×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors
Bloeddorst: Hoofdstuk 3 (Deel2) (vampierenroman)


BEN JE JUIST MIDDEN HET VERHAAL HIER BINNEN GEKOMEN, GEEN PROBLEEM, HIER IS DE LINK NAAR HET BEGIN VAN DEZE VAMPIERENROMAN!!!

Dragosj stamde af van een heel oud Europees geslacht. Men beweerde dat hij van Vlad Tepes afstamde, de persoon aan wie Bram Stoker de romanfiguur Dracula ontleende. Er waren zelf enkele stemmen die beweerden dat hij Vlad Tepes zelf was. Julius vermoedde dat Dragosj zelf dat gerucht had rondgestrooid om met deze informatie zijn functie nog meer naam en faam te geven. Het was echter wel een feit dat hij uit de streek van Transylvanië kwam, een landsdeel dat ooit nog in Hongaarse handen was geweest maar nu een deel van Roemenië was. Dat hij daar ook een kasteel bezat, gaf het gerucht van zijn afstamming nog meer waarheidsgehalte. Ondanks dat hij een vampier was die gebruik maakte van de technologische vooruitgang, hield hij aan de oude gebruiken. Iedereen was het er absoluut over eens dat hij in zijn mensenleven iemand van adel moest geweest zijn.

De schermen waren aangezet door Markus, die er voor gezorgd had dat de satellietverbinding op tijd in orde kwam. Daarna had hij in alle eerbied voor de geheime aard van deze samenkomst de zaal verlaten. Alle leden waren ‘online’ en de flatscreens toonden vier zenuwachtige leden. Het nieuws over de dood van Milosj en zijn lijfwachten was hen reeds ter ore gekomen en iedereen wist dat het vertrouwen tussen de verschillende gebieden onder druk zou komen. Het was geen geheim dat de relaties tussen de zeven nachtwandelaars soms heel gespannen waren. Dragosj had altijd gezorgd voor katalysator tussen hen. De moorden had die broze eenheid op losse schroeven gezet.

‘Ik verklaar deze vergadering voor geopend,’ startte Dragosj de meeting. ‘Voor de notulen die digitaal opgenomen worden, stel ik vast dat ieder lid van de Raad van de Ouderen aanwezig is. Het enige onderwerp van de vergadering is de…de bloedige moord op Milosj en zijn twee bodyguards. Het doel is een oplossing te vinden om de dader op te sporen en levend te vangen en voor de Raad te brengen.’

Per favore? Alstublieft? Hoor ik het goed, levend? Als ik die kerel eerst in handen krijg, zal ik je zijn hoofd brengen om te ondervragen!’ Fiametta’s stem klonk alsof ze lichamelijk aanwezig was in de vergaderzaal. Ze klonk woedend en moest die kwaadheid ventileren. ‘Laten wij dat maar zo gebeuren dat een van onze beste mensen in stukken wordt gescheurd als een prooi. Mooi niet, zou ik zeggen en diegene die het niet met me eens is, moet het maar zeggen!’

Dragosj tikte met zijn lange gemanicuurde nagels op het lak van het tafelblad van de zwarte vergadertafel. ‘Fiametta, Fiametta. IK ben het daarmee niet eens. Het is heel triest en ikzelf voel me persoonlijk door deze moord aangevallen. Zoals jullie weten, was Milosj een van de kandidaten voor de opvolging van voorzitter van de Raad. Hij was ook de enige kandidaat die buiten onze eigen rangen werd verkozen door het volk. We mogen dit niet vergeten en we moeten hem eren. Dus vooraleer we nog zo’n…meningsuiting – Dragosj koos altijd zijn woorden zorgvuldig – krijgen, laat ons kalm blijven en de zaken nuchter bekijken. Het is de enige manier om vlug tot een besluit en oplossing te komen. Orlando, ik zie dat jij het woord wil. Met deze geef ik je toestemming om te spreken.

 Fiametta beet op haar lippen. Zij had gesproken zonder toestemming en Dragosj peperde het haar beleefd maar met nadruk in. Ze zou moeten opletten en minder impulsief reageren. Eerbied was een van de deugden die Dragosj hoog in zijn vaandel droeg.

Orlando schraapte even zijn keel vooraleer hij het woord nam. ‘De eerste en belangrijkste vraag die we ons moeten stellen is: Hoe kan een man als Milosj die een van onze sterkste vertegenwoordigers van ons ras was, niet te vergeten samen met twee van de beste beveiligingsmensen, het heeft moeten afleggen tegen…nou ja, tegen wie hen heeft vermoord? Ik denk als we die vraag kunnen beantwoorden, we in de goede richting zullen zitten om de dader of daders te vinden.’

