Stilte


Stilte, luister de tranen vallen

Luister naar vallende tranen

Van verdriet en onwetendheid

Van pijn die is geleden en ervaren

Als het stil is voel je de pijn het hardst

Soms moet ik alleen zijn

Soms mag ik mijzelf voelen

Dan voel ik de Engelen om mij heen

Die dragen mijn verdriet, ze luisteren

Ze voelen mijn pijn en wantrouwen

In de stilte voel ik het leven van pijn

Boosheid doet mij wijzen naar de ander

Toch vertellen de Engelen mij, jij

Kijk naar jezelf, kijk en voel de pijn

En weet jij mag het oplossen, veranderen

In stilte van het leven zelf, voel wees wijs

In stilte vallen de tranen van geluk

Tranen die stromen en verdwijnen in stilte

R v Meerten

26-08-2018