×

Yoors


Inloggen
×

Yoors
#

0 volgers
notifications_noneadd
Roland Jaap; Het einde voorbij.

Roland Jaap; Het einde voorbij.


Het einde voorbij.

"The Beginning Of The End" Nou, mooie boel denk je zeker. Het begin van het einde, en hoe komt die man er op om ons dit te laten zien ? Nou, een terechte en goede vraag. Terecht omdat er zomaar iets op je afkomt dat je liever niet had gezien. En een goede vraag ook omdat je toch graag wilt weten wat er dan zo bijzonder is om ons mee te delen via Yoors. Ik ga proberen er iets over te zeggen. Sorry voor hen die moeite hebben met de bijbel of met Israël of met teksten die daarover zouden gaan. Maar juist uit de bijbel halen we alle voorinformatie van de dingen die heden gebeuren en van hetgeen dat nog staat te gebeuren. En Israël is het land dat in het middelpunt van de aarde ligt en ook bij menigeen in het midden der belangstelling staat.


Positief of negatief, daar gaan we in deze blog geen waardeoordeel over uitspreken. Maar. Wie iets wil begrijpen van het huidige wereldgebeuren en de herkomst van alle huidige spanningen, en zelfs wat betreft de toekomst van deze wereld en haar bewoners, die moest maar de tijd nemen om dit te lezen. En zo niet, dan niet, maar zo ja, dan kan het je tot winst worden. Winst in de vorm van kennis. Kennis is macht, en daar bedoel ik in dit verband mee dat kennis van wat er gaande en aanstaande is je in staat zal stellen om sterk te zijn en om sterke beslissingen te nemen. Omdat je weet hebt van hetgeen er gaande is. En sorry, ik wil je niet laten schrikken maar als dat nog nodig zou zijn wel wakker schudden voor het idee; Wil je weten of wil je niet weten en als je weet wat kan je daar dan mee. Wel, Het is van levensbelang dat je weet hebt, en keuzes kunt maken waar je staat, en weet hoe je kunt ontkomen aan een eeuwig missen van het geweldige doel dat onze Schepper met jou in petto heeft. Hij heeft juist jou op het oog ! Hij wil je " voorbij het einde " aller dingen brengen voor een nieuw leven in een Eeuwigheid van Vrede.


Ik sluit een link bij in deze blog van een man die zoveel kennis heeft van de geschiedenis en de toekomst van de wereld, en over volkeren die met hun eigen diversiteit aan overtuigingen en ook met de in hun landen aanwezige diversiteit aan strijdgroepen, die ook elkaar bestrijden, juist bezig zijn om Israël te willen vernietigen. Ja, dat is wat zij willen. En veel van deze landen worden gesteund door landen die met hen samenspannen om zoals ze zeggen " Israël uit te roeien en in zee te drijven ". Door alle eeuwen heen is Israël de steen des aanstoots en de oorsprong daarvan vinden we beschreven in de bijbel maar vandaag kan je een lezing tot je nemen die veel meer duidelijk maakt dan menigeen tot nu toe weet. Ik ben me bewust dat velen er van schrikken of het naast zich neer willen leggen. Toch is het tot je nemen van de kennis die nu op je afkomt van levensbelang .


Kijk op You Tube gerust verder naar Video,s van deze spreker. Hij verteld graag waarom de wereld samenspant met elkaar om, al dan niet in samenwerking met elkaar, te komen tot het behalen van de eindstreep waarvan ieder weet dat die in het verschiet ligt. Maar er is Hoop. Hoop voor hen die serieus luisteren en handelen naar het Woord van God. En zich juist door de verkregen kennis van de werkelijkheid richten tot Hem en niet van angst wegvluchten of uit hoogmoed en eigendunk zich laten meeslepen door hen die het niet geloofden. Wie er meer over wil weten kan alle kennis daartoe krijgen en laat het maar weten. Schrijven van een blog op Yoors is één. Oplossingen aanreiken na opschudding veroorzaakt te hebben is twee. Graag help ik ook weer gerustheid te brengen. Van harte !


Zie; https://youtu.be/14jtGANordI?list=PL76e4dCrHPrT6SloLa0wWZU_Ur_b5zxSK Een boodschap van waarde.


HOE HET GAAT EINDIGEN vroeg een zekere Peter B. via FaceBook die zich zorgen maakt over die rare chemtrails in de lucht. Ik zet mijn reactie maar hierbij. Wie er wat aan heeft die kan er wellicht iets mee. Zo niet, dan niet.


Hoe het gaat eindigen. Het gaat gebeuren. Echt. God is rechtvaardig en zegt; Mij komt de wrake toe. Dat wordt geregeld. Nu de mensen. Daarvoor is Jezus naar deze aarde gekomen. Het gros snapt er niets van en geloofd er niet in. Nou, You better do !!!. Jezus zal wederkomen naar deze aarde en er zal een rechtvaardig oordeel komen over alle volkeren en alle mensen die God niet hebben willen horen of volgen. Een rechtvaardig oordeel !. Voor wie rechtvaardig ? Voor allen die geleden hebben onder de onrechtvaardigheid en het kwaad in deze wereld. Zo doet God Recht. En voor hen die Hem ( Jezus Christus) in geloof hebben aangenomen zal er een nieuwe wereld komen. Een wereld van Vrede. Eerst van 1000 jaar en daarna de geheel nieuwe Aarde en de geheel nieuwe Hemel. Daar zal rust en Vrede zijn. Daar zal de lucht helder zijn en zonder chemtrails. Daar zingen de hemelen Lof aan Hem de heerser over allen. Dezen in veroordeling en anderen in bevrijding van wat satanisch was. Satan de na-aper van God die volkeren voor de gek houdt en mensen laat doden zodat ze zgn. maar niet van God zullen zijn of van God gaan houden, die zal zelf moeten boeten tot in de eeuwigheid. Die zal met zijn trawanten voor eeuwig tussen " de trails van vuur " zitten en nimmer vergaan. Een eeuwige straf. Wat een Zegen dat wij, en de hele mensheid, kunnen weten dat alles nieuw zal worden. Lees ook in Jeremia 26 vers 11. Zij die Hem aangenomen hebben zegt Hij; Dat Hij Vrede beloofd heeft en recht. Zij die Hem nog niet aangenomen hebben krijgen nu nog de kans. Goede raad is Goud waard. Wie niet weet waar hij/zij het zoeken moet ! Zie; ikzoekgod.nl
Tanja Lauryssen
Knappe blog! Heel mooi
24-07-2017 02:18
24-07-2017 02:18 • Reageer
LWAlmanak
Mooie blog man! Dank voor het delen!
11-07-2017 23:13
11-07-2017 23:13 • Reageer