Hoe ik God zie


Hoe ik God zie

Een stelling, waar iedereen anders over denkt, maar waar men met respect dient om te gaan!
 
Jou mening, mijn mening
 
Iedereen heeft een mening, gelukkig maar, anders werd het wel heel erg eentonig! We geloven in een God, of niet, zo simpel is dat. En hoe je het ook wendt of keert, iedereen zal er zijn eigen mening over hebben. Maar stiekem, zullen er toch mensen zijn, die hopen, dat er toch iets is, ook al geloven ze niet. Religie is persoonsgebonden. Niemand kan kijken in de ziel van een ander. Je kunt ontkennen dat je gelooft, maar stiekem toch bidden. Je kunt zeggen dat je gelovig bent, maar toch niet naar de normen van een gelovige handelen. Geloven is iets van jezelf, je kunt niemand dwingen om te geloven, je kunt wel mensen indoctrineren, zoals bij sommige sekten en kerken gebeurt, maar je bepaalt normaal gesproken zelf of je gelooft of niet.
Ik geloof
 
Daar kom ik gewoon voor uit, ik geloof in God. Wat ik zie, is niets, want ik heb geen idee hoe Hij eruit ziet. Mensen hebben Hem stoffelijk gemaakt, zodat ze een voorstelling hebben van God, of Jezus of Maria, maar geloof mij, er bestonden toen nog geen fotocamera's, toen Jezus aan het kruis stierf, dus we maken ons een voorstelling van iets wat gebeurd moet zijn. Net zoals je een verfilming hebt van een boek. Lees je het boek, dan heb je een voorstelling van wat de schrijver bedoelde. Maar wanneer iemand anders datzelfde boek leest, dan ziet die het geheel anders voor zich. Neem nou het boek "Komt een vrouw bij de dokter", door velen gelezen, maar ook door velen in de bioscoop of op tv gezien. Als je het boek hebt gelezen en je ziet daarna de film, dan merk je dat je een hele andere voorstelling had, van wat er gebeurde, hoe mensen eruit zagen en de hele film lijkt in jouw ogen helemaal niet meer op het boek wat jij gelezen hebt. Zo is het ook met de Bijbel, de filmmakers, hebben er hun eigen draai aan gegeven, toen ze "Komt een vrouw bij de dokter", op film zetten. Zo ook de leiders van de kerken er hun draai aan geven hoe we de Bijbel moeten interpreteren. Wij hebben een eigen voorstelling, maar die wordt ons afgepakt door de theoloog, die beter weet, hij heeft ervoor gestudeerd!
De Bijbel
 
Als ik de Bijbel lees, dan voel ik steeds meer de hand van mensen in het boek en steeds minder de hand van God. God is liefde, maar in de Bijbel staan gruwelijke dingen. Er wordt gesproken over satan, over het kastijden van kinderen en eert uw vader en uw moeder. Ja lekker, als je jaren gekastijd bent! Dat gaat me te ver, maar ik denk dus heel anders, daarom lees ik heel anders. Natuurlijk kastijd je je kinderen niet en eer je je ouders niet als je misbruikt en mishandeld bent, je mag wel gek zijn. En dat zou God van ons willen? Nee, al de apostelen, die hebben geschreven, waren niet God zelf, zij schreven uit Zijn Naam. Al de mensen die weer een nieuwe vertaling moesten maken, vertaalden het weer op hun manier. Ja, je kunt het vergelijken met het Engelse spreekwoord "Its raining cats and dogs", nou als het hier katten en honden zou gaan regenen, dan was het niet best! Zo we nu denken, dachten ze vroeger niet, zo we nu vertalen, deden ze vroeger niet. Je kunt letterlijk vertalen, maar je kunt ook vertalen in figuurlijke zin. Mijns inziens is er hier dus wel het één en ander fout gegaan.
Mijn beeld van God
 
Een beeld heb ik niet van Hem, maar ik heb Hem wel ervaren. Hij heeft me geholpen, steeds weer een stukje verder, alle vervelende, nare dingen op mijn pad, zijn door Hem draaglijk gemaakt. Steeds weer, al was ik soms radeloos, kwam op het laatste moment een oplossing. Je kunt het aan toeval toewijzen, maar ik geloof niet dat het allemaal toeval is geweest. Dat wij nu hier wonen, dat we dit bereikt hebben, dat is niet ons werk. We zijn gestimuleerd, dat zeker, maar we hebben er wel hard voor moeten knokken. Hij geeft geen cadeautjes, daar vraag ik ook niet om, ik vraag om hulp, om Zijn kracht en die geeft Hij mij. 
Satan en gebedsgenezing
 
Iemand zei eens tegen mij, dat het paranormale het werk van satan is. Iemand vertelde mij dat ook over gebedsgenezingen. Ik houd me met beide niet bezig. In zoverre, ik geloof er niet in. Dus draag ik mijn ziekten, ga niet naar iemand die paranormaal begaafd is om hulp. Ooit heb ik me daartoe laten verleiden, om naar een aureoloog te gaan, dat heeft me heel veel geld gekost en mijn zoon werd er niet beter van. Degene die mij ertoe verleidde, is er jarenlang naartoe geweest, is een kapitaal kwijt geraakt aan geld en is nooit ook maar iets beter geworden! Bij gebedsgenezing heb ik precies hetzelfde, daar geloof ik niet in, ik bid zelf en als het God behaagt, zal Hij me wel genezen of me een goede arts tegen laten komen. 
Elkaar respecteren
 

Laten we elkaar respecteren, wie ook wat gelooft, het mag toch in ons land? Ik hoef niet zo nodig op mijn vingers getikt te worden, ik hoef niet te leven naar de maatstaf van de kerk. Ik woon in dit land en ik moet me houden aan de wet. Verder ben ik vrij in mijn geloof. Ik zal het niemand opdringen, maar wens ook niets opgedrongen te krijgen. Je moet niet vragen naar de bekende weg. Wat me wel is opgevallen, dat het vaak mensen zijn, die weinig hebben meegemaakt, of juist mensen die vrij labiel zijn, die je met Bijbelteksten om de oren slaan, terwijl ze zelf amper zichzelf kunnen verweren als ze alleen staan en de kerk niet met zich mee hebben. Want de kerk is een machtig iets, terwijl het door mensen geleidt wordt, allang niet meer het huis van God is, maar een marktplaats, een plaats waar exposities gehouden worden en waar geld verdiend wordt als water.