×

Yoors


Inloggen
×

Yoors
#

0 volgers
notifications_noneadd
Requiem: Hoofdstuk 13 (Deel 2)

Requiem: Hoofdstuk 13 (Deel 2)


BEN JE JUIST MIDDEN HET VERHAAL HIER BINNEN GEKOMEN, GEEN PROBLEEM, HIER IS DE LINK NAAR HET BEGIN VAN DEZE THRILLER!!!

            Eagle Eye vertelde ons ook dat in hun bedrijf Ji voor de contacten zorgde waar hij de Afrikaanse kunst aan de juiste prijs kwijt kon. Hijzelf had contacten in vele Afrikaanse landen waar hij zijn koopwaar op de kop kon tikken. De mooiste en zeldzaamste stukken hield hij wel voor zichzelf. We waren hier allemaal getuige van zijn goede smaak.

            ‘Hoe staat het met ons onderzoek, Ji,’ vroeg ik, niettegenstaande ik nog graag wat meer had gehoord over de kunstwerken en de voorouders van Eagle Eye. Een andere keer misschien? We waren allemaal onder de indruk van het verschil in cultuur niettegenstaande we er een positief gevoel aan overhielden. Afrika was een warme streek, waar de inwoners, als zij maar enigszins op Jérome Shumbwa geleken, even hartverwarmend waren als hun levensstijl en cultuur.

            ‘Nou ja, veel hebben we niet kunnen opsteken van de commentaren of reacties van de familieleden van Myo en Dakai. Het verhaal heeft altijd hetzelfde stramien. Het slachtoffer of hier in dit geval de slachtoffers worden ontvoerd, op een of andere manier bij de ontvoering of via een list tijdens het vervoer verdoofd en daarna in diverse stukken teruggevonden, meestal op de plaats waar ze ontvoerd werden,’ legde Ji Lang uit. Hij was teleurgesteld, Ji had er meer van verwacht naar de uitdrukking op zijn gezicht.

            ‘Myo en Dakai waren mensen met een brede culturele bagage,’ legde hij uit, ‘niet zomaar boefjes uit een of andere straatbende. Ze waren ook Akai, en als de moordenaar het voorzien heeft op de Akai, dan weet ik niet wat er bij hem stoort in de leer van de vredelievende Akai. Myo en Dakai hadden vorig jaar met een wedstrijd nog een reis gewonnen naar de Oude Wereld. Ze hadden een maand lang op kosten van een verbroederingsorganisatie  de belangrijkste steden van de Oude Wereld bezocht. Ze werden vergezeld door een overheidsfunctionaris die er goed op lette dat alles in goede banen liep en dat de belangen van de Oude Wereld op geen enkel moment werd geschonden. Myo en Dakai vertelden achteraf aan hun familie dat die man gelukkig erg meeviel. Hij ging eerder mee voor de vorm en genoot evenveel van de reis als henzelf. Het was een gebeuren waar ze bij iedere gelegenheid nog graag over spraken.’

            Er klonk een hese klank door in Ji’s stem, zijn verdriet stond in zijn ogen geschreven en ze zag een gelijkaardige uitdrukking in het gezicht van Eagle Eye. Het waarom ontsnapte ons nog steeds. Ergens bleef er in mijn achterhoofd iets hangen waar ik niet direct de vinger kon op leggen. Of het belangrijk was of niet, ik kon met de beste wil niet zeggen wat mij aan deze gevallen opviel. Ik veronderstelde dat het ten gepaste tijde boven zou komen te drijven. Maar tijd was iets kostbaars en in deze optiek was het belangrijk om zo vlug mogelijk een goede link naar de moordenaar te vinden. Ieder slachtoffer was er een te veel.

