De Vrouw in het Rood: Hoofdstuk 3 (voor zij die het net gemist hebben)


3. De eerste echte kusNa een half uurtje zonder dat er veel gepraat werd, wees Katarina naar een hoog herenhuis aan de rechterkant van de weg. ‘Daar moet ik zijn, Jean-Pierre.’ Ze sprak zijn naam op zijn Frans uit, met de rollende 'r', met een kleine overdrijving die er een warme klank aan gaf.

Jean-Pierre voegde zich tussen de geparkeerde auto’s in aan de rechterkant van de straat. Hij draaide de contactsleutel om en liet de stilte van de nacht binnendringen in de wagen. ‘Ik vond het aangenaam kennismaken met je, Katarina.’ Met een glimlach stak hij zijn hand uit.

‘Kat, noem me Kat!’ Een ondeugende glimlach verscheen op haar lippen. Ze ontweek zijn hand en gaf hem een zoen op zijn rechterwang. Haar lippen voelden zacht en de kus duurde iets langer dan wat je van zoiets mocht verwachten. Jean-Pierre taste werktuiglijk naar zijn wang, waardoor ze nog breder lachte.

‘Waar heb ik dat verdiend…Kat,’ vroeg hij, bijna fluisterend. Niemand die hem kon horen, buiten zijn mooie gezellin, maar het was alsof hij de magie van het ogenblik niet wou doorbreken met enig geluid. Hij zag twee pretlichtjes in haar ogen. Ze genoot blijkbaar van zijn verrassing.

Even keek ze diep in zijn ogen. ‘Omdat je een gentlemen bent geweest, Jean-Pierre, tegen al mijn verwachtingen in.’ Ze was hem duidelijk het hoofd op hol aan het brengen. Wat bedoelde ze daar nu mee?

Vooraleer hij iets kon repliceren, was ze uit de grijze SUV gestapt en wachtte tot hij haar voorbeeld zou volgen. Toen hij dat dan ook deed, slenterde ze naar de ingang van het herenhuis. Het was een oud, maar statig huis, met een trapje ervoor naar de ingang, geflankeerd door smeedijzeren hekken. Hij volgde haar op de voet, maar zonder zich al te haasten.

Er was een volle maan. De straatverlichting liet de omgeving baadden in een gele schijn. Ze ging op de eerste trede staan van het trapje en wenkte hem. Zou ze hem binnenvragen misschien? De gentlemen die ze veronderstelde die hij was, begon af te brokkelen naarmate hij haar naderde.

Ze zocht in haar handtas en haalde er een kleine sleutel uit. Even zag hij haar aarzelen, maar dan stapte ze van de trede en nam zijn das vast en trok hem dichterbij. Haar hoofd neigde wat naar achteren en terwijl ze met open lippen hem kuste, nam ze zijn hoofd in haar handen. Hij smaakte vanille op haar mond. Haar lippen waren vochtig en haar tong drong zacht bij hem binnen.

Hij kreeg het warm en zijn hart begon hevig te kloppen. Nu nam hij haar ook stevig vast. Ze protesteerde niet en liet hem nu ook wedijveren in de Franse kus die zij had gestart. Toen duwde ze hem zacht maar resoluut weg. Beiden stonden ze lichtjes te hijgen.

‘Jean-Pierre, mijn gentlemen en koene ridder, voor vanavond is dit genoeg.’ Nog voor hij het goed en wel besefte, duwde ze hem een kaartje in de hand met een telefoonnummer. Hij had zelf niet gezien dat zij dit uit haar tas haalde. Een moment later was ze door de deur verdwenen, keek zelf niet om.

Jean-Pierre stond nog even te kijken naar de plaats waar ze zojuist nog had gestaan. Het was alsof hij getuige was geweest van een fata morgana. Hij wreef nog even over zijn mond, waar hij haar kus nog voelde. Zijn tong tintelde nog na en zijn hart sloeg nog even vlug. Na een aantal tellen stapte hij terug in zijn voertuig en reed weg.

© Rudi J.P. Lejaeghere