‘Correct, mijn beste Orlando. Je inzicht getuigd van nuchterheid en intelligentie. Wat ik natuurlijk erg waardeer.’ Dragosj fronste zijn wenkbrauwen terwijl hij zijn beide lange handen over elkaar legde. ‘Daarom, beste Fiametta, wil ik als we iemand op het spoor komen, hem levend hebben. Als er meer dan één dader is, wil ik niet riskeren dat de rest van de groep lustig verder gaat met moorden. Ja, Anushka, wat had jij willen zeggen?’

 ‘Privyet, hallo! Waarom denken we dat de moordenaar het specifiek op ons volk heeft voorzien. Het kan toevallig zijn dat hij Milosj heeft uitgekozen. Misschien kan Milosj op een of andere manier dit uitgelokt hebben. We weten dat hij de koppigste onder zijn soort was. Als de dader nu iets van hem nodig had en niet heeft gekregen? Is er iets verdwenen uit zijn huis aan de Kaai?’

Dragosj consulteerde een blad die hij voor zich had liggen. ‘Dat is moeilijk te zeggen want we bezitten niet over een inventaris van zijn bezittingen. Voor zover zijn beste vrienden dit konden weten, is er niets vermist. Maar…ja, Rolf?’

 De grote Noor had zijn het woord gevraagd door zijn reuzenhand op te steken. De hand van Fiametta, de kleinste van de groep, kon er waarschijnlijk drie keer in. ‘Is de dader zelf gewond geraakt. Wat ik daarmee bedoel, is er bloed gevonden die niet van Julius of zijn mannen is. Het zou misschien niet veel zijn, maar als we dat hadden, zouden we onze menselijke connecties kunnen aanspreken.’          

Een grote zucht ontsnapte Dragosj. ‘Helaas, neen, ik had daar ook al aan gedacht en heb juist voor de vergadering begon de uitslag van de bloedstalen ontvangen. Geen vreemd bloed. Iemand anders nog ideeën?’

Iedereen zag plotseling dat er commotie was op het scherm van de vertegenwoordiger voor Zuid-Europa. Fiametta was afgeleid door iemand die blijkbaar buiten het scherm haar aandacht vroeg. Men hoorde de radde spraak van het Italiaans en wachtte op de uitleg van het raadslid. Normaal gezien mocht men de leden van de raad niet storen tijdens een vergadering. Niemand zou zonder reden deze regel overtreden. Dit moest ernstig zijn.

Presidente, raadsvoorzitter, ik krijg hier juist de melding van mijn adjunct dat er zich in Firenze een gelijkaardig incident heeft voorgedaan. Een kleine gemeenschap van ongeveer twintig van onze mensen zijn tijdens een viering van iemands tweede eeuwfeest uitgemoord. De beschrijving van de plaats delict die ik zojuist binnenkreeg is identiek aan de moord op Milosj en zijn mannen.’

Julius die zich nog niet had laten horen, sprong op. ‘Dat kan toch niet waar zijn. Men heeft het dus wel degelijk op ons gemunt. Dit kan geen toeval meer zijn.’

Diana die ook was opgestaan, probeerde hem te kalmeren, maar dat lukte haar niet goed. Met luide en opgewonden stem sprak Julius iedereen toe. ‘We moeten iedereen waarschuwen. Als we op onze hoede zijn, hebben we een grotere kans omdat monster bij de lurven te kunnen vatten. Er is geen tijd te verliezen.’ Hij keek naar Dragosj, wetende dat hij zijn bevoegdheden te buiten was gegaan, maar wou geen stap achteruit doen en was niet van plan om zich daarvoor te verontschuldigen.’

‘Oké, je hebt gelijk, Julius. Orlando, Anushka, Rolf en Fiametta, waarschuw iedereen die je direct te pakken kan krijgen en dat ze het nieuws doorvertellen. Ikzelf, Julius en Diana zorgen hier voor onze regio. Ik weet wel dat wij geen alarmfases hebben, maar dit zou dan de hoogste fase moeten zijn. Er moeten ook maatregelen getroffen worden om de slaapplaatsen te beveiligen tijdens de dag. We kunnen niets over het hoofd zien. Markus zal jullie laten weten als ik jullie terug wil horen. Ik verklaar deze vergadering voor gesloten.’

De schermen werden een voor een zwart en iedereen haastte zich weg om hun opgelegde taak uit te voeren. Er was nog geen paniek, maar veel scheelde het niet. Iemand had het op het vampiervolk voorzien en ze hadden geen enkel spoor. Zoveel was duidelijk!

  

© Rudi J.P. Lejaeghere


Voor andere artikelen van dezelfde schrijver tik dan hier!

Wil je ook op Yoors bloggen en artikels schrijven? 

Meld je dan nu aan via de knop rechtsboven.

Bij Yoors wordt uw inbreng omgezet in opbrengst.

Bij aanmelden krijg je gratis 100Yp.

expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente posts