            ‘Helaas is de delegatie van Stephen March vertrokken,’ deelde ik hen mee. ‘Ik had graag nog even met meneer March gesproken over zijn halfzus Suzy Chang. Misschien dat hij nog andere elementen naar voor had kunnen brengen waar wij geen weet van hebben. Hij is een invloedrijk persoon in beide Werelden en weet misschien iets meer uit eerste hand of kon hij in ieder geval onze informatie over de moorden aanvullen.’ Ik ging met mijn hand in een gefrustreerd gebaar door mijn haar. ‘Net iets voor die westerlingen, om de plaat te poetsen, wanneer het te heet onder hun voeten word.’ Dat was misschien niet eerlijk dacht ik direct, Stephen March had ook iemand verloren. Ik voelde het schaamrood op mijn gezicht. Ja, je zou voor minder van de kook geraken en de verkeerde woorden uitspreken.

            Een luide stem in mijn linkeroor deed mij opschrikken. ‘Gekko, iets stiller’ riep ik, ‘kan je het volume wat aanpassen, ik weet dat we op dit moment voor dovemansoren spreken maar dat wil niet zeggen dat je ons met dit apparaatje het oorsmeer uit onze oren moet doen springen van de schrik. ‘Oké, zo is het beter,’ voegde ik eraan toe. Gekko had waarschijnlijk een of andere instelling aangepast en nu was zijn stem heel wat minder lawaaierig.

            ‘Mijn beste Yu, je stelt steevast de verkeerde vragen,’ begon hij. Dat was nu niet direct hetgeen ik wou horen.

            ‘Luister, mijn beste Gerekko,’ zijn officiële naam gebruikende om te duiden dat ik mijn geduld aan het verliezen was, ‘Onegai, alsjeblieft, als je iets te zeggen hebt, zeg het dan zonder beschuldigingen of misplaatste arrogantie, we weten allemaal dat we niet kunnen tippen aan je meesterbrein en je geniale invallen, dus kom op, wat ben je te weten gekomen?’

            ‘Oké, oké Yu. Sumimasen, sorry! Wat ik bedoel met de verkeerde vraag is, je hebt mij verteld dat je vroeg of de Westerse delegatie vertrokken was en dat is ook zo. Maar….Stephen March is niet mee vertrokken. Die is achtergebleven en ik denk om dezelfde redenen waarvoor wij ons groepje hebben gevormd.’

            Van verbazing zette ik mij bijna neer op het Dogon-beeld uit Mali dat op de driepoot stond tentoongesteld. Een kreet van Eagle Eye kon mij nog net verhinderen dat ik het stuk omstootte. ‘Hoe bedoel je, hoe weet jij….?’ Ik hoorde Gekko op de achtergrond geamuseerd lachen. ‘Oké, Gekko, moet ik het uit je mond trekken of wil je het zo ook vertellen’. Mijn geduld was echt op!

            ‘Ik had, als voorzorg,’ vertelde men in mijn oor, ‘een zoekertje op de persoon Stephen March geplaatst, zoals op nog een aantal andere personen,…hm…van de Veiligheidsdienst bijvoorbeeld. Iedere persoon heeft een bepaald gezichtspatroon. Als die personen zich verplaatsen dan geven bepaalde databanken  en ook de vaste camera’s mij een seintje dat de personen in kwestie bijvoorbeeld hun huis verlaten of bijvoorbeeld dat een zekere Stephen March zijn appartement, waar hij nog altijd huur voor betaald, had verlaten en op dit moment bij de Sutimoto Bank & Insurance Company op bezoek is. Ik heb geprobeerd om het intern cameranet van de bank te hacken, maar dat is me onmogelijk op zo’n korte tijd.’

            Dat was nu toch iets positiefs. Ik moest die westerling uit de Oude Wereld vanavond maar eens een bezoekje brengen. ‘Bedankt, Gekko, ik hoef het niet te zeggen, maar je bent de beste’. Ik hoorde een bevestigend gesnuif in mijn linkeroor.

      

……..

