroeid.

De nieuwe geloven zijn, de economie, het bezit, communicatie, kennis om te werken, de drang naar vrijheid, reizen over de gehele wereld, het lichaam.

 De economie die moet groeien, geld is de drijfveer, is de nieuwe afgod.

Als voorbeeld: de auto is een symbool van vrijheid maar gelijk een afgod.

Het bezit, waarvan de belangrijkste een huis is, maar ook een goede baan die rijkdom verschaft en aanzien.

Communicatie, draadloos bellen en internet overal waar je bent, de telefoon is de nieuwe afgod.

Kennis, het leren, diploma’s, geven een hoog aanzien, kennis verheven tot een afgod.

Vrijheid, ik kies zelf, ik doe wat ik wil, ik bepaal zelf, het ik is de nieuwe afgod.

Vrijheid, reizen waar jij heen wilt, vakantie hoe verder weg hoe interessanter.

En dan als laatste die het aller belangrijkste is geworden:

Het lichaam, mooi, slank, goed gekleed, make-up, geuren en kapsel, sport prestaties, gezondheid.

 De nieuwe afgoden zijn verheven tot statussymbolen, met het lichaam als afgod. Deze nieuwe Goden hebben nieuwe normen en waarden, nieuwe regels die bepalen hoe de groep zich moet gedragen en welke stroming ze moeten volgen, met regels en voorschriften die gevolgd worden omdat het de trend is van de groep.

Alles wordt vast gelegd in wetten waarop wordt toegezien dat de mens de regels volgt. Vele nieuwe overtuigingen zijn hierdoor ontstaan en uitgegroeid tot wereldwijde bewegingen, zowel aardse als spirituele stromingen.

 Grote en machtige landen bepalen het wereldbeeld, dragen hun normen en waarde uit over de gehele wereld. Zo ontstond er een nieuwe onzichtbare God die de wereld wil beheersen door geweld en oorlog, de wereldbanken. Deze God beheerst al vele landen, die gehoorzamen aan de nieuwe normen en waarden, geloftes afleggen en de voorschriften naleven. De voorschriften bepalen waar en land zich aan moet houden, straf volg als er niet geluisterd wordt. dan wordt chaos ingevoerd en heerst er geweld. Op allerlei manieren wordt er gemanipuleerd zo zaait deze God die alles wil beheersen, tweestrijd, verdeeldheid, onrust, afgunst, jaloezie en hebzucht. Zelfs de strijd zaaien tussen de vele bestaande religies zodat ook daar de chaos regeert.

Alles is toegestaan om dit te beheersen, moord, doodslag, verminking, geestelijke en lichamelijke verkrachting om het land of de religies af te straffen.

  Met deze nieuwe normen en waarden is alles geoorloofd en dringen diep door in elke samenleving, van hoog tot laag komt hiermee in aanraking. Ieder mens wordt gemanipuleerd, gehersenspoeld en kan niets anders doen dat te volgen als een moderne slaaf. Dit is een nieuw soort mens wat aan het ontstaan is, het slaafse zombie leger

De moderne technieken worden gebruikt, de nieuwe uitdraging van de boodschap is geen boek maar is veel duidelijker en overal te zien. Via een nieuwe methode genaamd Reclame  wordt de boodschap uitgedragen.

 De volken volgen de nieuwe normen en waarden uit angst iets te moeten missen, tekort te komen. Een nieuw geloof, een nieuwe afgod met veel macht en kracht.

 

R v Meerten

19-12-2017

Hieronder kunnen je vrienden zich aanmelden. Jullie krijgen beiden gelijk een beloning van 125 Yp. Je kunt het helemaal bewerken en op maat maken.Weghalen is ook heel eenvoudig met het rode kruisje als je er met je muis op gaat staan.

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente posts