 

            Stephen staarde naar de inhoud van de box. Een rode videostick lag eenzaam en alleen in de box. Wat betekende dit? Had Suzy hem een simpele videostick achtergelaten? Hij had eerder specifieke documenten of iets concreets verwacht met aanwijzingen naar haar zus of misschien in het beste geval een spoor naar haar moordenaar. Stephen voelde zich enigszins teleurgesteld maar nam de stick uit de doos en stak die in zijn binnenzak. Hij hield de doos nog even ondersteboven om zeker te zijn dat hij niets had gemist, porde met half zijn arm in de doos om te voelen of er geen zaken aan de binnenkant waren gekleefd. Maar allemaal tevergeefs. Die stick was het enige dat Suzy hem als aanwijzing had nagelaten. Hij sloot terug de kluisdoos en legde zijn hand op de sculptuur met de naam ‘Veiligheid’ in de tokonoma. Het duurde amper een aantal minuten of de heer Ayumu kwam groetend binnen en Stephen overhandigde hem terug de doos, bedankte hem waarna hij met dubieuze gevoelens over hetgeen Suzy hem had achtergelaten, de bank verliet.

  

 ……..

  

            Daar was hij! Blijkbaar oordelend naar de blik op het gezicht van de heer March was hij niet echt tevreden. Niet gevonden wat je verwachtte, dacht hij terwijl hij zich nog verder in het portaal terugtrok? Hij wachtte nog een moment en daarna volgde hij Stephen March aan de overkant van de straat ervoor zorgend dat hij op een veilige afstand bleef. Toen Stephen een taxibot opriep aan de gele standaardpaal, riep hij op zijn beurt zijn vervoersmiddel op door een paar toetsen op zijn touchpad aan te tikken. Een muisgrijze autobot kwam van om de hoek en nadat hij was ingestapt en in het trajectprogramma een beeld van Stephen’s taxibot had gescand zorgde de instelling volgmodus voor de rest. Hij leunde met een zelfzekere glimlach achteruit in zijn zetel en ging in de achtervolging van zijn prooi.


......... wordt vervolgd in hoofdstuk 14

© Rudi J.P. Lejaeghere

Wil jij me volgen, geef een seintje, ik volg je dan ook!

Vind je dit artikel goed, deel dit via facebook, twitter of een andere sociale media site

Voor andere artikelen van dezelfde schrijver tik dan hier
Of volg deze link  https://yoo.rs/followingtags/rudi

Of wilt u iets weten over mij:  http://home.scarlet.be/~pieper/cvzevdag.htm
(oude website)

Wil je ook op Yoors bloggen en artikels schrijven? 

Meld je dan nu aan via de knop rechtsboven.

Bij Yoors wordt uw inbreng omgezet in opbrengst.

10.000 Yp is gelijk aan 10 Euro op je bankrekening

Bij aanmelden krijg je gratis 125Yp.

Nog enkele van de sites waar ik schrijf of geschreven heb:
http://lejaeghererudi.blogspot.be  
http://home.scarlet.be/~pieper  
http://rudilejaeghere.tumblr.com  
https://allpoetry.com/Rudi_Lejaeghere  
http://www.writerscafe.org/Rudi  
https://storywrite.com/Rudi_Lejaeghere  
https://www.wattpad.com/user/RudiLejaeghere 
http://www.movellas.com/user/rudi.j.p.lejaeghere
Bakery with Love
Oei, zou hij de videostick nog kunnen bekijken? Weer goed geschreven!
13-03-2017 11:16
13-03-2017 11:16 • 1 reactie • Reageer
Rudi
Dank je wel voor het lezen en de appreciatie :-)
13-03-2017 18:21
13-03-2017 18:21 • Reageer
Dewaputra
En het wordt steeds spannender. Wat staat er op de stick en hoe loopt de achtervolging af?
09-03-2017 15:49
09-03-2017 15:49 • 1 reactie • Reageer
Rudi
Dank je wel, Dewaputra voor het lezen en reageren op dit stukje. :-)
09-03-2017 21:50
09-03-2017 21:50 • Reageer
johan_jongedijk
Ook weer een mooi deel dit
09-03-2017 10:15
09-03-2017 10:15 • 1 reactie • Reageer
Rudi
Dank je wel, Johan :-)
09-03-2017 11:14
09-03-2017 11:14 • Reageer